Följ utvärderingarna - tidsuppföljning

 • Programnamn i fetstilt och med färgad bakgrund betyder att utbildningsledaren (UL) för detta
  program har samordningsansvar för denna kursen. När UL inte har samordningsansvar
  är programnamnet ej fetstilt och bakgrunden är vit.
 • För de valfria kurserna står det "Valfri" och vilket programs utbildningsledare som är
  samordningsansvarig.
 • Vad betyder de olika tidsangivelserna?
 • Att kursen har blå bakgrund betyder att slutrapporten är helt klar,
  men det är inte säkert att den ännu är utlagd på webben.
 • Grönt betyder att mail om färdig slutrapport har skickats till SR,
  UL, KL och samtliga studenter som läst kursen.
 • Registrerade och godkända hämtas av CEQ-samordnaren från Ladok vid vissa
  tidpunkter. Om de registrerade är 0 får rutan brun bakgrund. Det samma gäller om de
  godkända är 0 eller mindre än 5% av de registrerade. Brun bakgrund betyder alltså
  antagligen att studenterna inte blivit registrerade eller att resultatet inte är klart.
  Slutrapporter kommer INTE att genereras förrän resultatet är klart, såvida deadlinen
  inte har passerats.

Kurser för 2021 HT LP2

Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
AADA20WADigitala verktyg 578
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
AAHA01WAArkitektur, baskurs A (åk 1)72
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
AAHA05WAArkitektur, baskurs A (åk 2)66
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
AAHF01WAArkitekturteknik 5: Hållbar teknik i byggd miljö74
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
AAHF10WAHållbar arkitektonisk gestaltning75
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
AAHF40WValfri: AArbetsplatsförlagd arkitektutbildning14
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
AAHN02WValfri: AAvancerad arkitektonisk gestaltning I30
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
AAHN15WValfri: AArkitekturens kreativa verktyg I20
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
AAHN25WValfri: AAvancerad arkitektonisk gestaltning I, teori30
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
AAHN40WValfri: ABoendets rum35
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
AAHN45WValfri: ABoendets rum, teori35
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
AAKN20WValfri: AArkitektur i material och detalj I31
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
AAMN01WValfri: AMänskliga miljöramar - byggnad/stad27
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ABAN06WValfri: AUrban Shelter, teori16
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ABAN11WValfri: AUrban Shelter16
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
ABFF01WValfri: ASkandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I5
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ABKF01WValfri: LTeknisk byggnadsförvaltning25
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: AEBN10WMEMBPassivhus - integrering av termiska aspekter och fuktsäkerhet32
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: AEBN20WMEMBOffentlig byggnad - integrering av solenergi-, kostnads- och miljöaspekter24
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
AFOA05WKIDTillämpad estetik, visuell kommunikation, del III28
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
AFOA15WKIDTillämpad estetik, visuell kommunikation, del I30
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
AFOA25WMDEstetik I35
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
AFOA30WMDProduktsemiotik17
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
AFON01WMIDEstetik32
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-01-17 08:27
AFON25WValfri: ATeori i handling14
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ASBN02WValfri: AStadsåterbruk29
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ASBN06WValfri: AStadsåterbruk - teori och metod29
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ASBN31WValfri: AUrban dynamik15
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ASBN36WValfri: AUrbana processer19
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ASBN41WValfri: AUrban dynamik - teorier och tendenser14
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
ASBN45PValfri: AStadskvalitet och urban form28
     
2021-11-23 10:332021-12-16 13:39
ASEN01WValfri: ASpatiala experiment I21
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ASEN10WValfri: ASpatiala experiment I, teori21
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ATHA01WAArkitekturens teori och historia I73
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ATHA15WAArkitekturens teori och historia III70
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ATHF01WAArkitekturens teori och historia V77
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
BMEN10WValfri: BMEBiomekanik för vävnader24
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
BMEN15WValfri: ESignalseparation - oberoende komponenter9
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EDAA01WallaProgrammeringsteknik - fördjupningskurs223
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EDAA01WCProgrammeringsteknik - fördjupningskurs39
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EDAA01WEProgrammeringsteknik - fördjupningskurs75
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EDAA01WPiProgrammeringsteknik - fördjupningskurs32
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: EDAA10WallaProgrammering i Java98
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: EDAA10WIDAProgrammering i Java65
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: EDAA10WIEAProgrammering i Java33
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
Hbg: EDAA30WIDAProgrammering i Java - fortsättningskurs45
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EDAA45WallaProgrammering, grundkurs189
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EDAA45WCProgrammering, grundkurs45
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EDAA45WDProgrammering, grundkurs136
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EDAA45WWProgrammering, grundkurs7
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: EDAF30WValfri: IDAProgrammering i C++31
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EDAG01WValfri: DEffektiv C114
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EDAG05WValfri: MAgil programvaruutveckling - projekt14
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EDAN01WValfri: DConstraint-programmering93
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EDAN10WValfri: CKonfigurationshantering32
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EDAN35WValfri: DHögpresterande datorgrafik29
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EDAN70WValfri: DProjekt i datavetenskap11
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EDAN95WValfri: DTillämpad maskininlärning144
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EDAP05WValfri: DProgramspråkskoncept59
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EDIN01WValfri: PiKryptoteknik46
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
Hbg: EEIA01WIEAElektroteknik, introduktionskurs33
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EEMF05WValfri: BMEMedicinsk mätteknik15
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EEMF10WBMEKlinisk kemisk diagnostik47
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EEMN05WValfri: EEMC, störningar och störningsbegränsning11
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EEMN10WValfri: EDatorbaserade mätsystem1
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: EIEF20WIEAAutomationsteknik, fortsättningskurs20
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: EIEF26WIEAProjekt i Automation20
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EIEF35WallaElektroteknikens grunder185
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EIEF35WMElektroteknikens grunder158
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EIEF35WMDElektroteknikens grunder27
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EIEN10WValfri: EVindkraftsystem58
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EIEN30WValfri: EProjekt i industriell elektroteknik och automation4
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EIEN45WValfri: MTillämpad mekatronik57
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EITA01WBMEIntroduktion till medicin och teknik47
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: EITA20WIDADatateknik, introduktionskurs62
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
EITF20WValfri: DDatorarkitektur30
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EITF45WallaDatorkommunikation191
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EITF45WDDatorkommunikation129
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EITF45WIDatorkommunikation60
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: EITF60WIDADatorarkitekturer med operativsystem37
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EITF65WallaDigitalteknik230
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EITF65WDDigitalteknik145
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EITF65WEDigitalteknik82
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EITF80PEElektromagnetisk fältteori113
     
