Följ utvärderingarna - tidsuppföljning

 • Programnamn i fetstilt och med färgad bakgrund betyder att utbildningsledaren (UL) för detta
  program har samordningsansvar för denna kursen. När UL inte har samordningsansvar
  är programnamnet ej fetstilt och bakgrunden är vit.
 • För de valfria kurserna står det "Valfri" och vilket programs utbildningsledare som är
  samordningsansvarig.
 • Vad betyder de olika tidsangivelserna?
 • Att kursen har blå bakgrund betyder att slutrapporten är helt klar,
  men det är inte säkert att den ännu är utlagd på webben.
 • Grönt betyder att mail om färdig slutrapport har skickats till SR,
  UL, KL och samtliga studenter som läst kursen.
 • Registrerade och godkända hämtas av CEQ-samordnaren från Ladok vid vissa
  tidpunkter. Om de registrerade är 0 får rutan brun bakgrund. Det samma gäller om de
  godkända är 0 eller mindre än 5% av de registrerade. Brun bakgrund betyder alltså
  antagligen att studenterna inte blivit registrerade eller att resultatet inte är klart.
  Slutrapporter kommer INTE att genereras förrän resultatet är klart, såvida deadlinen
  inte har passerats.

Kurser för 2022 VT LP1

Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
AADA05WADigitala verktyg 2686494 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
AADA15WADigitala verktyg 4655585 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
AADA25WADigitala verktyg 6774660 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
AAHA65WValfri: AUtställningsdesign480
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
AAMA05WKIDLjus och färg333194 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-06-28 12:52
Hbg: ABAF01WValfri: IBYAInternationellt hållbart byggande131292 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-03-31 11:26
ABKA01WAArkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik675887 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-05-09 12:14
Hbg: ABKF05WIBYAInstallationsteknik594169 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
Hbg: ABKF10WMEMBVentilation och luftkvalitet i byggnader322269 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 16:45
Hbg: AEBF15WMEMBDagsljus och belysning i byggnader312787 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 16:45
AEBF30WValfri: WSolel - grundkurs i solcellsteknik504284 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
AFOA10WKIDProduktsemiotik3131100 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-06-28 12:52
ASBF20WValfri: VStadsplanering232191 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 16:38
ATHF05WAArkitekturens teori och historia VI776179 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
BLTF01WBEnhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrin656498 %
  KLUL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 15:59
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
BMEF15WNSensorer2626100 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-13 10:03
BMEF20WValfri: BMENeuroteknik230
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-11 12:35
BMEN20WValfri: BMEProjektkurs i signalbehandling – från idé till app171588 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-11 12:35
BMEN25WValfri: BMEProjekt i Biomedicinsk teknik5120 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-11 12:35
EDAA01WallaProgrammeringsteknik - fördjupningskurs36820756 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EDAA01WCProgrammeringsteknik - fördjupningskurs401845 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EDAA01WDProgrammeringsteknik - fördjupningskurs1228368 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EDAA01WIProgrammeringsteknik - fördjupningskurs885967 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EDAA01WLProgrammeringsteknik - fördjupningskurs12217 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EDAA01WMProgrammeringsteknik - fördjupningskurs552749 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EDAA55WallaProgrammeringsteknik25618171 %
  KL *
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
EDAA55WEProgrammeringsteknik946064 %
SR KL  
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
EDAA55WIProgrammeringsteknik1138676 %
  KL  
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
EDAA55WPiProgrammeringsteknik443477 %
  KL  
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
EDAF45WDProgramvaruutveckling i grupp - projekt12612095 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-21 13:28
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
EDAF90WCWebbprogrammering1064744 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 11:04
EDAN70WValfri: DProjekt i datavetenskap40
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-21 13:28
EDAN80WValfri: DCoachning av programvaruteam161488 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-21 13:28
EDAP01WValfri: DArtificiell intelligens1757945 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-21 13:28
EDAP25WValfri: DDistribuerade system2614 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-21 13:28
EEMA01PBMEMedicinteknisk design282693 %
     
2022-02-28 11:402022-03-09 15:202022-03-11 13:382022-04-04 13:082022-04-05 12:462022-05-31 11:392022-05-31 13:45
EEMN15WValfri: BMEUltraljudsfysik och teknik141286 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
EIEN50PValfri: EAutomation322475 %
     
