Arbetsgång/Tidsplan

Här visas processen i en beskrivande tidsskala, både mer principiellt hur det ser ut samt exakta tider för när de olika momenten senast ska vara avklarade varje läsperiod. Arbetsprocessen finns även beskriven i anvisningsdokumentet.

Tidsplanen är än så länge främst anpassad för utvärderingar med pappersenkäter, men är även delvis tillämplig för webbenkäter.

S = samordnare (CEQ-gruppen)
KL = kursansvarig lärare
SR = studieråd
PL = programledare/biträdande programledare

De personer som står inom [hakparenteser] är ansvariga för att detta moment genomförs.

Ungefärlig Läsvecka Aktivitet Exakta tider (deadlines)
2021/22
lp 1
2021/22
lp 2
2021/22
lp 3
2021/22
lp 4

Tidigt

Slutgiltig kurslista [S,(PL)]

        

2

    

3

Beställning av pappersenkäter (istf. webbenkäter) [SR,PL,KL]
Beställning engelska pappersenkäter [KL]
Beställning extrakurser [SR,PL,KL]


2021-10-11

2021-12-09

2022-03-07

2022-05-23

4

Papper: enkäter kopierade, distribution av kuvert [S]

Några dagar efter best.Några dagar efter best.Några dagar efter best.Några dagar efter best.

5

    

6


Inläggning av kursspecifika frågor (webbenkäter) [KL,SR,PL]

    

7


Bokning av arbetsmöten [PL (obl kurser) resp KL (valfria kurser)]

    

Tentamens-
vecka

Genomförande av kursutvärderingen [S (webb); KL,PL (papper)]

    

+1

Webb: Utskick av webbenkäter OM INTE annat datum är beställt

Papper: Inlämning av enkäter till Kvalitetsstöd/LTH:s kansli, E-huset [PL]

2021-10-30

2021-11-04
2022-01-15

2022-01-20
2022-03-19

2022-03-23
2022-06-04

2022-06-08

+2

Papper: Censurering [SR]

2021-11-172022-02-022022-04-052022-06-15

+3

Webb: Stänger för studentifyllande

Papper: Inkodning av enkäter [S]
Inrapportering kursresultat LADOK [KL]

2021-11-16

2021-11-30


2022-02-01

2022-02-15


2022-04-06

2022-04-20


2022-06-21

2022-08-12


+4

Webb: Censurering [SR]


Framtagande av arbetsrapporter [S]
Utskick av arbetsrapporter [S]

Analys av arbetsrapporter [SR,KL,PL]
Uppföljningsmöten SR,PL,KL [PL]

2021-11-30


2021-12-01
2022-02-15


2022-02-16
2022-04-20


2022-04-21
2022-08-12


2022-08-16
Längre tid att hålla möten

Uppföljningsmöten SR,PL,KL [PL]

Inmatning av kommentarer [PL,SR,KL]2022-02-01


2022-05-03


2022-09-29


2022-11-08

Tillverkning av slutrapporter [S]
Utskick av slutrapporter [S]

2022-02-032022-05-052022-10-042022-11-10

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2021-02-02
Tillgänglighetsredogörelse
Sidansvarig: Karim Andersson
Utgivare: Kursutvärderingsgruppen LTH
Kontaktadress för LTHs kursutvärderingar: ceq@lth.lu.se

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00