Följ utvärderingarna - tidsuppföljning

 • Programnamn i fetstilt och med färgad bakgrund betyder att utbildningsledaren (UL) för detta
  program har samordningsansvar för denna kursen. När UL inte har samordningsansvar
  är programnamnet ej fetstilt och bakgrunden är vit.
 • För de valfria kurserna står det "Valfri" och vilket programs utbildningsledare som är
  samordningsansvarig.
 • Vad betyder de olika tidsangivelserna?
 • Att kursen har blå bakgrund betyder att slutrapporten är helt klar,
  men det är inte säkert att den ännu är utlagd på webben.
 • Grönt betyder att mail om färdig slutrapport har skickats till SR,
  UL, KL och samtliga studenter som läst kursen.
 • Registrerade och godkända hämtas av CEQ-samordnaren från Ladok vid vissa
  tidpunkter. Om de registrerade är 0 får rutan brun bakgrund. Det samma gäller om de
  godkända är 0 eller mindre än 5% av de registrerade. Brun bakgrund betyder alltså
  antagligen att studenterna inte blivit registrerade eller att resultatet inte är klart.
  Slutrapporter kommer INTE att genereras förrän resultatet är klart, såvida deadlinen
  inte har passerats.

Kurser för 2023 HT LP2

Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
AADA20WADigitala verktyg 560
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-14 12:41
AAHA01WAArkitektur, baskurs A (åk 1)746588 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-15 12:00
AAHA05WAArkitektur, baskurs A (åk 2)716794 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-15 12:00
AAHF01WAArkitekturteknik 5: Hållbar teknik i byggd miljö590
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-15 12:00
AAHF10WAHållbar arkitektonisk gestaltning595390 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-15 12:00
AAHF40WValfri: AArbetsplatsförlagd arkitektutbildning171271 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-15 12:00
AAHN02WValfri: AAvancerad arkitektonisk gestaltning I34
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
AAHN15WValfri: AArkitekturens kreativa verktyg I38
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
AAHN25WValfri: AAvancerad arkitektonisk gestaltning I, teori34
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
AAHN40WValfri: ABoendets rum35
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
AAHN45WValfri: ABoendets rum, teori35
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
AAKN20WValfri: AArkitektur i material och detalj I33
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
AAMN01WValfri: AMänskliga miljöramar - byggnad/stad33
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ABAN06WValfri: AUrban Shelter, teori24
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ABAN11WValfri: AUrban Shelter24
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
ABFF01WValfri: ASkandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I26
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ABKF01WValfri: LTeknisk byggnadsförvaltning17
  KLUL*
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 15:06
ABVN11PValfri: AKulturhistoriska byggnader, teori26
     
2023-12-06 13:452023-12-18 11:55
ABVN16PValfri: AKulturhistoriska byggnader26
     
2023-12-06 13:452023-12-18 11:55
Hbg: AEBN11WMEMBBostadshus - integrering av termiska aspekter och fuktsäkerhet2929100 %
SR    
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-15 12:00
Hbg: AEBN21WMEMBOffentlig byggnad - integrering av solenergi-, kostnads- och miljöaspekter3232100 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 13:15
AFOA05WKIDTillämpad estetik, visuell kommunikation, del III26
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
AFOA15WKIDTillämpad estetik, visuell kommunikation, del I30
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
AFOA25WMDEstetik I353394 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 10:59
AFOA30WMDProduktsemiotik191895 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
AFON01WMIDEstetik23
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
AFON25WValfri: ATeori i handling24
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ASBN02PValfri: AStadsåterbruk32
     
2023-11-22 14:062024-01-09 12:14
ASBN06PValfri: AStadsåterbruk - teori och metod32
     
2023-11-22 14:062024-01-09 12:14
ASBN31PValfri: AUrban dynamik24
     
2023-12-08 11:152024-01-09 12:14
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
ASBN36PValfri: AUrbana processer23
     
2023-11-21 09:48
ASBN41PValfri: AUrban dynamik - teorier och tendenser24
     
2023-12-08 11:152024-01-09 12:14
ASBN45WValfri: AStadskvalitet och urban form32
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ASEN01WValfri: ASpatiala experiment I3535100 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-15 12:00
ASEN10WValfri: ASpatiala experiment I, teori3535100 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-15 12:00
ASEN20WValfri: ADigital gestaltningsteori4
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ASEN25WValfri: ADigital designstudio4
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
ATHA01WAArkitekturens teori och historia I756789 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-15 12:00
ATHA15WAArkitekturens teori och historia III700
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-15 12:00
ATHF01WAArkitekturens teori och historia V605897 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-15 12:00
BMEN10PValfri: BMEBiomekanik för vävnader23
     
2023-12-04 13:512023-12-14 09:22
BMEN35WValfri: BMEDatadriven hälsa51
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-02 11:10
BMEN40WValfri: EProjektkurs i automatiserade mätsystem2
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-02 11:10
BMEN45WValfri: NFysisk akustik10
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
EDAA01WallaProgrammeringsteknik - fördjupningskurs17310661 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
EDAA01WEProgrammeringsteknik - fördjupningskurs835161 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
EDAA01WPiProgrammeringsteknik - fördjupningskurs352674 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
Hbg: EDAA10WallaProgrammering i Java98
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-22 12:51
Hbg: EDAA10WIDAProgrammering i Java64
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-22 12:51
Hbg: EDAA10WIEAProgrammering i Java34
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-22 12:51
Hbg: EDAA30WIDAProgrammering i Java - fortsättningskurs81
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:02
EDAA45WallaProgrammering, grundkurs19317490 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-20 12:06
EDAA45WCProgrammering, grundkurs474698 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-20 12:06
EDAA45WDProgrammering, grundkurs13912388 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-20 12:06
Hbg: EDAF30WValfri: IDAProgrammering i C++28
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:02
EDAF35WValfri: DOperativsystem523160 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
EDAG01WValfri: DEffektiv C1783821 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
EDAN01WValfri: DConstraint-programmering14813491 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
EDAN10WValfri: CKonfigurationshantering464496 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
EDAN35WValfri: DHögpresterande datorgrafik460
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
EDAN70WValfri: DProjekt i datavetenskap201890 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
EDAN96WValfri: DTillämpad maskininlärning12611390 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
EDIN01WValfri: PiKryptoteknik623252 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
Hbg: EEIA01WIEAElektroteknik, introduktionskurs32
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:02
EEMF05WValfri: BMEMedicinsk mätteknik27
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 10:59
EEMF10WBMEKlinisk kemisk diagnostik38
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 10:59
EEMN05WValfri: EEMC, störningar och störningsbegränsning26
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 10:59
Hbg: EIEF20WIEAAutomationsteknik, fortsättningskurs19
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:02
Hbg: EIEF26WIEAProjekt i Automation17
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:02
EIEF35WallaElektroteknikens grunder171
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 12:01
EIEF35WMElektroteknikens grunder134
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 12:01
EIEF35WMDElektroteknikens grunder37
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 12:01
EIEN10WValfri: MVindkraftsystem877080 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
EIEN30WValfri: EProjekt i industriell elektroteknik och automation3
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-02 11:10
EIEN65WValfri: MTillämpad mekatronik48
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-08 11:50
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
EITA01WBMEIntroduktion till medicin och teknik453782 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 10:59
Hbg: EITA20WIDADatateknik, introduktionskurs61
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:02
EITF06WCWebbsäkerhet877586 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 13:49
EITF20WValfri: EDatorarkitektur560
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 10:59
EITF45WallaDatorkommunikation21313664 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-20 12:06
EITF45WDDatorkommunikation1398561 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-20 12:06
EITF45WIDatorkommunikation715172 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-20 12:06
Hbg: EITF60WIDADatorarkitekturer med operativsystem57
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:02
EITF65WallaDigitalteknik26016363 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
EITF65WDDigitalteknik16310464 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
EITF65WEDigitalteknik965961 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
EITF80PEElektromagnetisk fältteori115
     
2023-12-01 13:142023-12-12 10:08
EITN21WValfri: EProjekt i trådlös kommunikation150
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 10:59
EITN35WValfri: CProjekt i elektro- och informationsteknik40
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
EITP01WValfri: FHöghastighetselektronik120
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
EITP35WValfri: EElektronik i produkter150
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 10:59
EITP40WValfri: DMaskininlärning för sakernas internet (IoT)696391 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
Hbg: ETEF05PIEAElenergiteknik36
     