2022-02-28 11:402022-03-28 11:502022-04-06 13:472022-04-07 15:132022-05-02 13:042022-05-31 10:122022-05-31 13:33
EITA25WallaDatasäkerhet15714693 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-21 13:55
EITA25WCDatasäkerhet383797 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-21 13:55
EITA25WDDatasäkerhet10610195 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-21 13:55
EITA35WEElektronik10677 %
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-13 10:03
Hbg: EITA60WallaDatorkommunikation935761 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
Hbg: EITA60WIDADatorkommunikation583662 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
Hbg: EITA60WIEADatorkommunikation352160 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
Hbg: EITF55WallaSäkerhet643453 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
Hbg: EITF55WIDASäkerhet432149 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
Hbg: EITF55WIEASäkerhet211467 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
EITF70WallaDatorteknik22619787 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-21 13:28
EITF70WCDatorteknik362775 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-21 13:28
EITF70WDDatorteknik12211090 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-21 13:28
EITF70WEDatorteknik645891 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-21 13:28
EITF90WFEllära och elektronik1117568 %
SR KL  
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-11 11:25
EITN30WValfri: DInternet inuti242083 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-21 13:28
EITN35WValfri: NProjekt i elektro- och informationsteknik10
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-13 10:03
EITN65WValfri: NMätning och modellering av centrala nervsystemets funktion2020100 %
  KL *
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-25 16:22
EITN85WValfri: ETrådlösa kanaler1816 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 10:33
EITN90WValfri: PiRadar och fjärranalys8788 %
  KL *
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-13 10:03
EITP05WValfri: NNanoelektronik11873 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-13 10:03
EITP20WValfri: CKonstruktion av säkra system121192 %
  KL *
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-21 13:28
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
ESSF10WEMätteknik887181 %
SR    
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
ESSF15WEElenergiteknik804151 %
SR  UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
ETIA10WFPatent och annan immaterialrätt1418762 %
SR    
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-11 11:25
ETIF20WBMEE-hälsa474494 %
SR  UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
ETIN30WValfri: EIntegrerad radioelektronik7686 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 11:45
ETIN45WValfri: EDSP-design231461 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
ETSF15WEKommunikationssystem och nätverk785165 %
SR  UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
ETSN10WValfri: ENätverksarkitektur och prestanda211362 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
ETSN15WValfri: CKravhantering191368 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-21 13:28
EXTA24WValfri: BSvenska för utbytesstuderande, nivå 1472553 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 15:59
EXTA26WValfri: BSvenska för utbytesstuderande, nivå 3121083 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 15:59
EXTA60WBIStatistik423788 %
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-08 11:56
EXTA80WKLMTKritiska djurstudier: Djur i samhälle, kultur och medier4375 %
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 15:59
EXTF76WMIDDet sociala medvetandet och design350
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-06-28 12:52
EXTG40WValfri: WMiljörätt1111100 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
EXTG45WValfri: CTeknikstödd kommunikation8563 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-21 13:28
EXTG60WValfri: IIndustriell organisation13431 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 11:45
EXTG70WLMiljörätt352366 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EXTN50WValfri: NToxikologi33100 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-13 10:03
EXTN70WValfri: LGeografiska databaser3267 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EXTN75WValfri: LRumslig analys11100 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EXTN85WValfri: FSpridningsmetoder11100 %
SR    
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-11 11:25
EXTP45WValfri: BMEStrålterapifysik20
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 11:45
EXTQ01WValfri: FTeoretisk biofysik5240 %
SR    
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-11 11:25
EXTQ15WValfri: WTillämpad ekotoxikologi9778 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
EXTQ20WValfri: BMEBiologiska system151173 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
EXTQ35WValfri: IVärdering och hantering av finansiell risk322166 %
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
EXTQ45WValfri: NModern röntgenfysik - diffraktion och avbildning11100 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-13 10:03
FAFA30WBIFysik - elektricitetslära, gaser och vätskor453271 %
SR KLUL*
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-08 11:56
FAFA60WDFotonik1558957 %
  KLUL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-21 13:28
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
FAFA70WWEnergi- och omvärldsfysik695986 %
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
FAFF11WFTillämpad kärnfysik och acceleratorer10998 %
SR    
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-11 11:25
FAFF45WBMEMedicinsk fysik262388 %
SR  UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
FAFN05WValfri: FLjus - materia växelverkan211048 %
SR    
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-11 11:25
FAFN15WValfri: KKristalltillväxt och halvledarepitaxi141071 %
  KL *
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 15:59
FBRN05WValfri: NLaserbaserad diagnostik33100 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-13 10:03
FFFF01WNElektroniska material411639 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-25 16:22
FFFF05WFFasta tillståndets fysik855969 %
SR    
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-11 11:25
FFFN25WValfri: NOptoelektronik och optisk kommunikation241667 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-25 16:22
FHLA05WKTeknisk mekanik604270 %
SR  UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 15:59
FHLN01WValfri: MStrukturoptimering131077 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-13 16:17
FKFN25WValfri: FTillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik10
SR    
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-11 11:25
FKMA01WallaKonstruktionsmaterial, allmän kurs18013474 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 11:04
FKMA01WIKonstruktionsmaterial, allmän kurs44100 %
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 11:04
FKMA01WMKonstruktionsmaterial, allmän kurs13810072 %
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 11:04
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
FKMA01WMDKonstruktionsmaterial, allmän kurs312787 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 11:04
FMAA20WallaLinjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel18511160 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
FMAA20WBLinjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel594475 %
SR  UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
FMAA20WKLinjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel612439 %