2021-11-23 10:332021-12-13 14:302022-01-21 11:132022-01-21 12:352022-01-24 13:25
EITN21WValfri: EProjekt i trådlös kommunikation20
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EITN35WValfri: DProjekt i elektro- och informationsteknik3
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EITN41WValfri: CAvancerad webbsäkerhet29
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EITN70WValfri: EKanalkodning för tillförlitlig kommunikation12
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EITP01WValfri: NHöghastighetselektronik17
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EITP10WValfri: DHögpresterande fibernät7
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
EITP15WValfri: EKretskortsdesign och prototypkonstruktion7
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: ETEF05WIEAElenergiteknik25
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: ETEF10WIEAKraftelektronik26
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ETEN10WValfri: EAntennteknik23
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ETIN25WValfri: EAnalog IC-konstruktion37
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ETIN40WValfri: EIC-projekt 220
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ETIN50WValfri: NHögfrekvensförstärkare15
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ETIN55WValfri: EIntegrerade A/D och D/A omvandlare26
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ETSF05WCInternetprotokoll43
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ETSF10WValfri: DInternetprotokoll14
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ETSF25WallaAffärsdriven programvaruutveckling141
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ETSF25WCAffärsdriven programvaruutveckling32
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ETSF25WDAffärsdriven programvaruutveckling109
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: ETSF30WIDAKravhantering38
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ETSN20WValfri: DProgramvarutestning37
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
ETTN01WValfri: EDigital kommunikation, fortsättningskurs15
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EXTA05WKIDDesignhistoria30
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EXTA25WValfri: BSvenska för utbytesstuderande, nivå 211
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EXTA50WLSamhällsmätning54
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EXTA65WDKognition160
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EXTF30WValfri: IRäntebärande tillgångar10
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EXTF45WIFinansiell ekonomi106
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EXTF60WValfri: DIntroduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 25
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EXTG05WBMEBiomaterial - Interaktion mellan levande vävnad och syntetiska material48
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EXTG25WValfri: RHGeografisk informationsteknik - avancerad kurs2
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EXTG50WallaMänniskans fysiologi82
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EXTG50WBMEMänniskans fysiologi32
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EXTG50WNMänniskans fysiologi36
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EXTG55WValfri: NBiokemi3
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EXTG65WValfri: IEkonometri3
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
EXTN05WValfri: IAvancerad ekonometri1
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EXTN10WValfri: LWebb-GIS5
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EXTN30WValfri: BMESinnesbiologi1
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EXTN45WValfri: NFarmakologi2
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EXTN80WValfri: IEkonomiskt och finansiellt beslutsfattande27
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EXTN90WValfri: FExperimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning4
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EXTQ05WValfri: LAlgoritmer i geografisk informationsbehandling3
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EXTQ30WValfri: IEmpirisk finansiell ekonomi23
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
EXTQ40WValfri: DIntroduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning193
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FAFA05WNFysik - Våglära, termodynamik och atomfysik47
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FAFA10WNFysik - Kvantfenomen och nanoteknologi48
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FAFA45WVTermodynamik med tillämpningar101
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FAFA55WFKvantfysikaliska koncept99
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FAFA65WBMETermodynamik, våglära och optik48
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FAFF10WFAtom- och kärnfysik med tillämpningar88
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
FAFN01WValfri: FLasrar9
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FAFN35PValfri: BMEMedicinsk optik12
     
2021-12-07 13:192021-12-17 14:092022-01-21 11:13
FFFN01WValfri: NAvancerad framställning av nanostrukturer8
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FFFN05WValfri: NNanomaterial - Termodynamik och kinetik15
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FFFN35WValfri: NFysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter11
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FHLA05WallaTeknisk mekanik100
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FHLA05WBMETeknisk mekanik33
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FHLA05WWTeknisk mekanik65
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FHLN10WValfri: BMEModern experimentell mekanik15
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FHLN20WValfri: FFinita elementmetoden - olinjära system20
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FKMN20WValfri: MAvancerad materialteknologi37
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FKMN25WValfri: MProjekt - materialteknik2
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FLYF05WTRFMänskliga faktorer22
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FLYF15WTRFGrundläggande pedagogik inom flygutbildningsområdet33
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2021-12-16 12:31
FMAA21WCLinjär algebra med numeriska tillämpningar43
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
FMAB20WallaLinjär algebra298
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAB20WILinjär algebra111
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAB20WMLinjär algebra133
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAB20WMDLinjär algebra32
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAB50WallaEndimensionell analys A2209
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAB50WBMEEndimensionell analys A242
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAB50WMEndimensionell analys A2134
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAB50WMDEndimensionell analys A233
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAB70WallaEndimensionell analys B2862
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAB70WBEndimensionell analys B261
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAB70WBIEndimensionell analys B248
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAB70WDEndimensionell analys B2127
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAB70WEEndimensionell analys B280
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAB70WFEndimensionell analys B287
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAB70WIEndimensionell analys B2110
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
FMAB70WKEndimensionell analys B251
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAB70WLEndimensionell analys B262
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAB70WNEndimensionell analys B237
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAB70WPiEndimensionell analys B241
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAB70WVEndimensionell analys B299
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAB70WWEndimensionell analys B258
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAB75WValfri: FDiskret matematik56
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAF05WallaMatematik - System och transformer180
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAF05WFMatematik - System och transformer106
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAF05WPiMatematik - System och transformer48
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAN15WValfri: PiOlinjära dynamiska system21
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAN30WValfri: BMEMedicinsk bildanalys51
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAN35WValfri: PiProjekt i matematik2
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAN40WValfri: PiProjekt i tillämpad matematik1
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAN61WIOptimering121
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
FMAN70WPiMatristeori35
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAN71WValfri: FMatristeori61
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAN80WValfri: FFunktionalanalys och harmonisk analys16
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMEA30WallaMekanik189
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMEA30WMMekanik155
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMEA30WMDMekanik34
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMEN11WValfri: MMekaniska vibrationer15
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMFF06PFStatistisk termodynamik med tillämpningar103
     