2023-12-29 11:57
Hbg: ETEF10WIEAKraftelektronik34
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:02
ETEN10WValfri: EAntennteknik400
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 10:59
ETIN25WValfri: EAnalog IC-konstruktion431433 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 10:59
ETIN40WValfri: EIC-projekt 23313 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 10:59
ETIN50WValfri: EHögfrekvensförstärkare13969 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 10:59
ETIN55WValfri: EIntegrerade A/D och D/A omvandlare181689 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 10:59
ETSF25WallaAffärsdriven programvaruutveckling14314098 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-20 12:06
ETSF25WCAffärsdriven programvaruutveckling343397 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-20 12:06
ETSF25WDAffärsdriven programvaruutveckling10810698 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-20 12:06
Hbg: ETSF30WIDAKravhantering45
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:02
ETSN20WValfri: DProgramvarutestning322372 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
ETTN01WValfri: EDigital kommunikation, fortsättningskurs241458 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 10:59
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
EXTA05WKIDDesignhistoria30
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
EXTA25WValfri: BSvenska för utbytesstuderande, nivå 211
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
EXTA50WLSamhällsmätning55
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 15:06
EXTA65WDKognition15612781 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-18 15:55
EXTA90WRKognition och risk410
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
EXTF30WValfri: IRäntebärande tillgångar240
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 12:49
EXTF45WIFinansiell ekonomi12610382 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 12:49
EXTF85WValfri: FPartikelfysik, kosmologi och acceleratorer9889 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
EXTG05WBMEBiomaterial - Interaktion mellan levande vävnad och syntetiska material392872 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 10:59
EXTG25WValfri: RHGeografisk informationsteknik - avancerad kurs10
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 12:49
EXTG50WallaMänniskans fysiologi98
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
EXTG50WBMEMänniskans fysiologi42
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
EXTG50WNMänniskans fysiologi413483 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
EXTG55WValfri: NBiokemi2150 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
EXTG65WValfri: IEkonometri60
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 12:49
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
EXTN05WValfri: IAvancerad ekonometri11100 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 12:49
EXTN30WValfri: NSinnesbiologi10
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
EXTN80WValfri: IEkonomiskt och finansiellt beslutsfattande231670 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 12:49
EXTN90WValfri: NExperimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning22100 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
EXTP40WValfri: LGIT-projekt med Pythonprogrammering4
  KL *
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 15:06
EXTQ30WValfri: IEmpirisk finansiell ekonomi251560 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 12:49
EXTQ40WValfri: FIntroduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning1407856 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
EXTQ60WValfri: LRumslig artificiell intelligens7
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 15:06
FAFA05WNFysik - Våglära, termodynamik och atomfysik552749 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FAFA10WNFysik - Kvantfenomen och nanoteknologi483369 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FAFA45WVTermodynamik med tillämpningar1065350 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-14 11:23
FAFA56WFKvantfysikaliska koncept1048683 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FAFA65WBMETermodynamik, våglära och optik473268 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 10:59
FAFF55WFAtomfysik937075 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FAFN01WValfri: FLasrar240
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
FAFN35PValfri: FMedicinsk optik18
     
2023-12-04 14:172023-12-18 11:552024-01-09 13:162024-01-19 10:522024-01-25 14:352024-02-06 10:51
FFFN01WValfri: NAvancerad framställning av nanostrukturer40
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FFFN05WValfri: NNanomaterial - Termodynamik och kinetik181056 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FFFN35WValfri: NFysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter221150 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FHLA05WallaTeknisk mekanik1055552 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
FHLA05WBMETeknisk mekanik462657 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
FHLA05WWTeknisk mekanik552749 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
FHLN10WValfri: BMEModern experimentell mekanik171482 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 10:59
FHLN20WValfri: MFinita elementmetoden - olinjära system15
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 12:01
FHLN35WValfri: MProjekt i hållfasthetslära1
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 12:01
FKMN20WValfri: MAvancerad materialteknologi332473 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
FLYF05WTRFMänskliga faktorer15
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FLYF15WTRFGrundläggande pedagogik inom flygutbildningsområdet0
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
FMAA21WCLinjär algebra med numeriska tillämpningar55
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-08 11:50
FMAB20WallaLinjär algebra34815845 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
FMAB20WILinjär algebra1166758 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
FMAB20WMLinjär algebra1365540 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
FMAB20WMDLinjär algebra311858 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
FMAB20WRLinjär algebra311342 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
FMAB50WallaEndimensionell analys A22070
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 10:59
FMAB50WBMEEndimensionell analys A2450
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 10:59
FMAB50WMEndimensionell analys A21310
SR    
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 10:59
FMAB50WMDEndimensionell analys A2310
SR    
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 10:59
FMAB70WallaEndimensionell analys B2104565763 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-20 12:06
FMAB70WBEndimensionell analys B2624776 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-20 12:06
FMAB70WBREndimensionell analys B2461226 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-20 12:06
FMAB70WCEndimensionell analys B2422252 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-20 12:06
FMAB70WDEndimensionell analys B21349672 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-20 12:06
FMAB70WEEndimensionell analys B2975557 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-20 12:06
FMAB70WFEndimensionell analys B21029088 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-20 12:06
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
FMAB70WIEndimensionell analys B21169178 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-20 12:06
FMAB70WKEndimensionell analys B2594068 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-20 12:06
FMAB70WLEndimensionell analys B2752533 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-20 12:06
FMAB70WNEndimensionell analys B2463167 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-20 12:06
FMAB70WPiEndimensionell analys B2474085 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-20 12:06
FMAB70WREndimensionell analys B2411639 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-20 12:06
FMAB70WVEndimensionell analys B21144640 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-20 12:06
FMAB70WWEndimensionell analys B2614675 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-20 12:06
FMAB75WValfri: FDiskret matematik662436 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FMAF05WallaMatematik - System och transformer15510165 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FMAF05WFMatematik - System och transformer846274 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FMAF05WPiMatematik - System och transformer443580 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FMAN15WValfri: PiOlinjära dynamiska system23626 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FMAN30WValfri: PiMedicinsk bildanalys561832 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FMAN35WValfri: PiProjekt i matematik6233 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
FMAN40WValfri: PiProjekt i tillämpad matematik4250 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FMAN61WIOptimering116
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 12:35
FMAN70WPiMatristeori400
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FMAN71WValfri: FMatristeori7023 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FMAN80WValfri: PiFunktionalanalys och harmonisk analys201155 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FMEA30WallaMekanik1688349 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
FMEA30WMMekanik1366850 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
FMEA30WMDMekanik321547 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
FMEN11WValfri: MMekaniska vibrationer8
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 12:01
FMFF06PFStatistisk termodynamik med tillämpningar97
  KL  
2023-12-01 13:142023-12-29 11:122024-01-09 13:162024-01-19 10:522024-01-25 14:35
FMFN15WValfri: FKärnstrukturteori13538 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FMFN25WValfri: FStatistisk mekanik12325 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FMIF01WIMiljösystemanalys: Management för hållbar utveckling103
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
FMIF20WValfri: MMiljöfrågor i ett internationellt perspektiv353394 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FMIN25WValfri: WEnergisystemanalys: energi, miljö och naturresurser433786 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
FMIN30WValfri: WMiljösystemanalys, livscykelanalys494898 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
FMIN55WValfri: WAvfallshantering och resurshushållning211990 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
FMNN10WallaNumeriska metoder för differentialekvationer13810173 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FMNN10WFNumeriska metoder för differentialekvationer927076 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FMNN10WPiNumeriska metoder för differentialekvationer422867 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FMSF20WallaMatematisk statistik, allmän kurs1949247 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-20 12:06
FMSF20WDMatematisk statistik, allmän kurs1085450 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-20 12:06
FMSF20WEMatematisk statistik, allmän kurs853845 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-20 12:06
FMSF25WValfri: VMatematisk statistik - kompletterande projekt7
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FMSF50WallaMatematisk statistik, allmän kurs141
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
FMSF50WLMatematisk statistik, allmän kurs54
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
FMSF50WVMatematisk statistik, allmän kurs80
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
FMSF60WRHStatistiska metoder för säkerhetsanalys26
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 12:49
FMSF80WallaMatematisk statistik, allmän kurs26221 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FMSF80WFMatematisk statistik, allmän kurs10311 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
FMSF80WIMatematisk statistik, allmän kurs1150
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FMSF80WPiMatematisk statistik, allmän kurs4412 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FMSN20WValfri: PiSpatial statistik med bildanalys171165 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FMSN45WValfri: FMatematisk statistik, tidsserieanalys1008282 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FMSN60WValfri: IFinansiell statistik271763 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 12:49
FRTF01WBMEFysiologiska modeller och beräkningar413790 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 10:59
FRTF05WallaReglerteknik, allmän kurs21831 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FRTF05WMReglerteknik, allmän kurs1160
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FRTF05WMDReglerteknik, allmän kurs290
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FRTF05WNReglerteknik, allmän kurs280
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FRTF25WMMSRIntroduktion till maskininlärning, system och reglering130
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FRTN05WValfri: FOlinjär reglering och servosystem410
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FRTN65WValfri: DModellering och inlärning från data923942 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
FRTN70WValfri: MProjekt i system, reglering och maskininlärning29
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-08 13:37
GEMA20WValfri: EEngelska för tekniker13754 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 14:18
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
GEMA25WValfri: MTyska för tekniker8
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 12:01
GEMA66WValfri: BKinesiska för tekniker4
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
IDEA02WKIDDesignerns verktyg30
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
IDEA05WKID2D-tekniker30
  KL  
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
IDEA25WKIDInspirationskurs i industridesign, del 1:228
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
IDEA35WMDDesignerns verktyg272696 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
IDEA76WKIDDesignmetodik26
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
IDEA90WKID3D-modellering och rendering, del 228
  KL  
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
IDEF06WKIDPortföljteknik27
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
IDEF11WKIDIndustridesignprojekt C24
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
IDEN05WMIDIndustridesignprojekt I26
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
IDEN25WMIDIndustridesignprojekt III27
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
IDEN35WMIDForskningsmetodik i industridesign31
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
IDEN45WMIDCAD evolution26
  KL  
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
IMEN02WEMPFöreställningar om hållbarhet00
SR  UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2023-12-11 09:33
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
IMEN03WEMPGrunderna för ekonomi och ekonomisk värdering av miljöförändring00
SR KLUL*
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2023-12-11 13:43
IMEN05WEMPIntroduktion till företagsledning och företagsansvar00
SR KLUL*
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-09 10:47
IMEN06WEMPIntroduktion till politik och juridik00
  KLUL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-02 10:01
IMEN60WallaTillämpad forskning om politiska åtgärder för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi00
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
IMEN60WEMPTillämpad forskning om politiska åtgärder för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi00
SR    
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
IMEN60WMESPTillämpad forskning om politiska åtgärder för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi00
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
IMEN61WallaTillämpad forskning om kommunal styrning och experiment för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi00
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
IMEN61WEMPTillämpad forskning om kommunal styrning och experiment för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi00
SR    
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
IMEN61WMESPTillämpad forskning om kommunal styrning och experiment för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi00
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
IMEN62WallaTillämpad forskning om styrning och praxis inom företag för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi00
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
IMEN62WEMPTillämpad forskning om styrning och praxis inom företag för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi00
SR    
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
IMEN62WMESPTillämpad forskning om styrning och praxis inom företag för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi00
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
IMEN63WallaTillämpad forskning om konsumtionsstyrning för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi00
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
IMEN63WEMPTillämpad forskning om konsumtionsstyrning för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi00
SR    
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
IMEN63WMESPTillämpad forskning om konsumtionsstyrning för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi00
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
IMEN68WEMPExempel på hållbarhetslösningar - projektkurs00
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2023-12-08 12:16
IMEN69WallaUtformning och metoder för tillämpad tvärvetenskaplig forskning00
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 12:01
IMEN69WEMPUtformning och metoder för tillämpad tvärvetenskaplig forskning00
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 12:01
IMEN69WMESPUtformning och metoder för tillämpad tvärvetenskaplig forskning00
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 12:01
IMEN81WMESPStyrmedel och policies för hållbara företag och varor00
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2023-12-12 10:06
INNA01WValfri: IEntreprenörskap - att bygga en skalbar start-up483879 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 12:49
KASF15WNAnalys på nanoskalan402665 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
KASN20WValfri: KPolymerfysik13
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
KASN45WValfri: BAvancerad analytisk kemi42
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
KBKA05WKTeknisk biologi43
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
KBKN01WValfri: BEnzymteknologi48
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
KBTF11WValfri: BMiljöbioteknik27
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
KBTN05PValfri: KSeparationsprocesser i bioteknik22
     