SR  UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
FMAA20WWLinjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel654366 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
Hbg: FMAA50WallaMatematisk analys2407632 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
Hbg: FMAA50WIBYAMatematisk analys762736 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
Hbg: FMAA50WIBYIMatematisk analys18317 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
Hbg: FMAA50WIBYVMatematisk analys33618 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
Hbg: FMAA50WIDAMatematisk analys712941 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
Hbg: FMAA50WIEAMatematisk analys421126 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
FMAB20WallaLinjär algebra35314140 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAB20WBILinjär algebra501428 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAB20WELinjär algebra793342 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAB20WLLinjär algebra632235 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
FMAB20WNLinjär algebra391949 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAB20WVLinjär algebra995152 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAB30WIFlerdimensionell analys1619861 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
FMAB55WPiMatematisk kommunikation524383 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-13 10:03
FMAB60WallaEndimensionell analys A320815976 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
FMAB60WBMEEndimensionell analys A3412868 %
SR  UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
FMAB60WMEndimensionell analys A313410377 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
FMAB60WMDEndimensionell analys A3332885 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
FMAF01WallaMatematik - Funktionsteori23311148 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-21 13:55
FMAF01WDMatematik - Funktionsteori13323 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-21 13:55
FMAF01WEMatematik - Funktionsteori843440 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-21 13:55
FMAF01WIMatematik - Funktionsteori1226957 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-21 13:55
FMAF10WDTillämpad matematik - Linjära system1358664 %
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-21 13:28
FMAF35WValfri: PiLinjär och kombinatorisk optimering17424 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-13 10:03
FMAN10WValfri: PiAlgebraiska strukturer492143 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-13 10:03
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
FMAN65WPiMatematiska strukturer503366 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-13 10:03
FMAN95WValfri: DDatorseende1106963 %
 KRKL *
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-21 13:28
FMEA35WallaMekanik I1478961 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-13 10:03
FMEA35WFMekanik I966871 %
SR    
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-13 10:03
FMEA35WPiMekanik I491939 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-13 10:03
FMEN02WValfri: MFlerkroppsdynamik121083 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-13 16:17
FMFF20WNNanoteknikens matematiska metoder322372 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-25 16:22
FMFF30WValfri: FRelativitetsteori16956 %
SR    
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-11 11:25
Hbg: FMIA01WallaMiljövetenskap1007272 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
Hbg: FMIA01WIBYAMiljövetenskap665482 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
Hbg: FMIA01WIBYIMiljövetenskap12433 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
Hbg: FMIA01WIBYVMiljövetenskap221464 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
FMIF10WPiMiljösystemanalys och hållbar utveckling343397 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-13 10:03
FMNF05WDNumerisk analys1435236 %
  KLUL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-21 13:55
FMNF15WVBeräkningsprogrammering985253 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-11 11:25
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
FMNN05WValfri: FSimuleringsverktyg11655 %
SR    
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-11 11:25
FMSF05WValfri: PiSannolikhetsteori451022 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-13 10:03
FMSN35WValfri: FStationär och icke-stationär spektralanalys261869 %
SR    
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-11 11:25
FMSN50WValfri: IMonte Carlo-baserade statistiska metoder947479 %
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
FRTF05WallaReglerteknik, allmän kurs18712868 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
FRTF05WIReglerteknik, allmän kurs997273 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
FRTF05WPiReglerteknik, allmän kurs433888 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
FRTF15WValfri: PiReglerteori171376 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-13 10:03
FRTN45WPiMatematisk modellering, fortsättningskurs363392 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-13 10:03
FRTN60WMMSRRealtidssystem5120 %
SR    
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-11 11:25
FRTN75WValfri: FInlärningsbaserad reglering673958 %
SR    
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-11 11:25
IDEA21WKIDIndustridesignprojekt A300
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-05-12 13:57
IDEA50WKIDLjus och färg, projekt331958 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-06-28 12:52
IDEA56WKIDAvancerad skissteknik302893 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-05-12 13:57
IDEA75WMDDesignmetodik2525100 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 11:04
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
IMEN43WEMPAnalysmetoder för systembaserad värdering av produkter och tjänster. Livscykelanalys (Lifecycle Assessment, LCA)3030100 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-03-10 10:41
IMEN44WEMPMiljöstyrning i näringslivet302790 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-05-03 12:53
INNN15WValfri: IInnovationsmanagement342779 %
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
KASA05WWOrganisk kemi634775 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
KASA10WallaOorganisk kemi514078 %
  KL *
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 15:59
KASA10WBOorganisk kemi00
  KLUL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 15:59
KASA10WKOorganisk kemi504080 %
SR KLUL*
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 15:59
KASF01WallaMiljökemi1049692 %
  KL *
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 17:00
KASF01WBMiljökemi666294 %
SR KL  
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 17:00
KASF01WKMiljökemi332988 %
SR KLUL*
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 17:00
KBKF05WBCellbiologi665685 %
SR KLUL*
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 17:00
KBKF15WBBiokemi622642 %
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 17:01
KBTF06WValfri: BHållbar kemi och bioteknik282279 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 17:00
KBTN01WValfri: BBioanalys360
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 17:00
KETF30WKEnergiteknik342676 %
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 17:00
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
KETF35WKProcessriskanalys111091 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 17:00
KETF40WWMasstransport i naturliga och tekniska system463985 %
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
KETN01PValfri: KProcessimulering3535100 %
     