2021-12-07 13:192022-01-12 11:20
FMFN15WValfri: FKärnstrukturteori3
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMFN25WValfri: FStatistisk mekanik6
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMIF01WIMiljösystemanalys: Management för hållbar utveckling104
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMIF20WValfri: MMiljöfrågor i ett internationellt perspektiv39
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMIF40WValfri: WAvfallshantering och resurshushållning18
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMIN15WValfri: WMiljöledning och hållbarhetsredovisning11
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMIN25WValfri: WEnergisystemanalys: energi, miljö och naturresurser41
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
FMIN30WValfri: WMiljösystemanalys, livscykelanalys34
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMNN10WallaNumeriska metoder för differentialekvationer138
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMNN10WFNumeriska metoder för differentialekvationer87
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMNN10WPiNumeriska metoder för differentialekvationer33
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMSF20WallaMatematisk statistik, allmän kurs202
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMSF20WDMatematisk statistik, allmän kurs115
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMSF20WEMatematisk statistik, allmän kurs84
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMSF25WValfri: VMatematisk statistik - kompletterande projekt13
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: FMSF32WallaMatematisk statistik38
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: FMSF32WIBYIMatematisk statistik18
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: FMSF32WIBYVMatematisk statistik20
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMSF50WallaMatematisk statistik, allmän kurs140
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMSF50WLMatematisk statistik, allmän kurs50
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMSF50WVMatematisk statistik, allmän kurs87
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMSF60WRHStatistiska metoder för säkerhetsanalys41
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
FMSF80WallaMatematisk statistik, allmän kurs271
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMSF80WFMatematisk statistik, allmän kurs108
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMSF80WIMatematisk statistik, allmän kurs109
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMSF80WPiMatematisk statistik, allmän kurs50
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMSN20WValfri: PiSpatial statistik med bildanalys32
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMSN45WValfri: FMatematisk statistik, tidsserieanalys111
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMSN60WValfri: PiFinansiell statistik32
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMSN65WValfri: IKvantitativ riskanalys med copulas13
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FRTF01WBMEFysiologiska modeller och beräkningar52
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FRTF05WallaReglerteknik, allmän kurs256
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FRTF05WCReglerteknik, allmän kurs44
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FRTF05WMReglerteknik, allmän kurs124
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FRTF05WMDReglerteknik, allmän kurs29
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FRTF05WNReglerteknik, allmän kurs27
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FRTF25WValfri: FIntroduktion till maskininlärning, system och reglering18
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
FRTN05WValfri: EOlinjär reglering och servosystem37
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FRTN40WValfri: EProjekt i reglerteknik24
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FRTN65WValfri: FModellering och inlärning från data66
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
GEMA20WValfri: EEngelska för tekniker8
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
GEMA25WValfri: VTyska för tekniker14
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IDEA02WKIDDesignerns verktyg30
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IDEA05WKID2D-tekniker30
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IDEA25WKIDInspirationskurs i industridesign, del 1:229
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IDEA35WMDDesignerns verktyg31
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IDEA76WKIDDesignmetodik28
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IDEA90WKID3D-modellering och rendering, del 228
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IDEF06WKIDPortföljteknik33
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IDEF11WKIDIndustridesignprojekt C31
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IDEN05WMIDIndustridesignprojekt I31
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IDEN25WMIDIndustridesignprojekt III22
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
IDEN35WMIDForskningsmetodik i industridesign24
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IDEN45WMIDCAD evolution32
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IMEN02WEMPFöreställningar om hållbarhet30
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2021-12-07 17:12
IMEN03WEMPGrunderna för ekonomi och ekonomisk värdering av miljöförändring30
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IMEN05WEMPIntroduktion till företagsledning och företagsansvar30
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IMEN06WEMPIntroduktion till politik och juridik30
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-01-17 08:27
IMEN57WMESPIntroduktion till miljöledning0
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IMEN60WallaTillämpad forskning om politiska åtgärder för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi11
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IMEN60WEMPTillämpad forskning om politiska åtgärder för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi6
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IMEN60WMESPTillämpad forskning om politiska åtgärder för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi5
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IMEN61WallaTillämpad forskning om kommunal styrning och experiment för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi13
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IMEN61WEMPTillämpad forskning om kommunal styrning och experiment för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi8
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IMEN61WMESPTillämpad forskning om kommunal styrning och experiment för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi5
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IMEN62WallaTillämpad forskning om styrning och praxis inom företag för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi11
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IMEN62WEMPTillämpad forskning om styrning och praxis inom företag för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi11
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
IMEN62WMESPTillämpad forskning om styrning och praxis inom företag för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi0
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IMEN63WallaTillämpad forskning om konsumtionsstyrning för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi7
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IMEN63WEMPTillämpad forskning om konsumtionsstyrning för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi6
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IMEN63WMESPTillämpad forskning om konsumtionsstyrning för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi1
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IMEN68WEMPExempel på hållbarhetslösningar - projektkurs31
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2021-11-26 15:29
IMEN69WallaUtformning och metoder för tillämpad tvärvetenskaplig forskning42
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IMEN69WEMPUtformning och metoder för tillämpad tvärvetenskaplig forskning31
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IMEN69WMESPUtformning och metoder för tillämpad tvärvetenskaplig forskning11
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IMEN81WMESPStyrmedel och policies för hållbara företag och varor12
SR    
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2021-11-26 15:29
INNA01WValfri: IEntreprenörskap - att bygga en skalbar start-up48
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
KASF15WNAnalys på nanoskalan46
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
KASN20WValfri: KPolymerfysik12
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
KASN45WValfri: BAvancerad analytisk kemi23
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
KBKA05WKTeknisk biologi51
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
KBKN01WValfri: BEnzymteknologi41
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
KBTF10WValfri: BMiljöbioteknik30
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
KBTN05WValfri: BSeparationsprocesser i bioteknik21
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
KETF01WallaTransportprocesser111
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
KETF01WBTransportprocesser65
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
KETF01WKTransportprocesser46
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
KETF25WallaReaktionsteknik106
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
KETF25WBReaktionsteknik61
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
KETF25WKReaktionsteknik45
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
KETN10WValfri: KTillämpade transportprocesser27
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
KETN20WValfri: KHållbar processdesign35
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
KFKA10WWTermodynamik och ytkemi70
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
KFKN10WValfri: KBiofysikalisk kemi18
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
KIMN10WValfri: BBiologiska läkemedel32
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
KLGN01WValfri: BProbiotika42
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
KLGN20WValfri: BLivsmedelsteknik31
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
KLGN50WValfri: BProjekt: Utveckling av livsmedelsprodukter39
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
KMBA01WBMikrobiologi63
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
KMBN02WValfri: BProjekt i livsvetenskaper47
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
KOKN05WValfri: BOrganisk kemi - teori39
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
KOOA20WallaInledande kemi112
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
KOOA20WBInledande kemi58
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
KOOA20WKInledande kemi54
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MAMA15WCInteraktionsdesign, grundkurs38
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: MAMF40WIDAProjekt årskurs 338
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MAMF55WValfri: NAerosolteknologi16
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MAMN25WValfri: DInteraktionsdesign38
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MAMN40WValfri: CArbete-människa-teknik, projekt9
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MIOA01WIIndustriell ekonomi, allmän kurs122
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MIOA05WIEntreprenörskap2
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MIOA12WallaIndustriell ekonomi, allmän kurs140
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
MIOA12WEIndustriell ekonomi, allmän kurs65
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MIOA12WWIndustriell ekonomi, allmän kurs48
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MIOA15WallaIndustriell ekonomi, allmän kurs150
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MIOA15WBIndustriell ekonomi, allmän kurs61
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MIOA15WKIndustriell ekonomi, allmän kurs46
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MIOA15WKLMTIndustriell ekonomi, allmän kurs18
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MIOF10WValfri: IMaterial- och produktionsstyrning32
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MIOF15WValfri: MMarknadsföring54
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MION05WValfri: IAffärsmarknadsföring33
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MION50WValfri: MKvalitetsstyrning16
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MMEN01WValfri: MTransmissioner, dimensionering4
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MMEN10WValfri: MProjekt - Maskinelement1
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MMKF45PMDDigital prototypframtagning25
     
2021-12-07 13:192021-12-17 14:09
MMKN51WValfri: MDatorbaserad konstruktionsanalys 226
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MMKN55WMDKonstruktionsteknik48
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
MMKN65WValfri: MProjekt - Maskinkonstruktion2
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MMTA02WMIntroduktion till maskinteknik146
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MMTF01WKIDProduktion28
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MMTF15WValfri: MVerkstadsteknik15
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MMTN10WValfri: MGlobal produktrealisering17
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MMTN15WValfri: MProjekt - Industriell produktion4
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MMTN20WValfri: MMaterial- och metodval30
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MMTN35WValfri: MTillämpad FEM - projektkurs15
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MMVF01WallaTermodynamik och strömningslära183
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MMVF01WMTermodynamik och strömningslära149
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MMVF01WMDTermodynamik och strömningslära34
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MMVN10WValfri: FStrömningslära6
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MTTF01WMLogistik144
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MTTN35PValfri: MFörpackningslogistik30
     
2021-12-07 13:192022-01-12 12:39
MTTN46WValfri: MHumanitärlogistik33
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
MTTN56WValfri: BFörpackningsmaterial, fördjupning31
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MTTN75WValfri: IIndustriellt inköp78
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MTTN85WValfri: MProjektledning och forskningsmetodik inom produktion och logistik29
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MVKF01WallaEnergi och miljö i hållbar utveckling149
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MVKF01WMEnergi och miljö i hållbar utveckling123
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MVKF01WMDEnergi och miljö i hållbar utveckling26
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MVKN01WValfri: MProjekteringsmetodik för termiska kraftverk7
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MVKN30WValfri: WAvancerad energihushållning10
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MVKN36WIEnergimarknader49
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MVKN55WValfri: MAvancerade förbränningsmotorkoncept7
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MVKN80WValfri: MProjekt - energiteknik2
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MVKN90WValfri: MTurbulens - teori och modellering14
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MVKN95WValfri: MMiljövänlig elproduktion44
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MVKP05WValfri: MProjekt - formula student15
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MVKP10WValfri: MEnergisystemteknik35
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
SASI04WValfri: WCirkulär Ekonomi: Hållbar materialhantering23
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
SASI05WValfri: WGrön ekonomi - att uppnå de globala målen0
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: TBAA05WTNBTekniskt basår: Matematik 3c112
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: TBAA15WTNBTekniskt basår: Fysik 1-2, del a144
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: TBAB05WTNBNaturvetenskapligt basår: Biologi 230
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
TFRB20WValfri: KIDAtt utforma tankestöd i vardagen36
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
TFRC10WValfri: ARum, scenografi och landskap191263 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-01-17 08:27
TFRC20WValfri: AByggnadskonsten i Europa - arkitekturens formspråk och tektonik241667 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-01-19 18:45
TFRC35WValfri: KMTMat, myter och molekyler54
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
TFRD05WValfri: AVisuella tekniker231670 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-01-17 08:27
TFRD35WValfri: KIDUniversell utformning - designperspektiv, metoder och utvärdering29
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
TFRD48WValfri: DProgrammering, grundkurs20
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
TFRD49WValfri: DProgrammeringsteknik - fördjupningskurs11
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
TFRD85WValfri: KIDPorslin - från 3D-design till produktion1
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
TFRF56WValfri: CMiljöfrågor i ett internationellt perspektiv3
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
TFRG10WValfri: CAerosolteknologi2
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
TFRG41WValfri: WAvfallshantering och resurshushållning3
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
TFRG70WValfri: DEffektiv C1
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
TFRG75WValfri: ASkandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I2
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-01-10 10:45
TFRG85WValfri: LFastighetsvärdering9
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
TFRN91WValfri: WMiljöledning och hållbarhetsredovisning1
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
TFRP15WValfri: BTarmflorans betydelse för hälsa26
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
TFRP41WValfri: MEnergimarknader2
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
TFRP50WValfri: WEnergisystemanalys: energi, miljö och naturresurser3
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
TFRP60WValfri: LDen smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext8
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
TFRP65WValfri: WMiljösystemanalys, livscykelanalys3
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
TNSF05WValfri: CRehabiliteringsteknik21
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
TNSN01WValfri: MServicerobotik55
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: VBEA25WIBYAByggprocessen med entreprenadrätt55
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: VBEA35WallaBygg- och anläggningsprocessen25
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
Hbg: VBEA35WIBYIBygg- och anläggningsprocessen7
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: VBEA35WIBYVBygg- och anläggningsprocessen18
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: VBEF35WIBYAProjektering och beräkningsarbete40
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: VBEF40WIBYAByggstyrning42
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VBEN15WValfri: VByggledning12
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VBEN25WValfri: VBygglogistik och inköp27
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: VBFA10WIBYAHusbyggnadsteknik63
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: VBFF10WIBYAByggnadsfysik51
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VBFN05WValfri: VEnergi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning29
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VBKA05WAArkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk71
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VBKF10WBIKonstruktionsteknik46
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VBKN05WValfri: VBetongbyggnad48
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VBKN10WValfri: VRiskhantering i byggtekniska tillämpningar11
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VBKN15WValfri: VKonstruktion av broar och avancerade konstruktioner16
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VBMA10WAArkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik67
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-01-10 10:45
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
VBMA25WBIByggnadsmaterial56
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VBRA06WBIIntroduktion till brandteknik55
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VBRF20WBIBrandkemi - värmetransport41
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VBRN35PValfri: RHKapacitetsutveckling28
     