2023-12-04 14:072024-01-17 15:142024-01-22 14:252024-01-25 14:302024-02-02 13:542024-02-06 10:51
KETF01WallaTransportprocesser104
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
KETF01WBTransportprocesser57
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
KETF01WKTransportprocesser46
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
KETF25WallaReaktionsteknik107
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
KETF25WBReaktionsteknik60
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
KETF25WKReaktionsteknik47
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
KFKA10WWTermodynamik och ytkemi513976 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
KFKN10WValfri: BBiofysikalisk kemi28
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
KIMN10PValfri: BBiologiska läkemedel48
     
2023-12-18 13:402024-01-17 10:122024-01-22 14:252024-01-25 14:302024-02-02 13:542024-02-14 11:30
KLGN01WValfri: KProbiotika50
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
KLGN20PValfri: KLivsmedelsteknik51
     
2023-12-04 14:002024-01-18 16:282024-01-22 14:252024-01-25 14:302024-02-02 13:54
KLGN50PValfri: BProjekt: Utveckling av livsmedelsprodukter31
     
2023-12-04 13:102024-01-19 12:312024-01-22 14:252024-01-25 14:302024-02-02 13:542024-02-14 11:30
KLGN70WMLSAIntroduktion till livsmedelssystem6
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
KLGN80WMLSAAffärsutveckling med framväxande teknologier3
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
KMBA01WBMikrobiologi56
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
KMBN02WValfri: BProjekt i livsvetenskaper54
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
KOKN05WValfri: KOrganisk kemi - teori50
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
KOOA20WallaInledande kemi124
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
KOOA20WBInledande kemi62
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
KOOA20WKInledande kemi62
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
Hbg: MAMF40WIDAProjekt årskurs 345
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:02
MAMF55PValfri: WAerosolteknologi20
     
2023-12-08 10:512024-01-18 16:28
MAMF60WCInteraktionsdesign, processkurs39
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-08 11:50
MAMN20WValfri: WAerosolteknologi, projekt11100 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 12:49
MAMN25WValfri: DInteraktionsdesign523975 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
MAMN40WValfri: CArbete-människa-teknik, projekt161594 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
MAMN55WValfri: MFörändringsledning för ingenjörer26
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 12:01
MAMN60WValfri: CAugmented Reality - interaktion181794 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
MAMN65WValfri: CExtended Reality (XR) - fortsättningskurs1414100 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
MIOA01WIIndustriell ekonomi, allmän kurs121
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
MIOA12WallaIndustriell ekonomi, allmän kurs28825488 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
MIOA12WEIndustriell ekonomi, allmän kurs837590 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
MIOA12WFIndustriell ekonomi, allmän kurs807290 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
MIOA12WRIndustriell ekonomi, allmän kurs343397 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
MIOA12WWIndustriell ekonomi, allmän kurs515098 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
MIOA15WallaIndustriell ekonomi, allmän kurs166
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
MIOA15WBIndustriell ekonomi, allmän kurs55
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
MIOA15WKIndustriell ekonomi, allmän kurs39
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
MIOA15WKLMTIndustriell ekonomi, allmän kurs23
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
MIOA20WIProjekt i industriell ekonomi, allmän kurs33100 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 12:49
MIOF11WValfri: IKvantitativa metoder för operationell verksamhetsstyrning290
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 12:49
MIOF15WValfri: MMarknadsföring34
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 12:01
MION05WValfri: IAffärsmarknadsföring474289 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 12:49
MION50WValfri: MKvalitetsstyrning17
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 12:01
MMEN01WValfri: MTransmissioner, dimensionering8
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 12:01
MMKF45WMDDigital prototypframtagning242396 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
MMKN51WValfri: MDatorbaserad konstruktionsanalys 233
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 12:01
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
MMKN55PMDKonstruktionsteknik35
     
2023-12-01 13:142023-12-18 11:552024-01-22 15:552024-01-25 14:352024-02-06 10:51
MMKN65WValfri: MProjekt - Maskinkonstruktion2
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 12:01
MMTA02WMIntroduktion till maskinteknik14813591 %
SR    
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 10:59
MMTF01WKIDProduktion252392 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 12:39
MMTF15WValfri: MVerkstadsteknik26
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 12:01
MMTN10WValfri: MGlobal produktrealisering13
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 12:01
MMTN15WValfri: IProjekt - Industriell produktion2150 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 12:49
MMTN20WValfri: MMaterial- och metodval20
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 12:01
MMTN35WMPRRTillämpad FEM - projektkurs14
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
MMVF01WallaTermodynamik och strömningslära1706739 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
MMVF01WMTermodynamik och strömningslära1425539 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
MMVF01WMDTermodynamik och strömningslära281243 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
MMVN10WValfri: FStrömningslära60
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
MTTF01WMLogistik1260
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 10:59
MTTN35PValfri: MFörpackningslogistik38
     