2022-03-22 13:452022-03-23 10:072022-04-05 10:532022-04-05 12:462022-06-01 12:122022-05-10 12:27
KFKN01WValfri: KMagnetisk resonans - spektroskopi och avbildning14643 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 17:00
KLGN25WValfri: BLivsmedelsteknologi för formulering2222100 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 17:00
KMBF10WValfri: BKvalitet och produktsäkerhet797190 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 17:00
KOKA20WBMEAllmän och organisk kemi412971 %
SR KLUL*
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
KOOA15WallaAllmän kemi1169078 %
  KL *
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 17:00
KOOA15WBAllmän kemi585188 %
  KLUL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 17:00
KOOA15WKAllmän kemi583967 %
  KL  
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 17:00
MAMF16WallaArbetsorganisation och ledarskap746892 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 11:04
MAMF16WKLMTArbetsorganisation och ledarskap181794 %
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 11:04
MAMF16WMArbetsorganisation och ledarskap454191 %
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 11:04
Hbg: MAMF25WValfri: IBYAFöretagsförlagd praktik191895 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
MAMN35WRHRiskanalysmetoder för hälsa- och miljöområdet3737100 %
SR KLUL*
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-08 11:56
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
MIOA01WMIndustriell ekonomi, allmän kurs15013288 %
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 11:04
MIOA05WValfri: MDEntreprenörskap22100 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 10:53
MIOA12WallaIndustriell ekonomi, allmän kurs13912691 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-25 16:22
MIOA12WFIndustriell ekonomi, allmän kurs423993 %
SR    
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-25 16:22
MIOA12WMDIndustriell ekonomi, allmän kurs373595 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-25 16:22
MIOA12WPiIndustriell ekonomi, allmän kurs373595 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-25 16:22
MIOF02WIMarknadsföring11110897 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
MION01WValfri: MStyrning av produktionssystem och materialflöden393795 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-13 16:17
MION20WValfri: ITillämpad affärsanalys413380 %
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
MMEF01WallaTribologi1575837 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 11:04
MMEF01WMTribologi1284535 %
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 11:04
MMEF01WMDTribologi291345 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 11:04
MMEN10WValfri: MProjekt - Maskinelement20
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 10:53
MMKF01WallaUtvecklingsmetodik14312386 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 11:04
MMKF01WMUtvecklingsmetodik11710085 %
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 11:04
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
MMKF01WMDUtvecklingsmetodik262388 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 11:04
MMKN21WValfri: MKonstruktion i termoplastiska material232087 %
  KL *
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-13 16:17
MMKN65WValfri: MProjekt - Maskinkonstruktion2150 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 10:53
MMTN15WValfri: IProjekt - Industriell produktion4125 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
MMTN40WValfri: MSkärande bearbetning, fortsättningskurs4375 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 10:58
MMTN45WValfri: MProduktionsteknik 2141286 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-13 16:17
MMVF05WMVärmeöverföring362056 %
  KLUL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 11:04
MMVN01WValfri: MAerodynamik och kompressibel strömning191684 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 11:04
MTTN70WValfri: MInternationell distributionsteknik705274 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-13 13:51
MVKF20WBMETransportfenomen i människokroppen484083 %
SR  UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:21
MVKN20WValfri: MEnergianvändning434093 %
  KL *
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 11:04
MVKN61WValfri: MTurbomaskiner261662 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 12:33
MVKN85WValfri: MTurbulent förbränning22100 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 10:53
SASC01WValfri: DEn introduktion till informationssäkerhet55100 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-21 13:28
Hbg: TBAA20WTNBTekniskt basår: Fysik 1-2, del b1187765 %
  KLUL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-05-03 16:50
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
Hbg: TBAA31WTNBTekniskt basår: Kemi 11439264 %
  KLUL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-05-03 16:50
TFRC66WValfri: EPatent och annan immaterialrätt10550 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:50
TFRD75WValfri: DEn Introduktion till Informationssäkerhet161275 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-21 13:28
TFRF45WValfri: CPatientsäkerhet10
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-21 13:28
TFRG95WValfri: FReglerteknik, allmän kurs10
SR    
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-03-30 11:20
VBEA05WAByggprocessen777294 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-20 09:50
VBEA10WVByggprocessen807290 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-11 11:25
Hbg: VBEA30WallaKommunikation och datorverktyg1156758 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
Hbg: VBEA30WIBYAKommunikation och datorverktyg764863 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
Hbg: VBEA30WIBYIKommunikation och datorverktyg14750 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
Hbg: VBEA30WIBYVKommunikation och datorverktyg251248 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
VBEF01WVProjektledning665380 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-13 10:03
VBEF10WValfri: VFastighetsförvaltning605388 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 16:38
Hbg: VBEF45WValfri: IBYAModellbaserad projektering241042 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
VBKF01WVKonstruktionsteknik - byggsystem302377 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 16:38
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
VBKN25WValfri: VStålbyggnadsteknik393282 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-05-10 12:27
VBMA05WAArkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial700
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-28 12:46
VBMA30WVByggnadsmaterial1117568 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 16:38
VBMN10WValfri: VBetong i livscykelperspektiv141179 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-05-10 12:27
VBRN05WMFSTBranddynamik - avancerad221882 %
  KL  
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-08 11:56
VBRN10WMFSTMänniskors beteende vid brand242396 %
  KL  
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-11 11:25
VBRN75WBIMänniskors beteende vid brand362981 %
  KLUL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-11 11:25
VFRN05WValfri: LKommersiella fastighetsköp454293 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VFTN65WValfri: LMetoder i fastighetsekonomi11873 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VFTN80WValfri: LNyttjanderätter242292 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VRSN15WValfri: RHKlimatsmart riskreducering464393 %
SR KLUL*
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-08 11:56
VRSN20WMKATSamhällsplanering2121100 %
SR  UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-04 10:46
VRSN30WBISamhällsplanering4646100 %
SR  UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-04 10:46
VSMA01WKIDMekanik332267 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-05-12 13:57
VSMF05WVTeknisk modellering: Bärverksanalys443375 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 16:38
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
VSMN10WValfri: VStrukturdynamiska beräkningar121192 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-05-10 12:27
VTGN05PValfri: WGrundvattenmodellering och föroreningstransport161594 %
     