2021-12-13 14:122022-01-12 12:402022-01-19 11:052022-01-21 11:142022-01-24 13:25
VBRN65WBIIndustribrandskydd34
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VBRN80WValfri: BIKvalificerad brandutredningsmetodik18
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VBRN85WValfri: BIAvancerad CFD17
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VFTA05WLGrundläggande juridik med fastighetsrätt63
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VFTF25WLFastighetsvärdering och analys45
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VFTF30WLVärdering och ersättning vid markåtkomst44
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VFTN20WValfri: LFastighetsrättsliga ersättningsprinciper21
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VFTN35WValfri: LEvolutionära urbana processer35
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VFTN45WValfri: LSpeciell fastighetsrätt26
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VFTN60WValfri: VFastighetsföretagande41
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VFTN70WValfri: LSamhällsbyggnad ur ett tvärdisciplinärt hållbarhetsperspektiv15
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2022-01-17 21:38
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
VFTN75WValfri: LDen smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext17
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VRSN11WValfri: RHLedning och samverkan vid samhällsstörningar26
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VRSN25WallaRiskanalys inom säkerhetsområdet48
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VRSN25WBIRiskanalys inom säkerhetsområdet37
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VRSN25WRHRiskanalys inom säkerhetsområdet11
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VRSN40WValfri: RHForskningsmetodik och metoder25
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VRSN55WMKATKritiska frågor i katastrofriskhantering och klimatanpassning24
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VSMA05WVByggnadsmekanik106
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: VSMA11WallaStrukturmekanik34
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: VSMA11WIBYIStrukturmekanik20
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: VSMA11WIBYVStrukturmekanik14
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: VSMA20WIBYAStrukturmekanik55
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VSMN30WValfri: VFinita elementmetoden - konstruktionsberäkningar26
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VTAN01WValfri: VAkustik10
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VTGN10PValfri: VGrundvattenteknik34
     
2021-12-07 13:192022-01-19 09:37
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
VTTF01WVTrafikteknik105
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: VTTF10WIBYVTrafikens effekter: Tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet och miljö13
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VTTN05WValfri: VTransportmanagement18
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VTVA10WVIngenjörsfärdigheter med CAD108
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: VTVA50WallaTransport och samhälle39
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: VTVA50WIBYITransport och samhälle15
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: VTVA50WIBYVTransport och samhälle24
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: VTVF81WIBYIProjektering av järnvägens tekniska system8
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VTVF85WIBYVUtformning av järnvägar25
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: VTVF95WIBYVVägkonstruktion och VA-system16
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VTVN20WValfri: VTrafiksäkerhet8
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VVAN15WValfri: WProjektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II1
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VVAN25WValfri: WDricksvattenproduktion och avloppsvattenrening26
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Hbg: VVBF15WIBYISamverkan fordon/bana-spårfordonsteknik25
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VVRA01WWHydrologi och akvatisk ekologi73
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
VVRN16WValfri: WFördjupningskurs i teknisk vattenresurslära1
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VVRN25WValfri: VVattenrörledningssystem - design, analys och förvaltning22
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
VVRN30WValfri: WKusthydraulik20
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
YTHA10WKLMTLivsmedelskedjans förutsättningar24
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
YTHA30WKLMTLivsmedelsteknik I - Värmelära24
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
YTHF20WKLMTVerksamhetsförlagd praktik för livsmedelstekniker19
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.

 

Kurser som utvärderas med webbenkät 2021 HT LP2

Kurskod/namn Program
(Samordnings-
ansvar
)
Ort (Lund/
Helsingborg)
Registrerade Godkända Webbenkät öppnar
planerad / utskickad
Webbenkät stängs
planerad / stängd
Studierådet har
granskat fritextsvar
Arbetsrapport utskickad Slutrapport skapad Slutrapport utskickad
AADA20Digitala verktyg 5AL782022-01-172022-02-02    
AAHA01Arkitektur, baskurs A (åk 1)AL722022-01-152022-02-01    
AAHA05Arkitektur, baskurs A (åk 2)AL662022-01-152022-02-01    
AAHF01Arkitekturteknik 5: Hållbar teknik i byggd miljöAL742022-01-152022-02-01    
AAHF10Hållbar arkitektonisk gestaltningAL752022-01-122022-01-31    
AAHF40Arbetsplatsförlagd arkitektutbildningValfri: AL142022-01-152022-02-01    
AAHN02Avancerad arkitektonisk gestaltning IValfri: AL302022-01-152022-02-01    
AAHN15Arkitekturens kreativa verktyg IValfri: AL202022-01-152022-02-01    
AAHN25Avancerad arkitektonisk gestaltning I, teoriValfri: AL302022-01-152022-02-01    
AAHN40Boendets rumValfri: AL352022-01-152022-02-01    
AAHN45Boendets rum, teoriValfri: AL352022-01-152022-02-01    
AAKN20Arkitektur i material och detalj IValfri: AL312022-01-152022-02-01    
AAMN01Mänskliga miljöramar - byggnad/stadValfri: AL272022-01-152022-02-01    
ABAN06Urban Shelter, teoriValfri: AL162022-01-152022-02-01    
ABAN11Urban ShelterValfri: AL162022-01-152022-02-01    
ABFF01Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad IValfri: AL52022-01-152022-02-01    
ABKF01Teknisk byggnadsförvaltningValfri: LL252022-01-152022-02-01    
AEBN10Passivhus - integrering av termiska aspekter och fuktsäkerhetMEMBH322022-01-152022-02-01    
AEBN20Offentlig byggnad - integrering av solenergi-, kostnads- och miljöaspekterMEMBH242022-01-152022-02-01    
AFOA05Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del IIIKIDL282022-01-152022-02-01    
AFOA15Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del IKIDL302022-01-152022-02-01    
AFOA25Estetik IMDL352022-01-152022-02-01    
AFOA30ProduktsemiotikMDL172022-01-152022-02-01    
AFON01EstetikMIDL322021-12-022021-12-22
X
2022-01-17 08:27:18  
AFON25Teori i handlingValfri: AL142022-01-152022-02-01    
ASBN02StadsåterbrukValfri: AL292022-01-152022-02-01    
ASBN06Stadsåterbruk - teori och metodValfri: AL292022-01-152022-02-01    
ASBN31Urban dynamikValfri: AL152022-01-152022-02-01    
ASBN36Urbana processerValfri: AL192022-01-152022-02-01    
ASBN41Urban dynamik - teorier och tendenserValfri: AL142022-01-152022-02-01    
ASEN01Spatiala experiment IValfri: AL212022-01-152022-02-01    
ASEN10Spatiala experiment I, teoriValfri: AL212022-01-152022-02-01    
ATHA01Arkitekturens teori och historia IAL732022-01-152022-02-01    
ATHA15Arkitekturens teori och historia IIIAL702022-01-152022-02-01    
ATHF01Arkitekturens teori och historia VAL772022-01-152022-02-01    
BMEN10Biomekanik för vävnaderValfri: BMEL242022-01-152022-02-01    
BMEN15Signalseparation - oberoende komponenterValfri: EL92022-01-152022-02-01    
EDAA01Programmeringsteknik - fördjupningskursallaL2232022-01-152022-02-01
-
   