2023-12-04 13:552023-12-29 11:122024-01-22 15:552024-01-25 14:352024-02-14 11:30
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
MTTN46WValfri: IHumanitärlogistik46
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
MTTN56WValfri: BFörpackningsmaterial, fördjupning31
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
MTTN75WValfri: IIndustriellt inköp112
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
MTTN85WValfri: MProjektledning och forskningsmetodik inom produktion och logistik32
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 12:01
MVKF01WallaEnergi och miljö i hållbar utveckling143
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 12:01
MVKF01WMEnergi och miljö i hållbar utveckling116
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 12:01
MVKF01WMDEnergi och miljö i hållbar utveckling27
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 12:01
MVKN30WValfri: EAvancerad energihushållning160
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 10:59
MVKN36WIEnergimarknader98
  KL  
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
MVKN55WValfri: MAvancerade förbränningsmotorkoncept6
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 13:56
MVKN80WValfri: MProjekt - energiteknik1
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 12:26
MVKN90WValfri: MTurbulens - teori och modellering131077 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
MVKN95WValfri: MMiljövänlig elproduktion583866 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
MVKP30WValfri: MMaskininlärning för energiingenjörer524790 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
MVKP36WValfri: MBiomassaomvandling381950 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
MVKP40WMHETAvancerad hållbar energiteknik262596 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
MVKP45WValfri: MFormula Student 1 - Initiering, förstudie och design45
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 12:26
MVKP60WValfri: WTillämpad termodynamik för hållbara värme- och kraftcykler483675 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
PHYP10WValfri: NFördjupningsprojekt i fysik4375 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
SASI06WValfri: EMPGrön ekonomi - att uppnå de globala målen0
 KRKLUL*
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-25 09:49
SASI07WValfri: EMPCirkulär Ekonomi: Hållbar materialhantering00
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 14:11
Hbg: TBAA05WTNBTekniskt basår: Matematik 3c99
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:02
Hbg: TBAA15WTNBTekniskt basår: Fysik 1-2, del a99
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:02
Hbg: TBAA16WTNBNaturvetenskapligt basår: Fysik 1-2, del a31
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:18
Hbg: TBAB05WTNBNaturvetenskapligt basår: Biologi 229
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:02
TFRC06WValfri: DHälsosamma inomhusmiljöer20210 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
TFRC10WValfri: ARum, scenografi och landskap0
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
TFRC20WValfri: AByggnadskonsten i Europa - arkitekturens formspråk och tektonik0
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
TFRC35WValfri: KLMTMat, myter och molekyler90
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
TFRD05WValfri: AVisuella tekniker0
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
TFRD35WValfri: KIDUniversell utformning - designperspektiv, metoder och utvärdering391128 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 12:39
TFRD49WValfri: DProgrammeringsteknik - fördjupningskurs6233 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
TFRD85WValfri: KIDPorslin - från 3D-design till produktion00
  KL *
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 12:39
TFRD90WValfri: KIDDesign och kognitiv tillgänglighet370
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 12:39
TFRD95WValfri: FLYMänskliga faktorer inom luftfartsområdet13
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.
TFRE10WValfri: VProcess för hållbar renovering av byggnader321238 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-14 11:23
TFRG11WValfri: DAerosolteknologi40
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
TFRG70WValfri: DEffektiv C9222 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
TFRG75WValfri: ASkandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I00
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-15 12:00
TFRP15WValfri: BTarmflorans betydelse för hälsa10
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
TFRP41WValfri: MEnergimarknader1
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-07 12:26
TFRP50WValfri: WEnergisystemanalys: energi, miljö och naturresurser10
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 12:49
TFRP55WValfri: LRättsekonomi00
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2023-12-04 12:42
TFRP60WValfri: LDen smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext5
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 15:06
TFRP75WValfri: WAvfallshantering och resurshushållning20
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 12:49
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
TFRP85WValfri: VTransportmanagement2
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
TNSF05WValfri: BMERehabiliteringsteknik232191 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 10:59
TNSN01WValfri: MServicerobotik270
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-05 10:59
Hbg: VBEA25WIBYAByggprocessen med entreprenadrätt66
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:18
Hbg: VBEF35WIBYAProjektering och beräkningsarbete48
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:18
Hbg: VBEF40WIBYAByggstyrning48
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:18
VBEN15WValfri: VByggledning1919100 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-14 11:23
VBEN25WValfri: VBygglogistik och inköp2626100 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-14 11:23
Hbg: VBFA10WIBYAHusbyggnadsteknik58
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:18
Hbg: VBFF10WIBYAByggnadsfysik63
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:18
VBFN05WValfri: VEnergi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning25
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
VBKA05WAArkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk737096 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-15 12:00
VBKF10WBIKonstruktionsteknik503672 %
  KL  
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 12:49
VBKN05WValfri: VBetongbyggnad40
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
VBKN15WValfri: VKonstruktion av broar och avancerade konstruktioner141393 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 11:21
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
VBKN35WValfri: VRisk- och informationshantering inom bygg- och anläggningsteknik150
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-14 12:41
VBMA10WAArkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik706694 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-15 12:00
VBMA25WBRByggnadsmaterial520
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 12:49
VBRF20WBIBrandkemi - värmetransport460
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 12:49
VBRN35WValfri: RHKapacitetsutveckling35
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
VBRN65WBIIndustribrandskydd35
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
VBRN80WValfri: BIKvalificerad brandutredningsmetodik22
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
VBRN85WValfri: BIAvancerad CFD13
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
VFTA05WLGrundläggande juridik med fastighetsrätt63
SR  UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 15:06
VFTF25WLFastighetsvärdering och analys44
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 15:06
VFTF30WLVärdering och ersättning vid markåtkomst42
SR  UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 15:06
VFTN20WValfri: LFastighetsrättsliga ersättningsprinciper15
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 15:06
VFTN35WValfri: LEvolutionära urbana processer9
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 15:06
VFTN45WValfri: LSpeciell fastighetsrätt32
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 15:06
VFTN60WValfri: LFastighetsföretagande43
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 15:06
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
VFTN65WValfri: LMetoder i fastighetsekonomi17
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 15:06
VFTN75WValfri: LDen smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext17
   UL 
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 15:06
VRSA05WRIntroduktion till studier i risk, säkerhet och krishantering413893 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
VRSA10WRGrunderna för beslutsfattande och beslutsanalys352983 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
VRSN11PValfri: RHLedning och samverkan vid samhällsstörningar40
     
2023-12-04 13:142024-01-18 16:282024-01-19 10:232024-01-25 10:282024-01-25 14:352024-02-06 10:51
VRSN25WallaRiskanalys inom säkerhetsområdet41
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
VRSN25WBIRiskanalys inom säkerhetsområdet36
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
VRSN25WRHRiskanalys inom säkerhetsområdet5
SR    
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
VRSN40WValfri: RHForskningsmetodik och metoder36
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
VRSN55WMKATKritiska frågor i katastrofriskhantering och klimatanpassning26
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
VSMA05WVByggnadsmekanik81
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-13 09:37
Hbg: VSMA11WallaStrukturmekanik33
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:18
Hbg: VSMA11WIBYIStrukturmekanik18
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:18
Hbg: VSMA11WIBYVStrukturmekanik15
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:18
Hbg: VSMA20WIBYAStrukturmekanik69
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:18
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
VSMN30WValfri: VFinita elementmetoden - konstruktionsberäkningar18
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
VTAN01WValfri: VAkustik15
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-08 11:50
VTGN10PValfri: VGrundvattenteknik55
     
2023-11-22 14:062024-01-11 12:24
VTTF01WVTrafikteknik1010
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-01 11:57
Hbg: VTTF05WIBYVTrafikteknisk teori: Tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet och miljö19
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:18
Hbg: VTTF10PIBYVTrafikens effekter: Tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet och miljö19
     