2022-02-28 11:402022-03-29 15:302022-04-05 14:062022-06-07 10:06
Hbg: VTVF36WIBYITrafikstyrning, signal- och telekommunikation inom järnvägstrafik151493 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
Hbg: VTVG10WValfri: IBYVFöretagsförlagd praktik5480 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
VTVN10WValfri: VTrafiksimulering6583 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-05-10 12:27
VVBF10WallaSamhällsekonomi806480 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
VVBF10WIBYISamhällsekonomi15853 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
VVBF10WIBYVSamhällsekonomi14750 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
VVBF10WVSamhällsekonomi514996 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
VVBN10WIBYVVägbyggnadsteknik332679 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-26 11:18
YTHA66WKLMTLivsmedlens näringsmässiga grunder242396 %
SR KLUL*
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-12 17:01
YTHF35WKLMTLivsmedlens mikrobiologiska kvalitet242188 %
SR  UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-04-13 10:03

 

Kurser som utvärderas med webbenkät 2022 VT LP1

Kurskod/namn Program
(Samordnings-
ansvar
)
Ort (Lund/
Helsingborg)
Registrerade Godkända Webbenkät öppnar
planerad / utskickad
Webbenkät stängs
planerad / stängd
Studierådet har
granskat fritextsvar
Arbetsrapport utskickad Slutrapport skapad Slutrapport utskickad
AADA05Digitala verktyg 2AL68642022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:02  
AADA15Digitala verktyg 4AL65552022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:02  
AADA25Digitala verktyg 6AL77462022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:02  
AAHA65UtställningsdesignValfri: AL4802022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:02  
AAMA05Ljus och färgKIDL33312022-03-192022-04-06
X
2022-06-28 12:52:49  
ABAF01Internationellt hållbart byggandeValfri: IBYAH13122022-03-072022-03-23
X
2022-03-31 11:26:01  
ABKA01Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknikAL67582022-03-192022-04-28
X
2022-05-09 12:14:06  
ABKF05InstallationsteknikIBYAH59412022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 11:18:11  
ABKF10Ventilation och luftkvalitet i byggnaderMEMBH32222022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 16:45:18  
AEBF15Dagsljus och belysning i byggnaderMEMBH31272022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 16:45:18  
AEBF30Solel - grundkurs i solcellsteknikValfri: WL50422022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:02  
AFOA10ProduktsemiotikKIDL31312022-03-192022-04-06
X
2022-06-28 12:52:49  
ASBF20StadsplaneringValfri: VL23212022-03-042022-03-21
X
2022-04-26 16:38:31  
ATHF05Arkitekturens teori och historia VIAL77612022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:02  
BLTF01Enhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrinBL65642022-03-192022-04-06
X
2022-04-12 15:59:13  
BMEF15SensorerNL26262022-03-192022-04-06
X
2022-04-13 10:03:26  
BMEF20NeuroteknikValfri: BMEL2302022-03-192022-04-06
X
2022-04-11 12:35:29  
BMEN20Projektkurs i signalbehandling – från idé till appValfri: BMEL17152022-03-192022-04-06
X
2022-04-11 12:35:29  
BMEN25Projekt i Biomedicinsk teknikValfri: BMEL512022-03-192022-04-06
X
2022-04-11 12:35:29  
EDAA01Programmeringsteknik - fördjupningskursallaL3682072022-03-192022-04-06
-
   
