Följ utvärderingarna - tidsuppföljning.
Endast kurser med pappersenkäter.

 • Programnamn i fetstilt och med färgad bakgrund betyder att utbildningsledaren (UL) för detta
  program har samordningsansvar för denna kursen. När UL inte har samordningsansvar
  är programnamnet ej fetstilt och bakgrunden är vit.
 • För de valfria kurserna står det "Valfri" och vilket programs utbildningsledare som är
  samordningsansvarig.
 • Vad betyder de olika tidsangivelserna?
 • Att kursen har blå bakgrund betyder att slutrapporten är helt klar,
  men det är inte säkert att den ännu är utlagd på webben.
 • Grönt betyder att mail om färdig slutrapport har skickats till SR,
  UL, KL och samtliga studenter som läst kursen.
 • Registrerade och godkända hämtas av CEQ-samordnaren från Ladok vid vissa
  tidpunkter. Om de registrerade är 0 får rutan brun bakgrund. Det samma gäller om de
  godkända är 0 eller mindre än 5% av de registrerade. Brun bakgrund betyder alltså
  antagligen att studenterna inte blivit registrerade eller att resultatet inte är klart.
  Slutrapporter kommer INTE att genereras förrän resultatet är klart, såvida deadlinen
  inte har passerats.

Kurser för 2022 VT LP1

Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
EEMA01PBMEMedicinteknisk design282693 %
     
2022-02-28 11:402022-03-09 15:202022-03-11 13:382022-04-04 13:082022-04-05 12:462022-05-31 11:392022-05-31 13:45
EIEN50PValfri: EAutomation322475 %
     
2022-02-28 11:402022-03-28 11:502022-04-06 13:472022-04-07 15:132022-05-02 13:042022-05-31 10:122022-05-31 13:33
KETN01PValfri: KProcessimulering3535100 %
     
2022-03-22 13:452022-03-23 10:072022-04-05 10:532022-04-05 12:462022-06-01 12:122022-05-10 12:27
VTGN05PValfri: WGrundvattenmodellering och föroreningstransport161594 %
     
2022-02-28 11:402022-03-29 15:302022-04-05 14:062022-06-07 10:06

 

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2017-03-04
Tillgänglighetsredogörelse
Sidansvarig: Karim Andersson
Utgivare: Kursutvärderingsgruppen LTH
Kontaktadress för LTHs kursutvärderingar: ceq@lth.lu.se

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00