Arbetsgång/Tidsplan

Här visas processen i en beskrivande tidsskala, både mer principiellt hur det ser ut samt exakta tider för när de olika momenten senast ska vara avklarade varje läsperiod. Arbetsprocessen finns även beskriven i anvisningsdokumentet.

Tidsplanen är än så länge främst anpassad för utvärderingar med pappersenkäter, men är även delvis tillämplig för webbenkäter.

S = samordnare (CEQ-gruppen)
KL = kursansvarig lärare
SR = studieråd
PL = programledare/biträdande programledare

De personer som står inom [hakparenteser] är ansvariga för att detta moment genomförs.

Ungefärlig Läsvecka Aktivitet Exakta tider (deadlines)
2022/23
lp 4
2023/24
lp 1
2023/24
lp 2
2023/24
lp 3
2023/24
lp 4

Tidigt

Slutgiltig kurslista [S,(PL)]

          

2

     

3

Beställning av pappersenkäter (istf. webbenkäter) [SR,PL,KL]
Beställning engelska pappersenkäter [KL]
Beställning extrakurser [SR,PL,KL]


2023-05-22

2023-10-12

2023-12-07

2024-03-04

2024-05-20

4

Papper: enkäter kopierade, distribution av kuvert [S]

Några dagar efter best.Några dagar efter best.Några dagar efter best.Några dagar efter best.Några dagar efter best.

5

     

6


Inläggning av kursspecifika frågor (webbenkäter) [KL,SR,PL]

     

7


Bokning av arbetsmöten [PL (obl kurser) resp KL (valfria kurser)]

     

Tentamens-
vecka

Genomförande av kursutvärderingen [S (webb); KL,PL (papper)]

     

+1

Webb: Utskick av webbenkäter OM INTE annat datum är beställt

Papper: Inlämning av enkäter till Kvalitetsstöd/LTH:s kansli, E-huset [PL]

2023-06-03

2023-06-07
2023-10-28

2023-11-02
2024-01-13

2024-01-18
2024-03-16

2024-03-20
2024-06-01

2024-06-05

+2

Papper: Censurering [SR]

2023-06-152023-11-152024-01-312024-04-032024-06-13

+3

Webb: Stänger för studentifyllande

Papper: Inkodning av enkäter [S]
Inrapportering kursresultat LADOK [KL]

2023-06-20

2023-08-11


2023-11-14

2023-11-28


2024-01-30

2024-02-13


2024-04-02

2024-04-16


2024-06-18

2024-08-16


+4

Webb: Censurering [SR]


Framtagande av arbetsrapporter [S]
Utskick av arbetsrapporter [S]

Analys av arbetsrapporter [SR,KL,PL]
Uppföljningsmöten SR,PL,KL [PL]

2023-08-11


2023-08-15
2023-11-28


2023-11-29
2024-02-13


2024-02-14
2024-04-16


2024-04-17
2024-08-16


2024-08-20
Längre tid att hålla möten

Uppföljningsmöten SR,PL,KL [PL]

Inmatning av kommentarer [PL,SR,KL]2023-11-08


2024-01-31


2024-05-02


2024-09-26


2024-11-07

Tillverkning av slutrapporter [S]
Utskick av slutrapporter [S]

2023-11-102024-02-052024-05-062024-09-302024-11-11

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2021-02-02
Tillgänglighetsredogörelse
Sidansvarig: Karim Andersson
Utgivare: Kursutvärderingsgruppen LTH
Kontaktadress för LTHs kursutvärderingar: ceq@lth.lu.se

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00