 CL40182022-03-192022-04-06
X
   
 DL122832022-03-192022-04-06
X
   
 IL88592022-03-192022-04-06
X
   
 LL1222022-03-192022-04-06    
 ML55272022-03-192022-04-06
X
   
EDAA55ProgrammeringsteknikallaL2561812022-03-192022-04-06
-
2022-04-20 09:21:03  
 EL94602022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
 IL113862022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
 PiL44342022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
EDAF45Programvaruutveckling i grupp - projektDL1261202022-03-192022-04-06
X
2022-04-21 13:28:14  
EDAF90WebbprogrammeringCL106472022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 11:04:10  
EDAN70Projekt i datavetenskapValfri: DL402022-03-192022-04-06
X
2022-04-21 13:28:14  
EDAN80Coachning av programvaruteamValfri: DL16142022-03-082022-03-24
X
2022-04-21 13:28:14  
EDAP01Artificiell intelligensValfri: DL175792022-03-192022-04-06
X
2022-04-21 13:28:14  
EDAP25Distribuerade systemValfri: DL2612022-03-192022-04-06
X
2022-04-21 13:28:14  
EEMN15Ultraljudsfysik och teknikValfri: BMEL14122022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
EITA25DatasäkerhetallaL1571462022-03-192022-04-06
-
2022-04-21 13:55:56  
 CL38372022-03-192022-04-06
X
2022-04-21 13:55:56  
 DL1061012022-03-192022-04-06
X
2022-04-21 13:55:56  
EITA35ElektronikEL10672022-03-192022-04-06
X
2022-04-13 10:03:26  
EITA60DatorkommunikationallaH93572022-03-192022-04-06
-
2022-04-26 11:18:11  
 IDAH58362022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 11:18:11  
 IEAH35212022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 11:18:11  
EITF55SäkerhetallaH64342022-03-192022-04-06
-
2022-04-26 11:18:11  
 IDAH43212022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 11:18:11  
 IEAH21142022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 11:18:11  
EITF70DatorteknikallaL2261972022-03-192022-04-06
-
2022-04-21 13:28:14  
 CL36272022-03-192022-04-06
X
2022-04-21 13:28:14  
 DL1221102022-03-192022-04-06
X
2022-04-21 13:28:14  
 EL64582022-03-192022-04-06
X
2022-04-21 13:28:14  
EITF90Ellära och elektronikFL111752022-03-192022-04-06
X
2022-04-11 11:25:27  
EITN30Internet inutiValfri: DL24202022-03-192022-04-06
X
2022-04-21 13:28:14  
EITN35Projekt i elektro- och informationsteknikValfri: NL102022-03-192022-04-06
X
2022-04-13 10:03:26  
EITN65Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktionValfri: NL20202022-03-192022-04-06
X
2022-04-25 16:22:17  
EITN85Trådlösa kanalerValfri: EL1812022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 10:33:36  
EITN90Radar och fjärranalysValfri: PiL872022-03-192022-04-06
X
2022-04-13 10:03:26  
EITP05NanoelektronikValfri: NL1182022-03-192022-04-06
X
2022-04-13 10:03:26  
EITP20Konstruktion av säkra systemValfri: CL12112022-03-192022-04-06
X
2022-04-21 13:28:14  
ESSF10MätteknikEL88712022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
ESSF15ElenergiteknikEL80412022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
ETIA10Patent och annan immaterialrättFL141872022-03-192022-04-06
X
2022-04-11 11:25:27  
ETIF20E-hälsaBMEL47442022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
ETIN30Integrerad radioelektronikValfri: EL762022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 11:45:29  
ETIN45DSP-designValfri: EL23142022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
ETSF15Kommunikationssystem och nätverkEL78512022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
ETSN10Nätverksarkitektur och prestandaValfri: EL21132022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
ETSN15KravhanteringValfri: CL19132022-03-192022-04-06
X
2022-04-21 13:28:14  
EXTA24Svenska för utbytesstuderande, nivå 1Valfri: BL47252022-03-192022-04-06
X
2022-04-12 15:59:13  
EXTA26Svenska för utbytesstuderande, nivå 3Valfri: BL12102022-03-192022-04-06
X
2022-04-12 15:59:13  
EXTA60StatistikBIL42372022-03-192022-04-06
X
2022-04-08 11:56:00  
EXTA80Kritiska djurstudier: Djur i samhälle, kultur och medierKLMTL432022-03-192022-04-06
X
2022-04-12 15:59:13  
EXTF76Det sociala medvetandet och designMIDL3502022-03-192022-04-06
X
2022-06-28 12:52:49  
EXTG40MiljörättValfri: WL11112022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
EXTG45Teknikstödd kommunikationValfri: CL852022-03-192022-04-06
X
2022-04-21 13:28:14  
EXTG60Industriell organisationValfri: IL1342022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 11:45:29  
EXTG70MiljörättLL35232022-03-192022-04-06    
EXTN50ToxikologiValfri: NL332022-03-192022-04-06
X
2022-04-13 10:03:27  
EXTN70Geografiska databaserValfri: LL322022-03-192022-04-06    
EXTN75Rumslig analysValfri: LL112022-03-192022-04-06    
EXTN85SpridningsmetoderValfri: FL112022-03-192022-04-06
X
2022-04-11 11:25:27  
EXTP45StrålterapifysikValfri: BMEL202022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 11:45:29  
EXTQ01Teoretisk biofysikValfri: FL522022-03-192022-04-06
X
2022-04-11 11:25:27  
EXTQ15Tillämpad ekotoxikologiValfri: WL972022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
EXTQ20Biologiska systemValfri: BMEL15112022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
EXTQ35Värdering och hantering av finansiell riskValfri: IL32212022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
EXTQ45Modern röntgenfysik - diffraktion och avbildningValfri: NL112022-03-192022-04-06
X
2022-04-13 10:03:27  
FAFA30Fysik - elektricitetslära, gaser och vätskorBIL45322022-03-192022-04-06
X
2022-04-08 11:56:00  
FAFA60FotonikDL155892022-03-192022-04-06
X
2022-04-21 13:28:14  
FAFA70Energi- och omvärldsfysikWL69592022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
FAFF11Tillämpad kärnfysik och acceleratorerFL10992022-03-192022-04-06
X
2022-04-11 11:25:27  
FAFF45Medicinsk fysikBMEL26232022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
FAFN05Ljus - materia växelverkanValfri: FL21102022-03-192022-04-06
X
2022-04-11 11:25:27  
FAFN15Kristalltillväxt och halvledarepitaxiValfri: KL14102022-03-192022-04-06
X
2022-04-12 15:59:13  
FBRN05Laserbaserad diagnostikValfri: NL332022-03-192022-04-06
X
2022-04-13 10:03:27  
FFFF01Elektroniska materialNL41162022-03-192022-04-06
X
2022-04-25 16:22:17  
FFFF05Fasta tillståndets fysikFL85592022-03-192022-04-06
X
2022-04-11 11:25:27  
FFFN25Optoelektronik och optisk kommunikationValfri: NL24162022-03-192022-04-06
X
2022-04-25 16:22:17  
FHLA05Teknisk mekanikKL60422022-03-192022-04-06
X
2022-04-12 15:59:13  
FHLN01StrukturoptimeringValfri: ML13102022-03-192022-04-06
X
2022-04-13 16:17:43  
FKFN25Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysikValfri: FL102022-03-192022-04-06
X
2022-04-11 11:25:27  
FKMA01Konstruktionsmaterial, allmän kursallaL1801342022-03-192022-04-06
-
2022-04-20 11:04:10  
 IL442022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 11:04:10  
 ML1381002022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 11:04:10  
 MDL31272022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 11:04:10  
FMAA20Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedelallaL1851112022-03-192022-04-06
-
2022-04-20 09:21:03  
 BL59442022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
 KL61242022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
 WL65432022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
FMAA50Matematisk analysallaH240762022-03-192022-04-06
-
2022-04-26 11:18:11  
 IBYAH76272022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 11:18:11  
 IBYIH1832022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 11:18:11  
 IBYVH3362022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 11:18:11  
 IDAH71292022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 11:18:11  
 IEAH42112022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 11:18:11  
FMAB20Linjär algebraallaL3531412022-03-192022-04-06
-
   