 CL392022-01-152022-02-01    
 EL752022-01-152022-02-01    
 PiL322022-01-152022-02-01    
EDAA10Programmering i JavaallaH982022-01-152022-02-01
-
   
 IDAH652022-01-152022-02-01    
 IEAH332022-01-152022-02-01    
EDAA30Programmering i Java - fortsättningskursIDAH452022-01-152022-02-01    
EDAA45Programmering, grundkursallaL1892022-01-152022-02-01
-
   
 CL452022-01-152022-02-01    
 DL1362022-01-152022-02-01    
 WL72022-01-152022-02-01    
EDAF30Programmering i C++Valfri: IDAH312022-01-152022-02-01    
EDAG01Effektiv CValfri: DL1142022-01-152022-02-01    
EDAG05Agil programvaruutveckling - projektValfri: ML142022-01-152022-02-01    
EDAN01Constraint-programmeringValfri: DL932022-01-152022-02-01    
EDAN10KonfigurationshanteringValfri: CL322022-01-152022-02-01    
EDAN35Högpresterande datorgrafikValfri: DL292022-01-152022-02-01    
EDAN70Projekt i datavetenskapValfri: DL112022-01-152022-02-01    
EDAN95Tillämpad maskininlärningValfri: DL1442022-01-152022-02-01    
EDAP05ProgramspråkskonceptValfri: DL592022-01-152022-02-01    
EDIN01KryptoteknikValfri: PiL462022-01-152022-02-01    
EEIA01Elektroteknik, introduktionskursIEAH332022-01-152022-02-01    
EEMF05Medicinsk mätteknikValfri: BMEL152022-01-152022-02-01    
EEMF10Klinisk kemisk diagnostikBMEL472022-01-152022-02-01    
EEMN05EMC, störningar och störningsbegränsningValfri: EL112022-01-152022-02-01    
EEMN10Datorbaserade mätsystemValfri: EL12022-01-152022-02-01    
EIEF20Automationsteknik, fortsättningskursIEAH202022-01-152022-02-01    
EIEF26Projekt i AutomationIEAH202022-01-152022-02-01    
EIEF35Elektroteknikens grunderallaL1852022-01-152022-02-01
-
   
 ML1582022-01-152022-02-01    
 MDL272022-01-152022-02-01    
EIEN10VindkraftsystemValfri: EL582022-01-152022-02-01    
EIEN30Projekt i industriell elektroteknik och automationValfri: EL42022-01-152022-02-01    
EIEN45Tillämpad mekatronikValfri: ML572022-01-152022-02-01    
EITA01Introduktion till medicin och teknikBMEL472022-01-152022-02-01    
EITA20Datateknik, introduktionskursIDAH622022-01-152022-02-01    
EITF20DatorarkitekturValfri: DL302022-01-152022-02-01    
EITF45DatorkommunikationallaL1912022-01-152022-02-01
-
   
 DL1292022-01-152022-02-01    
 IL602022-01-152022-02-01    
EITF60Datorarkitekturer med operativsystemIDAH372022-01-152022-02-01    
EITF65DigitalteknikallaL2302022-01-152022-02-01
-
   
 DL1452022-01-152022-02-01    
 EL822022-01-152022-02-01    
EITN21Projekt i trådlös kommunikationValfri: EL202022-01-152022-02-01    
EITN35Projekt i elektro- och informationsteknikValfri: DL32022-01-152022-02-01    
EITN41Avancerad webbsäkerhetValfri: CL292021-12-072021-12-22    
EITN70Kanalkodning för tillförlitlig kommunikationValfri: EL122022-01-152022-02-01    
EITP01HöghastighetselektronikValfri: NL172022-01-152022-02-01    
EITP10Högpresterande fibernätValfri: DL72022-01-152022-02-01    
EITP15Kretskortsdesign och prototypkonstruktionValfri: EL72022-01-152022-02-01    
ETEF05ElenergiteknikIEAH252022-01-152022-02-01    
ETEF10KraftelektronikIEAH262022-01-152022-02-01    
ETEN10AntennteknikValfri: EL232022-01-152022-02-01    
ETIN25Analog IC-konstruktionValfri: EL372022-01-152022-02-01    
ETIN40IC-projekt 2Valfri: EL202022-01-152022-02-01    
ETIN50HögfrekvensförstärkareValfri: NL152022-01-152022-02-01    
ETIN55Integrerade A/D och D/A omvandlareValfri: EL262022-01-152022-02-01    
ETSF05InternetprotokollCL432022-01-152022-02-01    
ETSF10InternetprotokollValfri: DL142022-01-152022-02-01    
ETSF25Affärsdriven programvaruutvecklingallaL1412022-01-152022-02-01
-
   
 CL322022-01-152022-02-01    
 DL1092022-01-152022-02-01    
ETSF30KravhanteringIDAH382022-01-152022-02-01    
ETSN20ProgramvarutestningValfri: DL372022-01-152022-02-01    
ETTN01Digital kommunikation, fortsättningskursValfri: EL152022-01-152022-02-01    
EXTA05DesignhistoriaKIDL302022-01-152022-02-01    
EXTA25Svenska för utbytesstuderande, nivå 2Valfri: BL112022-01-152022-02-01    
EXTA50SamhällsmätningLL542022-01-152022-02-01    
EXTA65KognitionDL1602022-01-152022-02-01    
EXTF30Räntebärande tillgångarValfri: IL102022-01-152022-02-01    
EXTF45Finansiell ekonomiIL1062022-01-152022-02-01    
EXTF60Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2Valfri: DL52022-01-152022-02-01    
EXTG05Biomaterial - Interaktion mellan levande vävnad och syntetiska materialBMEL482022-01-152022-02-01    
EXTG25Geografisk informationsteknik - avancerad kursValfri: RHL22022-01-152022-02-01    
EXTG50Människans fysiologiallaL822022-01-152022-02-01
-
   
 BMEL322022-01-152022-02-01    
 NL362022-01-152022-02-01    
EXTG55BiokemiValfri: NL32022-01-152022-02-01    
EXTG65EkonometriValfri: IL32022-01-152022-02-01    
EXTN05Avancerad ekonometriValfri: IL12022-01-152022-02-01    
EXTN10Webb-GISValfri: LL52022-01-152022-02-01    
EXTN30SinnesbiologiValfri: BMEL12022-01-152022-02-01    
EXTN45FarmakologiValfri: NL22022-01-152022-02-01    
EXTN80Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattandeValfri: IL272022-01-152022-02-01    
EXTN90Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskningValfri: FL42022-01-152022-02-01    
EXTQ05Algoritmer i geografisk informationsbehandlingValfri: LL32022-01-152022-02-01    
EXTQ30Empirisk finansiell ekonomiValfri: IL232022-01-152022-02-01    
EXTQ40Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learningValfri: DL1932022-01-152022-02-01    
FAFA05Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysikNL472022-01-152022-02-01    
FAFA10Fysik - Kvantfenomen och nanoteknologiNL482022-01-152022-02-01    
FAFA45Termodynamik med tillämpningarVL1012022-01-152022-02-01    
FAFA55Kvantfysikaliska konceptFL992022-01-152022-02-01    
FAFA65Termodynamik, våglära och optikBMEL482022-01-152022-02-01    
FAFF10Atom- och kärnfysik med tillämpningarFL882022-01-152022-02-01    
FAFN01LasrarValfri: FL92022-01-152022-02-01    
FFFN01Avancerad framställning av nanostrukturerValfri: NL82022-01-152022-02-01    
FFFN05Nanomaterial - Termodynamik och kinetikValfri: NL152022-01-152022-02-01    
FFFN35Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenterValfri: NL112022-01-152022-02-01    
FHLA05Teknisk mekanikallaL1002022-01-152022-02-01
-
   
