Översikt

Om LTHs kursutvärderingar

Arbetsgång/Tidsplan

Nyheter (+ arkiv)

Info till externa representanter

Kontaktinformation

Dokument

Tabell utvärderingssätt

Kurser som utvärderas

Lista på kurser för varje period

Följ utvärderingarna

Lista - kurser med pappersenkäter

Förklaring till tidsangivelserna

Arkiv / Färdiga kursutvärderingar

Hur man länkar till arkivet

Specialrapporter

Obligatoriska kurser sammanställda per läsperiod

Valfria kurser sammanställda per läsperiod

Examensarbeten (utvärdering)

Rapporter för examensarbeten

Praktikkurser (utvärdering)

Rapporter för praktikkurser

Institutions-
sammanställning

Länkar

Läro- och timplaner LTH

Fördelning av ECTS-betyg & EGIS

Ladok-statistik

Driftinformation från DDG

Driftinformation från LDC

Hämta login och länk till ext.kursrepresentant

Hämta login (kurslärare)

Hämta länk (extern kursrepresentant)

Logga in

Om servern

Kakor (Cookies)

Certifikat

E-postutskick

Serverns namn

Översikt (sitemap)

Sitemap i XML-format