2023-12-06 14:322024-01-31 11:202024-02-02 13:542024-02-23 09:18
VTTN05WValfri: VTransportmanagement38
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-08 11:50
Hbg: VTVA50WallaTransport och samhälle42
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:18
Hbg: VTVA50WIBYITransport och samhälle20
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:18
Hbg: VTVA50WIBYVTransport och samhälle22
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:18
Hbg: VTVF46WIBYIElteknik i järnvägssystemet11
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:18
Hbg: VTVF81WIBYIProjektering av järnvägens tekniska system10
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:18
VTVF85WIBYIUtformning av järnvägar24
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:18
Hbg: VTVF95WIBYVVägkonstruktion och VA-system10
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-23 09:18
VTVN20WValfri: VTrafiksäkerhet1717100 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-02 10:01
Kurskod Webb/ Papper Program Kursnamn Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. Andel godk.Reg. / Godk. i procent Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt.
VVAN10WValfri: WProjektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I11100 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 12:49
VVAN15WValfri: WProjektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II11100 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 12:49
VVAN25WValfri: KDricksvattenproduktion och avloppsvattenrening59
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
VVRA01WWHydrologi och akvatisk ekologi676597 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-12 09:18
VVRN16WValfri: WFördjupningskurs i teknisk vattenresurslära11100 %
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-01-31 12:49
VVRN25PValfri: VVattenrörledningssystem - design, analys och förvaltning18
     
2023-12-04 12:572024-01-17 15:142024-01-24 12:22
VVRN30WValfri: VKusthydraulik23
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-08 11:50
YTHA10WKLMTLivsmedelskedjans förutsättningar12
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
YTHA30WKLMTLivsmedelsteknik I - Värmelära12
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29
YTHF30WKLMTKvalitet och livsmedelssäkerhet24
     
 Kursen utvärderas med webbenkäter. Se tidsinfo/ följ arbetsprocessen i tabellen nedan.2024-02-06 10:29

 