 BMEL332022-01-152022-02-01    
 WL652022-01-152022-02-01    
FHLN10Modern experimentell mekanikValfri: BMEL152022-01-152022-02-01    
FHLN20Finita elementmetoden - olinjära systemValfri: FL202022-01-152022-02-01    
FKMN20Avancerad materialteknologiValfri: ML372022-01-152022-02-01    
FKMN25Projekt - materialteknikValfri: ML22022-01-152022-02-01    
FLYF05Mänskliga faktorerTRFL222022-01-152022-02-01    
FLYF15Grundläggande pedagogik inom flygutbildningsområdetTRFL332021-11-152021-11-30
X
2021-12-16 12:31:39  
FMAA21Linjär algebra med numeriska tillämpningarCL432022-01-152022-02-01    
FMAB20Linjär algebraallaL2982022-01-152022-02-01
-
   
 IL1112022-01-152022-02-01    
 ML1332022-01-152022-02-01    
 MDL322022-01-152022-02-01    
FMAB50Endimensionell analys A2allaL2092022-01-152022-02-01
-
   
 BMEL422022-01-152022-02-01    
 ML1342022-01-152022-02-01    
 MDL332022-01-152022-02-01    
FMAB70Endimensionell analys B2allaL8622022-01-152022-02-01
-
   
 BL612022-01-152022-02-01    
 BIL482022-01-152022-02-01    
 DL1272022-01-152022-02-01    
 EL802022-01-152022-02-01    
 FL872022-01-152022-02-01    
 IL1102022-01-152022-02-01    
 KL512022-01-152022-02-01    
 LL622022-01-152022-02-01    
 NL372022-01-152022-02-01    
 PiL412022-01-152022-02-01    
 VL992022-01-152022-02-01    
 WL582022-01-152022-02-01    
FMAB75Diskret matematikValfri: FL562022-01-152022-02-01    
FMAF05Matematik - System och transformerallaL1802022-01-152022-02-01
-
   
 FL1062022-01-152022-02-01    
 PiL482022-01-152022-02-01    
FMAN15Olinjära dynamiska systemValfri: PiL212022-01-152022-02-01    
FMAN30Medicinsk bildanalysValfri: BMEL512022-01-152022-02-01    
FMAN35Projekt i matematikValfri: PiL22022-01-152022-02-01    
FMAN40Projekt i tillämpad matematikValfri: PiL12022-01-152022-02-01    
FMAN61OptimeringIL1212022-01-152022-02-01    
FMAN70MatristeoriPiL352022-01-152022-02-01    
FMAN71MatristeoriValfri: FL612022-01-152022-02-01    
FMAN80Funktionalanalys och harmonisk analysValfri: FL162022-01-152022-02-01    
FMEA30MekanikallaL1892022-01-152022-02-01
-
   
 ML1552022-01-152022-02-01    
 MDL342022-01-152022-02-01    
FMEN11Mekaniska vibrationerValfri: ML152022-01-152022-02-01    
FMFN15KärnstrukturteoriValfri: FL32022-01-152022-02-01    
FMFN25Statistisk mekanikValfri: FL62022-01-152022-02-01    
FMIF01Miljösystemanalys: Management för hållbar utvecklingIL1042022-01-152022-02-01    
FMIF20Miljöfrågor i ett internationellt perspektivValfri: ML392022-01-152022-02-01    
FMIF40Avfallshantering och resurshushållningValfri: WL182022-01-152022-02-01    
FMIN15Miljöledning och hållbarhetsredovisningValfri: WL112022-01-152022-02-01    
FMIN25Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurserValfri: WL412022-01-152022-02-01    
FMIN30Miljösystemanalys, livscykelanalysValfri: WL342022-01-152022-02-01    
FMNN10Numeriska metoder för differentialekvationerallaL1382022-01-152022-02-01
-
   
 FL872022-01-152022-02-01    
 PiL332022-01-152022-02-01    
FMSF20Matematisk statistik, allmän kursallaL2022022-01-152022-02-01
-
   
 DL1152022-01-152022-02-01    
 EL842022-01-152022-02-01    
FMSF25Matematisk statistik - kompletterande projektValfri: VL132022-01-152022-02-01    
FMSF32Matematisk statistikallaH382022-01-152022-02-01
-
   
 IBYIH182022-01-152022-02-01    
 IBYVH202022-01-152022-02-01    
FMSF50Matematisk statistik, allmän kursallaL1402022-01-152022-02-01
-
   
 LL502022-01-152022-02-01    
 VL872022-01-152022-02-01    
FMSF60Statistiska metoder för säkerhetsanalysRHL412022-01-152022-02-01    
FMSF80Matematisk statistik, allmän kursallaL2712022-01-152022-02-01
-
   
 FL1082022-01-152022-02-01    
 IL1092022-01-152022-02-01    
 PiL502022-01-152022-02-01    
FMSN20Spatial statistik med bildanalysValfri: PiL322022-01-152022-02-01    
FMSN45Matematisk statistik, tidsserieanalysValfri: FL1112022-01-152022-02-01    
FMSN60Finansiell statistikValfri: PiL322022-01-152022-02-01    
FMSN65Kvantitativ riskanalys med copulasValfri: IL132022-01-152022-02-01    
FRTF01Fysiologiska modeller och beräkningarBMEL522022-01-152022-02-01    
FRTF05Reglerteknik, allmän kursallaL2562022-01-152022-02-01
-
   
 CL442022-01-152022-02-01    
 ML1242022-01-152022-02-01    
 MDL292022-01-152022-02-01    
 NL272022-01-152022-02-01    
FRTF25Introduktion till maskininlärning, system och regleringValfri: FL182022-01-152022-02-01    
FRTN05Olinjär reglering och servosystemValfri: EL372022-01-152022-02-01    
FRTN40Projekt i reglerteknikValfri: EL242022-01-152022-02-01    
FRTN65Modellering och inlärning från dataValfri: FL662022-01-152022-02-01    
GEMA20Engelska för teknikerValfri: EL82022-01-152022-02-01    
GEMA25Tyska för teknikerValfri: VL142022-01-152022-02-01    
IDEA02Designerns verktygKIDL302022-01-152022-02-01    
IDEA052D-teknikerKIDL302022-01-152022-02-01    
IDEA25Inspirationskurs i industridesign, del 1:2KIDL292022-01-152022-02-01    
IDEA35Designerns verktygMDL312022-01-152022-02-01    
IDEA76DesignmetodikKIDL282022-01-152022-02-01    
IDEA903D-modellering och rendering, del 2KIDL282022-01-152022-02-01    
IDEF06PortföljteknikKIDL332022-01-152022-02-01    
IDEF11Industridesignprojekt CKIDL312022-01-152022-02-01    
IDEN05Industridesignprojekt IMIDL312022-01-152022-02-01    
IDEN25Industridesignprojekt IIIMIDL222022-01-152022-02-01    
IDEN35Forskningsmetodik i industridesignMIDL242022-01-152022-02-01    
IDEN45CAD evolutionMIDL322022-01-152022-02-01    
IMEN02Föreställningar om hållbarhetEMPL302021-11-092021-11-25
X
2021-12-07 17:12:54  
IMEN03Grunderna för ekonomi och ekonomisk värdering av miljöförändringEMPL302022-01-152022-02-01    
IMEN05Introduktion till företagsledning och företagsansvarEMPL302021-12-172022-01-11    
IMEN06Introduktion till politik och juridikEMPL302021-11-192021-12-07
X
2022-01-17 08:27:18  
IMEN57Introduktion till miljöledningMESPL02022-01-152022-02-01    
IMEN60Tillämpad forskning om politiska åtgärder för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomiallaL112022-01-042022-01-20
-
   