 BIL50142022-03-192022-04-06
X
   
 EL79332022-03-192022-04-06
X
   
 LL63222022-03-192022-04-06    
 NL39192022-03-192022-04-06
X
   
 VL99512022-03-192022-04-06
X
   
FMAB30Flerdimensionell analysIL161982022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
FMAB55Matematisk kommunikationPiL52432022-03-192022-04-06
X
2022-04-13 10:03:27  
FMAB60Endimensionell analys A3allaL2081592022-03-192022-04-06
-
2022-04-20 09:21:03  
 BMEL41282022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
 ML1341032022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
 MDL33282022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
FMAF01Matematik - FunktionsteoriallaL2331112022-03-192022-04-06
-
2022-04-21 13:55:56  
 DL1332022-03-192022-04-06
X
2022-04-21 13:55:56  
 EL84342022-03-192022-04-06
X
2022-04-21 13:55:56  
 IL122692022-03-192022-04-06
X
2022-04-21 13:55:56  
FMAF10Tillämpad matematik - Linjära systemDL135862022-03-192022-04-06
X
2022-04-21 13:28:14  
FMAF35Linjär och kombinatorisk optimeringValfri: PiL1742022-03-192022-04-06
X
2022-04-13 10:03:27  
FMAN10Algebraiska strukturerValfri: PiL49212022-03-192022-04-06
X
2022-04-13 10:03:27  
FMAN65Matematiska strukturerPiL50332022-03-192022-04-06
X
2022-04-13 10:03:27  
FMAN95DatorseendeValfri: DL110692022-03-192022-04-06
X
2022-04-21 13:28:14  
FMEA35Mekanik IallaL147892022-03-192022-04-06
-
2022-04-13 10:03:27  
 FL96682022-03-192022-04-06
X
2022-04-13 10:03:27  
 PiL49192022-03-192022-04-06
X
2022-04-13 10:03:27  
FMEN02FlerkroppsdynamikValfri: ML12102022-03-192022-04-06
X
2022-04-13 16:17:43  
FMFF20Nanoteknikens matematiska metoderNL32232022-03-192022-04-06
X
2022-04-25 16:22:17  
FMFF30RelativitetsteoriValfri: FL1692022-03-192022-04-06
X
2022-04-11 11:25:27  
FMIA01MiljövetenskapallaH100722022-03-192022-04-06
-
2022-04-26 11:18:11  
 IBYAH66542022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 11:18:11  
 IBYIH1242022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 11:18:11  
 IBYVH22142022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 11:18:11  
FMIF10Miljösystemanalys och hållbar utvecklingPiL34332022-03-192022-04-06
X
2022-04-13 10:03:27  
FMNF05Numerisk analysDL143522022-03-192022-04-06
X
2022-04-21 13:55:56  
FMNF15BeräkningsprogrammeringVL98522022-03-192022-04-06
X
2022-04-11 11:25:27  
FMNN05SimuleringsverktygValfri: FL1162022-03-192022-04-06
X
2022-04-11 11:25:28  
FMSF05SannolikhetsteoriValfri: PiL45102022-03-192022-04-06
X
2022-04-13 10:03:27  
FMSN35Stationär och icke-stationär spektralanalysValfri: FL26182022-03-192022-04-06
X
2022-04-11 11:25:28  
FMSN50Monte Carlo-baserade statistiska metoderValfri: IL94742022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
FRTF05Reglerteknik, allmän kursallaL1871282022-03-192022-04-06
-
2022-04-20 09:21:03  
 IL99722022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
 PiL43382022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
FRTF15ReglerteoriValfri: PiL17132022-03-192022-04-06
X
2022-04-13 10:03:27  
FRTN45Matematisk modellering, fortsättningskursPiL36332022-03-192022-04-06
X
2022-04-13 10:03:27  
FRTN60RealtidssystemMMSRL512022-03-192022-04-06
X
2022-04-11 11:25:28  
FRTN75Inlärningsbaserad regleringValfri: FL67392022-03-192022-04-06
X
2022-04-11 11:25:28  
IDEA21Industridesignprojekt AKIDL3002022-03-192022-04-06
X
2022-05-12 13:57:19  
IDEA50Ljus och färg, projektKIDL33192022-03-192022-04-06
X
2022-06-28 12:52:49  
IDEA56Avancerad skissteknikKIDL30282022-03-192022-04-06
X
2022-05-12 13:57:19  
IDEA75DesignmetodikMDL25252022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 11:04:10  
IMEN43Analysmetoder för systembaserad värdering av produkter och tjänster. Livscykelanalys (Lifecycle Assessment, LCA)EMPL30302022-02-022022-02-18
X
2022-03-10 10:41:25  
IMEN44Miljöstyrning i näringslivetEMPL30272022-04-062022-04-22
X
2022-05-03 12:53:59  
INNN15InnovationsmanagementValfri: IL34272022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
KASA05Organisk kemiWL63472022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
KASA10Oorganisk kemiallaL51402022-03-192022-04-06
-
2022-04-12 15:59:13  
 BL002022-03-192022-04-06
X
2022-04-12 15:59:13  
 KL50402022-03-192022-04-06
X
2022-04-12 15:59:13  
KASF01MiljökemiallaL104962022-03-192022-04-06
-
2022-04-12 17:00:04  
 BL66622022-03-192022-04-06
X
2022-04-12 17:00:04  
 KL33292022-03-192022-04-06
X
2022-04-12 17:00:04  
KBKF05CellbiologiBL66562022-03-192022-04-06
X
2022-04-12 17:00:04  
KBKF15BiokemiBL62262022-03-192022-04-06
X
2022-04-12 17:01:41  
KBTF06Hållbar kemi och bioteknikValfri: BL28222022-03-192022-04-06
X
2022-04-12 17:00:04  
KBTN01BioanalysValfri: BL3602022-03-192022-04-06
X
2022-04-12 17:00:04  
KETF30EnergiteknikKL34262022-03-192022-04-06
X
2022-04-12 17:00:04  
KETF35ProcessriskanalysKL11102022-03-192022-04-06
X
2022-04-12 17:00:04  
KETF40Masstransport i naturliga och tekniska systemWL46392022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:03  
KFKN01Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildningValfri: KL1462022-03-192022-04-06
X
2022-04-12 17:00:04  
KLGN25Livsmedelsteknologi för formuleringValfri: BL22222022-03-192022-04-06
X
2022-04-12 17:00:04  
KMBF10Kvalitet och produktsäkerhetValfri: BL79712022-03-192022-04-06
X
2022-04-12 17:00:04  
KOKA20Allmän och organisk kemiBMEL41292022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:04  
KOOA15Allmän kemiallaL116902022-03-192022-04-06
-
2022-04-12 17:00:04  
 BL58512022-03-192022-04-06
X
2022-04-12 17:00:04  
 KL58392022-03-192022-04-06
X
2022-04-12 17:00:04  
MAMF16Arbetsorganisation och ledarskapallaL74682022-03-192022-04-06
-
2022-04-20 11:04:10  
 KLMTL18172022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 11:04:10  
 ML45412022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 11:04:10  
MAMF25Företagsförlagd praktikValfri: IBYAH19182022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 11:18:11  
MAMN35Riskanalysmetoder för hälsa- och miljöområdetRHL37372022-03-192022-04-06
X
2022-04-08 11:56:00  
MIOA01Industriell ekonomi, allmän kursML1501322022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 11:04:10  
MIOA05EntreprenörskapValfri: MDL222022-03-192022-04-06
X
2022-04-12 10:53:12  
MIOA12Industriell ekonomi, allmän kursallaL1391262022-03-192022-04-06
-
2022-04-25 16:22:17  