Kurser som utvärderas med webbenkät 2023 HT LP2

Kurskod/namn Program
(Samordnings-
ansvar
)
Ort (Lund/
Helsingborg)
Registrerade Godkända Webbenkät öppnar
planerad / utskickad
Webbenkät stängs
planerad / stängd
Studierådet har
granskat fritextsvar
Arbetsrapport utskickad Slutrapport skapad Slutrapport utskickad
AADA20Digitala verktyg 5AL602024-01-132024-01-30
X
2024-02-14 12:41:19  
AAHA01Arkitektur, baskurs A (åk 1)AL74652024-01-132024-01-30
X
2024-02-15 12:00:30  
AAHA05Arkitektur, baskurs A (åk 2)AL71672024-01-132024-01-30
X
2024-02-15 12:00:30  
AAHF01Arkitekturteknik 5: Hållbar teknik i byggd miljöAL5902024-01-132024-01-30
X
2024-02-15 12:00:30  
AAHF10Hållbar arkitektonisk gestaltningAL59532024-01-132024-01-30
X
2024-02-15 12:00:30  
AAHF40Arbetsplatsförlagd arkitektutbildningValfri: AL17122024-01-132024-01-30
X
2024-02-15 12:00:30  
AAHN02Avancerad arkitektonisk gestaltning IValfri: AL342024-01-132024-01-30    
AAHN15Arkitekturens kreativa verktyg IValfri: AL382024-01-132024-01-30    
AAHN25Avancerad arkitektonisk gestaltning I, teoriValfri: AL342024-01-132024-01-30    
AAHN40Boendets rumValfri: AL352024-01-132024-01-30    
AAHN45Boendets rum, teoriValfri: AL352024-01-132024-01-30    
AAKN20Arkitektur i material och detalj IValfri: AL332024-01-132024-01-30    
AAMN01Mänskliga miljöramar - byggnad/stadValfri: AL332024-01-132024-01-30    
ABAN06Urban Shelter, teoriValfri: AL242024-01-132024-01-30    
ABAN11Urban ShelterValfri: AL242024-01-132024-01-30    
ABFF01Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad IValfri: AL262024-01-132024-01-30    
ABKF01Teknisk byggnadsförvaltningValfri: LL172024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 15:06:08  
AEBN11Bostadshus - integrering av termiska aspekter och fuktsäkerhetMEMBH29292024-01-132024-01-30
X
2024-02-15 12:00:30  
AEBN21Offentlig byggnad - integrering av solenergi-, kostnads- och miljöaspekterMEMBH32322024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 13:15:04  
AFOA05Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del IIIKIDL262024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:15  
AFOA15Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del IKIDL302024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:16  
AFOA25Estetik IMDL35332024-01-132024-01-30
X
2024-02-05 10:59:46  
AFOA30ProduktsemiotikMDL19182024-01-132024-01-30
X
2024-02-12 09:18:19  
AFON01EstetikMIDL232024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:16  
AFON25Teori i handlingValfri: AL242024-01-132024-01-30    
ASBN45Stadskvalitet och urban formValfri: AL322024-01-132024-01-30    
ASEN01Spatiala experiment IValfri: AL35352024-01-132024-01-30
X
2024-02-15 12:00:30  
ASEN10Spatiala experiment I, teoriValfri: AL35352024-01-132024-01-30
X
2024-02-15 12:00:30  
ASEN20Digital gestaltningsteoriValfri: AL42024-01-132024-01-30    
ASEN25Digital designstudioValfri: AL42024-01-132024-01-30    
ATHA01Arkitekturens teori och historia IAL75672024-01-132024-01-30
X
2024-02-15 12:00:30  
ATHA15Arkitekturens teori och historia IIIAL7002024-01-132024-01-30
X
2024-02-15 12:00:30  
ATHF01Arkitekturens teori och historia VAL60582024-01-132024-01-30
X
2024-02-15 12:00:30  
BMEN35Datadriven hälsaValfri: BMEL512024-01-132024-01-30
X
2024-02-02 11:10:58  
BMEN40Projektkurs i automatiserade mätsystemValfri: EL22024-01-132024-01-30
X
2024-02-02 11:10:58  
BMEN45Fysisk akustikValfri: NL102024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:54  
EDAA01Programmeringsteknik - fördjupningskursallaL1731062024-01-132024-01-30
-
2024-02-13 09:37:54  
 EL83512024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:54  
 PiL35262024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:54  
EDAA10Programmering i JavaallaH982024-01-132024-01-30
-
2024-02-22 12:51:24  
 IDAH642024-01-132024-01-30
X
2024-02-22 12:51:24  
 IEAH342024-01-132024-01-30
X
2024-02-22 12:51:24  
EDAA30Programmering i Java - fortsättningskursIDAH812024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:02:06  
EDAA45Programmering, grundkursallaL1931742024-01-132024-01-30
-
2024-02-20 12:06:07  
 CL47462024-01-132024-01-30
X
2024-02-20 12:06:07  
 DL1391232024-01-132024-01-30
X
2024-02-20 12:06:07  
EDAF30Programmering i C++Valfri: IDAH282024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:02:06  
EDAF35OperativsystemValfri: DL52312024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:54  
EDAG01Effektiv CValfri: DL178382024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:54  
EDAN01Constraint-programmeringValfri: DL1481342024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:54  
EDAN10KonfigurationshanteringValfri: CL46442024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:54  
EDAN35Högpresterande datorgrafikValfri: DL4602024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:54  
EDAN70Projekt i datavetenskapValfri: DL20182024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:54  
EDAN96Tillämpad maskininlärningValfri: DL1261132024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:54  
EDIN01KryptoteknikValfri: PiL62322024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:54  
EEIA01Elektroteknik, introduktionskursIEAH322024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:02:06  
EEMF05Medicinsk mätteknikValfri: BMEL272024-01-132024-01-30
X
2024-02-05 10:59:47  
EEMF10Klinisk kemisk diagnostikBMEL382024-01-132024-01-30
X
2024-02-05 10:59:47  
EEMN05EMC, störningar och störningsbegränsningValfri: EL262024-01-132024-01-30
X
2024-02-05 10:59:47  
EIEF20Automationsteknik, fortsättningskursIEAH192024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:02:06  
EIEF26Projekt i AutomationIEAH172024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:02:06  
EIEF35Elektroteknikens grunderallaL1712024-01-132024-01-30
-
2024-02-07 12:01:10  
 ML1342024-01-132024-01-30
X
2024-02-07 12:01:10  
 MDL372024-01-132024-01-30
X
2024-02-07 12:01:10  
EIEN10VindkraftsystemValfri: ML87702024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:54  
EIEN30Projekt i industriell elektroteknik och automationValfri: EL32024-01-132024-01-30
X
2024-02-02 11:10:58  
EIEN65Tillämpad mekatronikValfri: ML482024-01-132024-01-30
X
2024-02-08 11:50:40  
EITA01Introduktion till medicin och teknikBMEL45372024-01-132024-01-30
X
2024-02-05 10:59:47  
EITA20Datateknik, introduktionskursIDAH612024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:02:06  
EITF06WebbsäkerhetCL87752024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 13:49:40  
EITF20DatorarkitekturValfri: EL5602024-01-132024-01-30
X
2024-02-05 10:59:47  
EITF45DatorkommunikationallaL2131362024-01-132024-01-30
-
2024-02-20 12:06:07  
 DL139852024-01-132024-01-30
X
2024-02-20 12:06:07  
 IL71512024-01-132024-01-30
X
2024-02-20 12:06:07  
EITF60Datorarkitekturer med operativsystemIDAH572024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:02:06  
EITF65DigitalteknikallaL2601632024-01-132024-01-30
-
2024-02-12 09:18:19  
 DL1631042024-01-132024-01-30
X
2024-02-12 09:18:19  
 EL96592024-01-132024-01-30
X
2024-02-12 09:18:19  
EITN21Projekt i trådlös kommunikationValfri: EL1502024-01-132024-01-30
X
2024-02-05 10:59:47  
EITN35Projekt i elektro- och informationsteknikValfri: CL402024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:54  
EITP01HöghastighetselektronikValfri: FL1202024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:55  
EITP35Elektronik i produkterValfri: EL1502024-01-132024-01-30
X
2024-02-05 10:59:47  
EITP40Maskininlärning för sakernas internet (IoT)Valfri: DL69632024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:55  
ETEF10KraftelektronikIEAH342024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:02:06  
ETEN10AntennteknikValfri: EL4002024-01-132024-01-30
X
2024-02-05 10:59:47  
ETIN25Analog IC-konstruktionValfri: EL43142024-01-132024-01-30
X
2024-02-05 10:59:47  
ETIN40IC-projekt 2Valfri: EL3312024-01-132024-01-30
X
2024-02-05 10:59:47  
ETIN50HögfrekvensförstärkareValfri: EL1392024-01-132024-01-30
X
2024-02-05 10:59:47  
ETIN55Integrerade A/D och D/A omvandlareValfri: EL18162024-01-132024-01-30
X
2024-02-05 10:59:47  
ETSF25Affärsdriven programvaruutvecklingallaL1431402024-01-132024-01-30
-
2024-02-20 12:06:07  
 CL34332024-01-132024-01-30
X
2024-02-20 12:06:07  
 DL1081062024-01-132024-01-30
X
2024-02-20 12:06:07  
ETSF30KravhanteringIDAH452024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:02:06  
ETSN20ProgramvarutestningValfri: DL32232024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:55  
ETTN01Digital kommunikation, fortsättningskursValfri: EL24142024-01-132024-01-30
X
2024-02-05 10:59:47  
EXTA05DesignhistoriaKIDL302024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:16  
EXTA25Svenska för utbytesstuderande, nivå 2Valfri: BL112024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:30  
EXTA50SamhällsmätningLL552024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 15:06:09  
EXTA65KognitionDL1561272023-12-212024-01-13
X
2024-01-18 15:55:17  
EXTA90Kognition och riskRL4102024-01-132024-01-30
X
2024-02-12 09:18:20  
EXTF30Räntebärande tillgångarValfri: IL2402024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 12:49:15  
EXTF45Finansiell ekonomiIL1261032024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 12:49:15  
EXTF85Partikelfysik, kosmologi och acceleratorerValfri: FL982024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:55  
EXTG05Biomaterial - Interaktion mellan levande vävnad och syntetiska materialBMEL39282024-01-132024-01-30
X
2024-02-05 10:59:47  
EXTG25Geografisk informationsteknik - avancerad kursValfri: RHL102024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 12:49:15  
EXTG50Människans fysiologiallaL982024-01-132024-01-30
-
2024-02-13 09:37:55  
 BMEL422024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:55  
 NL41342024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:55  
EXTG55BiokemiValfri: NL212024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:55  
EXTG65EkonometriValfri: IL602024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 12:49:15  
EXTN05Avancerad ekonometriValfri: IL112024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 12:49:16  
EXTN30SinnesbiologiValfri: NL102024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:55  
EXTN80Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattandeValfri: IL23162024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 12:49:16  
EXTN90Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskningValfri: NL222024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:55  
EXTP40GIT-projekt med PythonprogrammeringValfri: LL42024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 15:06:09  
EXTQ30Empirisk finansiell ekonomiValfri: IL25152024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 12:49:16  
EXTQ40Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learningValfri: FL140782024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:55  