 EMPL62022-01-042022-01-20    
 MESPL52022-01-042022-01-20    
IMEN61Tillämpad forskning om kommunal styrning och experiment för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomiallaL132022-01-042022-01-20
-
   
 EMPL82022-01-042022-01-20    
 MESPL52022-01-042022-01-20    
IMEN62Tillämpad forskning om styrning och praxis inom företag för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomiallaL112022-01-042022-01-20
-
   
 EMPL112022-01-042022-01-20    
 MESPL02022-01-042022-01-20    
IMEN63Tillämpad forskning om konsumtionsstyrning för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomiallaL72022-01-042022-01-20
-
   
 EMPL62022-01-042022-01-20    
 MESPL12022-01-042022-01-20    
IMEN68Exempel på hållbarhetslösningar - projektkursEMPL312021-11-092021-11-25
X
2021-11-26 15:29:36  
IMEN69Utformning och metoder för tillämpad tvärvetenskaplig forskningallaL422022-01-152022-02-01
-
   
 EMPL312022-01-152022-02-01    
 MESPL112022-01-152022-02-01    
IMEN81Styrmedel och policies för hållbara företag och varorMESPL122021-11-102021-11-25
X
2021-11-26 15:29:36  
INNA01Entreprenörskap - att bygga en skalbar start-upValfri: IL482022-01-152022-02-01    
KASF15Analys på nanoskalanNL462022-01-152022-02-01    
KASN20PolymerfysikValfri: KL122022-01-152022-02-01    
KASN45Avancerad analytisk kemiValfri: BL232022-01-152022-02-01    
KBKA05Teknisk biologiKL512022-01-152022-02-01    
KBKN01EnzymteknologiValfri: BL412022-01-152022-02-01    
KBTF10MiljöbioteknikValfri: BL302022-01-152022-02-01    
KBTN05Separationsprocesser i bioteknikValfri: BL212022-01-152022-02-01    
KETF01TransportprocesserallaL1112022-01-152022-02-01
-
   
 BL652022-01-152022-02-01    
 KL462022-01-152022-02-01    
KETF25ReaktionsteknikallaL1062022-01-152022-02-01
-
   
 BL612022-01-152022-02-01    
 KL452022-01-152022-02-01    
KETN10Tillämpade transportprocesserValfri: KL272022-01-152022-02-01    
KETN20Hållbar processdesignValfri: KL352022-01-152022-02-01    
KFKA10Termodynamik och ytkemiWL702022-01-152022-02-01    
KFKN10Biofysikalisk kemiValfri: KL182022-01-152022-02-01    
KIMN10Biologiska läkemedelValfri: BL322022-01-152022-02-01    
KLGN01ProbiotikaValfri: BL422022-01-152022-02-01    
KLGN20LivsmedelsteknikValfri: BL312022-01-152022-02-01    
KLGN50Projekt: Utveckling av livsmedelsprodukterValfri: BL392022-01-152022-02-01    
KMBA01MikrobiologiBL632022-01-152022-02-01    
KMBN02Projekt i livsvetenskaperValfri: BL472022-01-152022-02-01    
KOKN05Organisk kemi - teoriValfri: BL392022-01-152022-02-01    
KOOA20Inledande kemiallaL1122022-01-152022-02-01
-
   
 BL582022-01-152022-02-01    
 KL542022-01-152022-02-01    
MAMA15Interaktionsdesign, grundkursCL382022-01-152022-02-01    
MAMF40Projekt årskurs 3IDAH382022-01-152022-02-01    
MAMF55AerosolteknologiValfri: NL162022-01-152022-02-01    
MAMN25InteraktionsdesignValfri: DL382022-01-152022-02-01    
MAMN40Arbete-människa-teknik, projektValfri: CL92022-01-152022-02-01    
MIOA01Industriell ekonomi, allmän kursIL1222022-01-152022-02-01    
MIOA05EntreprenörskapIL22022-01-152022-02-01    
MIOA12Industriell ekonomi, allmän kursallaL1402022-01-152022-02-01
-
   
 EL652022-01-152022-02-01    
 WL482022-01-152022-02-01    
MIOA15Industriell ekonomi, allmän kursallaL1502022-01-152022-02-01
-
   
 BL612022-01-152022-02-01    
 KL462022-01-152022-02-01    
 KLMTL182022-01-152022-02-01    
MIOF10Material- och produktionsstyrningValfri: IL322022-01-152022-02-01    
MIOF15MarknadsföringValfri: ML542022-01-152022-02-01    
MION05AffärsmarknadsföringValfri: IL332022-01-152022-02-01    
MION50KvalitetsstyrningValfri: ML162022-01-152022-02-01    
MMEN01Transmissioner, dimensioneringValfri: ML42022-01-152022-02-01    
MMEN10Projekt - MaskinelementValfri: ML12022-01-152022-02-01    
MMKN51Datorbaserad konstruktionsanalys 2Valfri: ML262022-01-152022-02-01    
MMKN55KonstruktionsteknikMDL482022-01-152022-02-01    
MMKN65Projekt - MaskinkonstruktionValfri: ML22022-01-152022-02-01    
MMTA02Introduktion till maskinteknikML1462022-01-152022-02-01    
MMTF01ProduktionKIDL282022-01-152022-02-01    
MMTF15VerkstadsteknikValfri: ML152022-01-152022-02-01    
MMTN10Global produktrealiseringValfri: ML172022-01-152022-02-01    
MMTN15Projekt - Industriell produktionValfri: ML42022-01-152022-02-01    
MMTN20Material- och metodvalValfri: ML302022-01-152022-02-01    
MMTN35Tillämpad FEM - projektkursValfri: ML152022-01-152022-02-01    
MMVF01Termodynamik och strömningsläraallaL1832022-01-152022-02-01
-
   
 ML1492022-01-152022-02-01    
 MDL342022-01-152022-02-01    
MMVN10StrömningsläraValfri: FL62022-01-152022-02-01    
MTTF01LogistikML1442022-01-152022-02-01    
MTTN46HumanitärlogistikValfri: ML332022-01-152022-02-01    
MTTN56Förpackningsmaterial, fördjupningValfri: BL312022-01-152022-02-01    
MTTN75Industriellt inköpValfri: IL782022-01-152022-02-01    
MTTN85Projektledning och forskningsmetodik inom produktion och logistikValfri: ML292022-01-152022-02-01    
MVKF01Energi och miljö i hållbar utvecklingallaL1492022-01-152022-02-01
-
   