 FL42392022-03-192022-04-06
X
2022-04-25 16:22:17  
 MDL37352022-03-192022-04-06
X
2022-04-25 16:22:17  
 PiL37352022-03-192022-04-06
X
2022-04-25 16:22:17  
MIOF02MarknadsföringIL1111082022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:04  
MION01Styrning av produktionssystem och materialflödenValfri: ML39372022-03-192022-04-06
X
2022-04-13 16:17:43  
MION20Tillämpad affärsanalysValfri: IL41332022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:04  
MMEF01TribologiallaL157582022-03-192022-04-06
-
2022-04-20 11:04:10  
 ML128452022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 11:04:10  
 MDL29132022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 11:04:10  
MMEN10Projekt - MaskinelementValfri: ML202022-03-192022-04-06
X
2022-04-12 10:53:12  
MMKF01UtvecklingsmetodikallaL1431232022-03-192022-04-06
-
2022-04-20 11:04:10  
 ML1171002022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 11:04:10  
 MDL26232022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 11:04:10  
MMKN21Konstruktion i termoplastiska materialValfri: ML23202022-03-192022-04-06
X
2022-04-13 16:17:44  
MMKN65Projekt - MaskinkonstruktionValfri: ML212022-03-192022-04-06
X
2022-04-12 10:53:12  
MMTN15Projekt - Industriell produktionValfri: IL412022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:04  
MMTN40Skärande bearbetning, fortsättningskursValfri: ML432022-03-192022-04-06
X
2022-04-12 10:58:38  
MMTN45Produktionsteknik 2Valfri: ML14122022-03-192022-04-06
X
2022-04-13 16:17:44  
MMVF05VärmeöverföringML36202022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 11:04:10  
MMVN01Aerodynamik och kompressibel strömningValfri: ML19162022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 11:04:10  
MTTN70Internationell distributionsteknikValfri: ML70522022-03-192022-04-06
X
2022-04-13 13:51:56  
MVKF20Transportfenomen i människokroppenBMEL48402022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:21:04  
MVKN20EnergianvändningValfri: ML43402022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 11:04:10  
MVKN61TurbomaskinerValfri: ML26162022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 12:33:24  
MVKN85Turbulent förbränningValfri: ML222022-03-192022-04-06
X
2022-04-12 10:53:12  
SASC01En introduktion till informationssäkerhetValfri: DL552022-03-192022-04-06
X
2022-04-21 13:28:15  
TBAA20Tekniskt basår: Fysik 1-2, del bTNBH118772022-03-192022-04-06
X
2022-05-03 16:50:53  
TBAA31Tekniskt basår: Kemi 1TNBH143922022-03-192022-04-06
X
2022-05-03 16:50:53  
TFRC66Patent och annan immaterialrättValfri: EL1052022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:50:48  
TFRD75En Introduktion till InformationssäkerhetValfri: DL16122022-03-192022-04-06
X
2022-04-21 13:28:15  
TFRF45PatientsäkerhetValfri: CL102022-03-012022-03-16
X
2022-04-21 13:28:15  
TFRG95Reglerteknik, allmän kursValfri: FL102022-03-052022-03-22
X
2022-03-30 11:20:15  
VBEA05ByggprocessenAL77722022-03-192022-04-06
X
2022-04-20 09:50:48  
VBEA10ByggprocessenVL80722022-03-192022-04-06
X
2022-04-11 11:25:28  
VBEA30Kommunikation och datorverktygallaH115672022-03-192022-04-06
-
2022-04-26 11:18:11  
 IBYAH76482022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 11:18:11  
 IBYIH1472022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 11:18:11  
 IBYVH25122022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 11:18:11  
VBEF01ProjektledningVL66532022-03-192022-04-06
X
2022-04-13 10:03:27  
VBEF10FastighetsförvaltningValfri: VL60532022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 16:38:31  
VBEF45Modellbaserad projekteringValfri: IBYAH24102022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 11:18:11  
VBKF01Konstruktionsteknik - byggsystemVL30232022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 16:38:31  
VBKN25StålbyggnadsteknikValfri: VL39322022-03-192022-04-06
X
2022-05-10 12:27:15  
VBMA05Arkitekturteknik 2: ByggnadsmaterialAL7002022-03-192022-04-27
X
2022-04-28 12:46:31  
VBMA30ByggnadsmaterialVL111752022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 16:38:31  
VBMN10Betong i livscykelperspektivValfri: VL14112022-03-192022-04-06
X
2022-05-10 12:27:15  
VBRN05Branddynamik - avanceradMFSTL22182022-03-192022-04-06
X
2022-04-08 11:56:00  
VBRN10Människors beteende vid brandMFSTL24232022-03-192022-04-06
X
2022-04-11 11:25:28  
VBRN75Människors beteende vid brandBIL36292022-03-192022-04-06
X
2022-04-11 11:25:28  
VFRN05Kommersiella fastighetsköpValfri: LL45422022-03-192022-04-06    
VFTN65Metoder i fastighetsekonomiValfri: LL1182022-03-192022-04-06    
VFTN80NyttjanderätterValfri: LL24222022-03-192022-04-06    
VRSN15Klimatsmart riskreduceringValfri: RHL46432022-03-192022-04-06
X
2022-04-08 11:56:00  
VRSN20SamhällsplaneringMKATL21212022-03-162022-04-01
X
2022-04-04 10:46:49  
VRSN30SamhällsplaneringBIL46462022-03-172022-04-01
X
2022-04-04 10:46:49  
VSMA01MekanikKIDL33222022-03-192022-04-06
X
2022-05-12 13:57:19  
VSMF05Teknisk modellering: BärverksanalysVL44332022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 16:38:31  
VSMN10Strukturdynamiska beräkningarValfri: VL12112022-03-192022-04-06
X
2022-05-10 12:27:15  
VTVF36Trafikstyrning, signal- och telekommunikation inom järnvägstrafikIBYIH15142022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 11:18:11  
VTVG10Företagsförlagd praktikValfri: IBYVH542022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 11:18:11  
VTVN10TrafiksimuleringValfri: VL652022-03-192022-04-06
X
2022-05-10 12:27:15  
VVBF10SamhällsekonomiallaL80642022-03-192022-04-06
-
2022-04-26 11:18:11  
 IBYIL1582022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 11:18:11  
 IBYVL1472022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 11:18:11  
 VL51492022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 11:18:11  
VVBN10VägbyggnadsteknikIBYVL33262022-03-192022-04-06
X
2022-04-26 11:18:12  
YTHA66Livsmedlens näringsmässiga grunderKLMTL24232022-03-192022-04-06
X
2022-04-12 17:01:41  
YTHF35Livsmedlens mikrobiologiska kvalitetKLMTL24212022-03-192022-04-06
X
2022-04-13 10:03:27  

 

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2017-03-04
Tillgänglighetsredogörelse
Sidansvarig: Karim Andersson
Utgivare: Kursutvärderingsgruppen LTH
Kontaktadress för LTHs kursutvärderingar: ceq@lth.lu.se

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00