EXTQ60Rumslig artificiell intelligensValfri: LL72024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 15:06:09  
FAFA05Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysikNL55272024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:55  
FAFA10Fysik - Kvantfenomen och nanoteknologiNL48332024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:55  
FAFA45Termodynamik med tillämpningarVL106532024-01-132024-01-30
X
2024-02-14 11:23:12  
FAFA56Kvantfysikaliska konceptFL104862024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:55  
FAFA65Termodynamik, våglära och optikBMEL47322024-01-132024-01-30
X
2024-02-05 10:59:47  
FAFF55AtomfysikFL93702024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:55  
FAFN01LasrarValfri: FL2402024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:55  
FFFN01Avancerad framställning av nanostrukturerValfri: NL402024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:55  
FFFN05Nanomaterial - Termodynamik och kinetikValfri: NL18102024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:55  
FFFN35Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenterValfri: NL22112024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:55  
FHLA05Teknisk mekanikallaL105552024-01-132024-01-30
-
2024-02-12 09:18:20  
 BMEL46262024-01-132024-01-30
X
2024-02-12 09:18:20  
 WL55272024-01-132024-01-30
X
2024-02-12 09:18:20  
FHLN10Modern experimentell mekanikValfri: BMEL17142024-01-132024-01-30
X
2024-02-05 10:59:47  
FHLN20Finita elementmetoden - olinjära systemValfri: ML152024-01-132024-01-30
X
2024-02-07 12:01:10  
FHLN35Projekt i hållfasthetsläraValfri: ML12024-01-132024-01-30
X
2024-02-07 12:01:10  
FKMN20Avancerad materialteknologiValfri: ML33242024-01-132024-01-30
X
2024-02-12 09:18:20  
FLYF05Mänskliga faktorerTRFL152024-01-132024-01-30    
FLYF15Grundläggande pedagogik inom flygutbildningsområdetTRFL02024-01-132024-01-30    
FMAA21Linjär algebra med numeriska tillämpningarCL552024-01-132024-01-30
X
2024-02-08 11:50:40  
FMAB20Linjär algebraallaL3481582024-01-132024-01-30
-
2024-02-12 09:18:20  
 IL116672024-01-132024-01-30
X
2024-02-12 09:18:20  
 ML136552024-01-132024-01-30
X
2024-02-12 09:18:20  
 MDL31182024-01-132024-01-30
X
2024-02-12 09:18:20  
 RL31132024-01-132024-01-30
X
2024-02-12 09:18:20  
FMAB50Endimensionell analys A2allaL20702024-01-132024-01-30
-
2024-02-05 10:59:47  
 BMEL4502024-01-132024-01-30
X
2024-02-05 10:59:47  
 ML13102024-01-132024-01-30
X
2024-02-05 10:59:47  
 MDL3102024-01-132024-01-30
X
2024-02-05 10:59:47  
FMAB70Endimensionell analys B2allaL10456572024-01-132024-01-30
-
2024-02-20 12:06:07  
 BL62472024-01-132024-01-30
X
2024-02-20 12:06:07  
 BRL46122024-01-132024-01-30
X
2024-02-20 12:06:07  
 CL42222024-01-132024-01-30
X
2024-02-20 12:06:07  
 DL134962024-01-132024-01-30
X
2024-02-20 12:06:07  
 EL97552024-01-132024-01-30
X
2024-02-20 12:06:07  
 FL102902024-01-132024-01-30
X
2024-02-20 12:06:07  
 IL116912024-01-132024-01-30
X
2024-02-20 12:06:07  
 KL59402024-01-132024-01-30
X
2024-02-20 12:06:07  
 LL75252024-01-132024-01-30
X
2024-02-20 12:06:07  
 NL46312024-01-132024-01-30
X
2024-02-20 12:06:07  
 PiL47402024-01-132024-01-30
X
2024-02-20 12:06:07  
 RL41162024-01-132024-01-30
X
2024-02-20 12:06:07  
 VL114462024-01-132024-01-30
X
2024-02-20 12:06:07  
 WL61462024-01-132024-01-30
X
2024-02-20 12:06:07  
FMAB75Diskret matematikValfri: FL66242024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:55  
FMAF05Matematik - System och transformerallaL1551012024-01-132024-01-30
-
2024-02-13 09:37:55  
 FL84622024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:55  
 PiL44352024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:55  
FMAN15Olinjära dynamiska systemValfri: PiL2362024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:55  
FMAN30Medicinsk bildanalysValfri: PiL56182024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:55  
FMAN35Projekt i matematikValfri: PiL622024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:55  
FMAN40Projekt i tillämpad matematikValfri: PiL422024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:55  
FMAN61OptimeringIL1162024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 12:35:21  
FMAN70MatristeoriPiL4002024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
FMAN71MatristeoriValfri: FL7022024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
FMAN80Funktionalanalys och harmonisk analysValfri: PiL20112024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
FMEA30MekanikallaL168832024-01-132024-01-30
-
2024-02-12 09:18:20  
 ML136682024-01-132024-01-30
X
2024-02-12 09:18:20  
 MDL32152024-01-132024-01-30
X
2024-02-12 09:18:20  
FMEN11Mekaniska vibrationerValfri: ML82024-01-132024-01-30
X
2024-02-07 12:01:10  
FMFN15KärnstrukturteoriValfri: FL1352024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
FMFN25Statistisk mekanikValfri: FL1232024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
FMIF01Miljösystemanalys: Management för hållbar utvecklingIL1032024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:16  
FMIF20Miljöfrågor i ett internationellt perspektivValfri: ML35332024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
FMIN25Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurserValfri: WL43372024-01-132024-01-30
X
2024-02-12 09:18:20  
FMIN30Miljösystemanalys, livscykelanalysValfri: WL49482024-01-132024-01-30
X
2024-02-12 09:18:20  
FMIN55Avfallshantering och resurshushållningValfri: WL21192024-01-132024-01-30
X
2024-02-12 09:18:20  
FMNN10Numeriska metoder för differentialekvationerallaL1381012024-01-132024-01-30
-
2024-02-13 09:37:56  
 FL92702024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
 PiL42282024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
FMSF20Matematisk statistik, allmän kursallaL194922024-01-132024-01-30
-
2024-02-20 12:06:07  
 DL108542024-01-132024-01-30
X
2024-02-20 12:06:07  
 EL85382024-01-132024-01-30
X
2024-02-20 12:06:07  
FMSF25Matematisk statistik - kompletterande projektValfri: VL72024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
FMSF50Matematisk statistik, allmän kursallaL1412024-01-132024-01-30
-
2024-02-01 11:57:16  
 LL542024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:16  
 VL802024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:16  
FMSF60Statistiska metoder för säkerhetsanalysRHL262024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 12:49:16  
FMSF80Matematisk statistik, allmän kursallaL26222024-01-132024-01-30
-
2024-02-13 09:37:56  
 FL10312024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
 IL11502024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
 PiL4412024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
FMSN20Spatial statistik med bildanalysValfri: PiL17112024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
FMSN45Matematisk statistik, tidsserieanalysValfri: FL100822024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
FMSN60Finansiell statistikValfri: IL27172024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 12:49:16  
FRTF01Fysiologiska modeller och beräkningarBMEL41372024-01-132024-01-30
X
2024-02-05 10:59:47  
FRTF05Reglerteknik, allmän kursallaL21832024-01-132024-01-30
-
2024-02-13 09:37:56  
 ML11602024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
 MDL2902024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
 NL2802024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
FRTF25Introduktion till maskininlärning, system och regleringMMSRL1302024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
FRTN05Olinjär reglering och servosystemValfri: FL4102024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
FRTN65Modellering och inlärning från dataValfri: DL92392024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
FRTN70Projekt i system, reglering och maskininlärningValfri: ML292024-01-132024-01-30
X
2024-02-08 13:37:07  
GEMA20Engelska för teknikerValfri: EL1372024-01-132024-01-30
X
2024-02-07 14:18:03  
GEMA25Tyska för teknikerValfri: ML82024-01-132024-01-30
X
2024-02-07 12:01:10  
GEMA66Kinesiska för teknikerValfri: BL42024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:30  
IDEA02Designerns verktygKIDL302024-01-132024-01-30    
IDEA052D-teknikerKIDL302024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:16  
IDEA25Inspirationskurs i industridesign, del 1:2KIDL282024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:16  
IDEA35Designerns verktygMDL27262024-01-132024-01-30
X
2024-02-12 09:18:20  
IDEA76DesignmetodikKIDL262024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:16  
IDEA903D-modellering och rendering, del 2KIDL282024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:16  
IDEF06PortföljteknikKIDL272024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:16  
IDEF11Industridesignprojekt CKIDL242024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:16  
IDEN05Industridesignprojekt IMIDL262024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:16  
IDEN25Industridesignprojekt IIIMIDL272024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:16  
IDEN35Forskningsmetodik i industridesignMIDL312024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:16  
IDEN45CAD evolutionMIDL262024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:16  
IMEN02Föreställningar om hållbarhetEMPL002023-11-242023-12-07
X
2023-12-11 09:33:32  
IMEN03Grunderna för ekonomi och ekonomisk värdering av miljöförändringEMPL002023-11-172023-12-06
X
2023-12-11 13:43:05  
IMEN05Introduktion till företagsledning och företagsansvarEMPL002023-12-132024-01-05
X
2024-01-09 10:47:08  
IMEN06Introduktion till politik och juridikEMPL002024-01-132024-01-30
X
2024-02-02 10:01:05  
IMEN60Tillämpad forskning om politiska åtgärder för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomiallaL002024-01-132024-01-30
-
2024-02-01 11:57:16  
 EMPL002024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:16  
 MESPL002024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:16  
IMEN61Tillämpad forskning om kommunal styrning och experiment för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomiallaL002024-01-132024-01-30
-
2024-02-01 11:57:16  
 EMPL002024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:16  
 MESPL002024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:16  
IMEN62Tillämpad forskning om styrning och praxis inom företag för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomiallaL002024-01-132024-01-30
-
2024-02-01 11:57:16  
 EMPL002024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:16  
 MESPL002024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:16  
IMEN63Tillämpad forskning om konsumtionsstyrning för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomiallaL002024-01-132024-01-30
-
2024-02-01 11:57:16  
 EMPL002024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:16  
 MESPL002024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:16  
IMEN68Exempel på hållbarhetslösningar - projektkursEMPL002023-11-242023-12-07