 ML1232022-01-152022-02-01    
 MDL262022-01-152022-02-01    
MVKN01Projekteringsmetodik för termiska kraftverkValfri: ML72022-01-152022-02-01    
MVKN30Avancerad energihushållningValfri: WL102022-01-152022-02-01    
MVKN36EnergimarknaderIL492022-01-152022-02-01    
MVKN55Avancerade förbränningsmotorkonceptValfri: ML72022-01-152022-02-01    
MVKN80Projekt - energiteknikValfri: ML22022-01-152022-02-01    
MVKN90Turbulens - teori och modelleringValfri: ML142022-01-152022-02-01    
MVKN95Miljövänlig elproduktionValfri: ML442022-01-152022-02-01    
MVKP05Projekt - formula studentValfri: ML152022-01-152022-02-01    
MVKP10EnergisystemteknikValfri: ML352022-01-152022-02-01    
SASI04Cirkulär Ekonomi: Hållbar materialhanteringValfri: WL232022-01-152022-02-01    
SASI05Grön ekonomi - att uppnå de globala målenValfri: WL02021-12-172022-01-11    
TBAA05Tekniskt basår: Matematik 3cTNBH1122022-01-152022-02-01    
TBAA15Tekniskt basår: Fysik 1-2, del aTNBH1442022-01-152022-02-01    
TBAB05Naturvetenskapligt basår: Biologi 2TNBH302022-01-152022-02-01    
TFRB20Att utforma tankestöd i vardagenValfri: KIDL362022-01-152022-02-01    
TFRC10Rum, scenografi och landskapValfri: AL19122021-12-162022-01-11
X
2022-01-17 08:27:18  
TFRC20Byggnadskonsten i Europa - arkitekturens formspråk och tektonikValfri: AL24162021-12-212022-01-18
X
2022-01-19 18:45:01  
TFRC35Mat, myter och molekylerValfri: KMTL542022-01-152022-02-01    
TFRD05Visuella teknikerValfri: AL23162021-12-162022-01-11
X
2022-01-17 08:27:19  
TFRD35Universell utformning - designperspektiv, metoder och utvärderingValfri: KIDL292022-01-152022-02-01    
TFRD48Programmering, grundkursValfri: DL202022-01-152022-02-01    
TFRD49Programmeringsteknik - fördjupningskursValfri: DL112022-01-152022-02-01    
TFRD85Porslin - från 3D-design till produktionValfri: KIDL12022-01-152022-02-01    
TFRF56Miljöfrågor i ett internationellt perspektivValfri: CL32022-01-152022-02-01    
TFRG10AerosolteknologiValfri: CL22022-01-152022-02-01    
TFRG41Avfallshantering och resurshushållningValfri: WL32022-01-152022-02-01    
TFRG70Effektiv CValfri: DL12022-01-152022-02-01    
TFRG75Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad IValfri: AL22021-12-042021-12-22
X
2022-01-10 10:45:04  
TFRG85FastighetsvärderingValfri: LL92022-01-152022-02-01    
TFRN91Miljöledning och hållbarhetsredovisningValfri: WL12022-01-152022-02-01    
TFRP15Tarmflorans betydelse för hälsaValfri: BL262022-01-152022-02-01    
TFRP41EnergimarknaderValfri: ML22022-01-152022-02-01    
TFRP50Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurserValfri: WL32022-01-152022-02-01    
TFRP60Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontextValfri: LL82022-01-152022-02-01    
TFRP65Miljösystemanalys, livscykelanalysValfri: WL32022-01-152022-02-01    
TNSF05RehabiliteringsteknikValfri: CL212022-01-152022-02-01    
TNSN01ServicerobotikValfri: ML552022-01-152022-02-01    
VBEA25Byggprocessen med entreprenadrättIBYAH552022-01-152022-02-01    
VBEA35Bygg- och anläggningsprocessenallaH252022-01-152022-02-01
-
   
 IBYIH72022-01-152022-02-01    
 IBYVH182022-01-152022-02-01    
VBEF35Projektering och beräkningsarbeteIBYAH402022-01-152022-02-01    
VBEF40ByggstyrningIBYAH422022-01-152022-02-01    
VBEN15ByggledningValfri: VL122022-01-152022-02-01    
VBEN25Bygglogistik och inköpValfri: VL272022-01-152022-02-01    
VBFA10HusbyggnadsteknikIBYAH632022-01-152022-02-01    
VBFF10ByggnadsfysikIBYAH512022-01-152022-02-01    
VBFN05Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltningValfri: VL292022-01-152022-02-01    
VBKA05Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverkAL712022-01-152022-02-01    
VBKF10KonstruktionsteknikBIL462022-01-152022-02-01    
VBKN05BetongbyggnadValfri: VL482022-01-152022-02-01    
VBKN10Riskhantering i byggtekniska tillämpningarValfri: VL112022-01-152022-02-01    
VBKN15Konstruktion av broar och avancerade konstruktionerValfri: VL162022-01-152022-02-01    
VBMA10Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysikAL672021-12-112021-12-23
X
2022-01-10 10:45:04  
VBMA25ByggnadsmaterialBIL562022-01-152022-02-01    
VBRA06Introduktion till brandteknikBIL552022-01-152022-02-01    
VBRF20Brandkemi - värmetransportBIL412022-01-152022-02-01    
VBRN65IndustribrandskyddBIL342022-01-152022-02-01    
VBRN80Kvalificerad brandutredningsmetodikValfri: BIL182022-01-152022-02-01    
VBRN85Avancerad CFDValfri: BIL172022-01-152022-02-01    
VFTA05Grundläggande juridik med fastighetsrättLL632022-01-152022-02-01    
VFTF25Fastighetsvärdering och analysLL452022-01-152022-02-01    
VFTF30Värdering och ersättning vid markåtkomstLL442022-01-152022-02-01    
VFTN20Fastighetsrättsliga ersättningsprinciperValfri: LL212022-01-152022-02-01    
VFTN35Evolutionära urbana processerValfri: LL352022-01-152022-02-01    
VFTN45Speciell fastighetsrättValfri: LL262022-01-152022-02-01    
VFTN60FastighetsföretagandeValfri: VL412022-01-152022-02-01    
VFTN70Samhällsbyggnad ur ett tvärdisciplinärt hållbarhetsperspektivValfri: LL152021-11-302021-12-16
X
2022-01-17 21:38:26  
VFTN75Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontextValfri: LL172022-01-172022-02-02    
VRSN11Ledning och samverkan vid samhällsstörningarValfri: RHL262022-01-152022-02-01    
VRSN25Riskanalys inom säkerhetsområdetallaL482022-01-152022-02-01
-
   
 BIL372022-01-152022-02-01    
 RHL112022-01-152022-02-01    
VRSN40Forskningsmetodik och metoderValfri: RHL252022-01-152022-02-01    
VRSN55Kritiska frågor i katastrofriskhantering och klimatanpassningMKATL242022-01-152022-02-01    
VSMA05ByggnadsmekanikVL1062022-01-152022-02-01    
VSMA11StrukturmekanikallaH342022-01-152022-02-01
-
   
 IBYIH202022-01-152022-02-01    
 IBYVH142022-01-152022-02-01    
VSMA20StrukturmekanikIBYAH552022-01-152022-02-01    
VSMN30Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningarValfri: VL262022-01-152022-02-01    
VTAN01AkustikValfri: VL102022-01-152022-02-01    
VTTF01TrafikteknikVL1052022-01-152022-02-01    
VTTF10Trafikens effekter: Tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet och miljöIBYVH132022-01-152022-02-01    
VTTN05TransportmanagementValfri: VL182022-01-152022-02-01    
VTVA10Ingenjörsfärdigheter med CADVL1082022-01-152022-02-01    
VTVA50Transport och samhälleallaH392022-01-152022-02-01
-
   
 IBYIH152022-01-152022-02-01    
 IBYVH242022-01-152022-02-01    
VTVF81Projektering av järnvägens tekniska systemIBYIH82022-01-152022-02-01    
VTVF85Utformning av järnvägarIBYVL252022-01-152022-02-01    
VTVF95Vägkonstruktion och VA-systemIBYVH162022-01-152022-02-01    
VTVN20TrafiksäkerhetValfri: VL82022-01-152022-02-01    
VVAN15Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del IIValfri: WL12022-01-152022-02-01    
VVAN25Dricksvattenproduktion och avloppsvattenreningValfri: WL262022-01-152022-02-01    
VVBF15Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknikIBYIH252022-01-152022-02-01    
VVRA01Hydrologi och akvatisk ekologiWL732022-01-152022-02-01    
VVRN16Fördjupningskurs i teknisk vattenresursläraValfri: WL12022-01-152022-02-01    
VVRN25Vattenrörledningssystem - design, analys och förvaltningValfri: VL222022-01-152022-02-01    
VVRN30KusthydraulikValfri: WL202022-01-152022-02-01    
YTHA10Livsmedelskedjans förutsättningarKLMTL242022-01-152022-02-01    
YTHA30Livsmedelsteknik I - VärmeläraKLMTL242022-01-152022-02-01    
YTHF20Verksamhetsförlagd praktik för livsmedelsteknikerKLMTL192022-01-152022-02-01    

 

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2017-03-04
Tillgänglighetsredogörelse
Sidansvarig: Karim Andersson
Utgivare: Kursutvärderingsgruppen LTH
Kontaktadress för LTHs kursutvärderingar: ceq@lth.lu.se

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00