X
2023-12-08 12:16:50  
IMEN69Utformning och metoder för tillämpad tvärvetenskaplig forskningallaL002024-01-132024-01-30
-
2024-02-07 12:01:10  
 EMPL002024-01-132024-01-30
X
2024-02-07 12:01:10  
 MESPL002024-01-132024-01-30
X
2024-02-07 12:01:10  
IMEN81Styrmedel och policies för hållbara företag och varorMESPL002023-11-242023-12-07
X
2023-12-12 10:06:00  
INNA01Entreprenörskap - att bygga en skalbar start-upValfri: IL48382024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 12:49:16  
KASF15Analys på nanoskalanNL40262024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
KASN20PolymerfysikValfri: KL132024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:30  
KASN45Avancerad analytisk kemiValfri: BL422024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:30  
KBKA05Teknisk biologiKL432024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:30  
KBKN01EnzymteknologiValfri: BL482024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:30  
KBTF11MiljöbioteknikValfri: BL272024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:30  
KETF01TransportprocesserallaL1042024-01-132024-01-30
-
2024-02-06 10:29:30  
 BL572024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:30  
 KL462024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:30  
KETF25ReaktionsteknikallaL1072024-01-132024-01-30
-
2024-02-06 10:29:31  
 BL602024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:31  
 KL472024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:31  
KFKA10Termodynamik och ytkemiWL51392024-01-132024-01-30
X
2024-02-12 09:18:20  
KFKN10Biofysikalisk kemiValfri: BL282024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:31  
KLGN01ProbiotikaValfri: KL502024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:31  
KLGN70Introduktion till livsmedelssystemMLSAL62024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:31  
KLGN80Affärsutveckling med framväxande teknologierMLSAL32024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:31  
KMBA01MikrobiologiBL562024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:31  
KMBN02Projekt i livsvetenskaperValfri: BL542024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:31  
KOKN05Organisk kemi - teoriValfri: KL502024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:31  
KOOA20Inledande kemiallaL1242024-01-132024-01-30
-
2024-02-06 10:29:31  
 BL622024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:31  
 KL622024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:31  
MAMF40Projekt årskurs 3IDAH452024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:02:06  
MAMF60Interaktionsdesign, processkursCL392024-01-132024-01-30
X
2024-02-08 11:50:40  
MAMN20Aerosolteknologi, projektValfri: WL112024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 12:49:16  
MAMN25InteraktionsdesignValfri: DL52392024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
MAMN40Arbete-människa-teknik, projektValfri: CL16152024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
MAMN55Förändringsledning för ingenjörerValfri: ML262023-12-172024-01-09
X
2024-02-07 12:01:11  
MAMN60Augmented Reality - interaktionValfri: CL18172024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
MAMN65Extended Reality (XR) - fortsättningskursValfri: CL14142024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
MIOA01Industriell ekonomi, allmän kursIL1212024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:17  
MIOA12Industriell ekonomi, allmän kursallaL2882542024-01-132024-01-30
-
2024-02-13 09:37:56  
 EL83752024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
 FL80722024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
 RL34332024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
 WL51502024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:56  
MIOA15Industriell ekonomi, allmän kursallaL1662024-01-132024-01-30
-
2024-02-06 10:29:31  
 BL552024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:31  
 KL392024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:31  
 KLMTL232024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:31  
MIOA20Projekt i industriell ekonomi, allmän kursIL332024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 12:49:16  
MIOF11Kvantitativa metoder för operationell verksamhetsstyrningValfri: IL2902024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 12:49:16  
MIOF15MarknadsföringValfri: ML342024-01-132024-01-30
X
2024-02-07 12:01:11  
MION05AffärsmarknadsföringValfri: IL47422024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 12:49:16  
MION50KvalitetsstyrningValfri: ML172024-01-132024-01-30
X
2024-02-07 12:01:11  
MMEN01Transmissioner, dimensioneringValfri: ML82024-01-132024-01-30
X
2024-02-07 12:01:11  
MMKF45Digital prototypframtagningMDL24232024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:57  
MMKN51Datorbaserad konstruktionsanalys 2Valfri: ML332024-01-132024-01-30
X
2024-02-07 12:01:11  
MMKN65Projekt - MaskinkonstruktionValfri: ML22024-01-132024-01-30
X
2024-02-07 12:01:11  
MMTA02Introduktion till maskinteknikML1481352024-01-132024-01-30
X
2024-02-05 10:59:47  
MMTF01ProduktionKIDL25232024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 12:39:47  
MMTF15VerkstadsteknikValfri: ML262024-01-132024-01-30
X
2024-02-07 12:01:11  
MMTN10Global produktrealiseringValfri: ML132024-01-132024-01-30
X
2024-02-07 12:01:11  
MMTN15Projekt - Industriell produktionValfri: IL212024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 12:49:16  
MMTN20Material- och metodvalValfri: ML202024-01-132024-01-30
X
2024-02-07 12:01:11  
MMTN35Tillämpad FEM - projektkursMPRRL142024-01-132024-01-30    
MMVF01Termodynamik och strömningsläraallaL170672024-01-132024-01-30
-
2024-02-12 09:18:20  
 ML142552024-01-132024-01-30
X
2024-02-12 09:18:20  
 MDL28122024-01-132024-01-30
X
2024-02-12 09:18:20  
MMVN10StrömningsläraValfri: FL602024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:57  
MTTF01LogistikML12602024-01-132024-01-30
X
2024-02-05 10:59:47  
MTTN46HumanitärlogistikValfri: IL462024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:17  
MTTN56Förpackningsmaterial, fördjupningValfri: BL312024-01-102024-01-26
X
2024-02-06 10:29:31  
MTTN75Industriellt inköpValfri: IL1122024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:17  
MTTN85Projektledning och forskningsmetodik inom produktion och logistikValfri: ML322024-01-132024-01-30
X
2024-02-07 12:01:11  
MVKF01Energi och miljö i hållbar utvecklingallaL1432024-01-132024-01-30
-
2024-02-07 12:01:11  
 ML1162024-01-132024-01-30
X
2024-02-07 12:01:11  
 MDL272024-01-132024-01-30
X
2024-02-07 12:01:11  
MVKN30Avancerad energihushållningValfri: EL1602024-01-132024-01-30
X
2024-02-05 10:59:47  
MVKN36EnergimarknaderIL982024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:17  
MVKN55Avancerade förbränningsmotorkonceptValfri: ML62024-01-132024-01-30
X
2024-02-07 13:56:13  
MVKN80Projekt - energiteknikValfri: ML12024-01-132024-01-30
X
2024-02-07 12:26:36  
MVKN90Turbulens - teori och modelleringValfri: ML13102024-01-132024-01-30
X
2024-02-12 09:18:20  
MVKN95Miljövänlig elproduktionValfri: ML58382024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:57  
MVKP30Maskininlärning för energiingenjörerValfri: ML52472024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:57  
MVKP36BiomassaomvandlingValfri: ML38192024-01-132024-01-30
X
2024-02-12 09:18:20  
MVKP40Avancerad hållbar energiteknikMHETL26252024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:57  
MVKP45Formula Student 1 - Initiering, förstudie och designValfri: ML452024-01-132024-01-30
X
2024-02-07 12:26:36  
MVKP60Tillämpad termodynamik för hållbara värme- och kraftcyklerValfri: WL48362024-01-132024-01-30
X
2024-02-12 09:18:20  
PHYP10Fördjupningsprojekt i fysikValfri: NL432024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:57  
SASI06Grön ekonomi - att uppnå de globala målenValfri: EMPL02023-12-152024-01-05
X
2024-01-25 09:49:26  
SASI07Cirkulär Ekonomi: Hållbar materialhanteringValfri: EMPL002024-01-132024-01-30
X
2024-02-05 14:11:12  
TBAA05Tekniskt basår: Matematik 3cTNBH992024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:02:06  
TBAA15Tekniskt basår: Fysik 1-2, del aTNBH992024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:02:06  
TBAA16Naturvetenskapligt basår: Fysik 1-2, del aTNBH312024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:18:21  
TBAB05Naturvetenskapligt basår: Biologi 2TNBH292024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:02:07  
TFRC06Hälsosamma inomhusmiljöerValfri: DL2022024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:57  
TFRC10Rum, scenografi och landskapValfri: AL02023-12-142024-01-04    
TFRC20Byggnadskonsten i Europa - arkitekturens formspråk och tektonikValfri: AL02023-12-162024-01-04    
TFRC35Mat, myter och molekylerValfri: KLMTL902024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:31  
TFRD05Visuella teknikerValfri: AL02023-12-132024-01-04    
TFRD35Universell utformning - designperspektiv, metoder och utvärderingValfri: KIDL39112024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 12:39:47  
TFRD49Programmeringsteknik - fördjupningskursValfri: DL622024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:57  
TFRD85Porslin - från 3D-design till produktionValfri: KIDL002024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 12:39:47  
TFRD90Design och kognitiv tillgänglighetValfri: KIDL3702024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 12:39:47  
TFRD95Mänskliga faktorer inom luftfartsområdetValfri: FLYL132024-01-132024-01-30    
TFRE10Process för hållbar renovering av byggnaderValfri: VL32122024-01-132024-01-30
X
2024-02-14 11:23:12  
TFRG11AerosolteknologiValfri: DL402024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:57  
TFRG70Effektiv CValfri: DL922024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:57  
TFRG75Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad IValfri: AL002023-12-022023-12-19
X
2024-02-15 12:00:30  
TFRP15Tarmflorans betydelse för hälsaValfri: BL102024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:31  
TFRP41EnergimarknaderValfri: ML12024-01-132024-01-30
X
2024-02-07 12:26:36  
TFRP50Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurserValfri: WL102024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 12:49:16  
TFRP55RättsekonomiValfri: LL002023-11-092023-11-27
X
2023-12-04 12:42:31  
TFRP60Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontextValfri: LL52024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 15:06:09  
TFRP75Avfallshantering och resurshushållningValfri: WL202024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 12:49:16  
TFRP85TransportmanagementValfri: VL22024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:17  
TNSF05RehabiliteringsteknikValfri: BMEL23212024-01-132024-01-30
X
2024-02-05 10:59:47  
TNSN01ServicerobotikValfri: ML2702024-01-132024-01-30
X
2024-02-05 10:59:47  
VBEA25Byggprocessen med entreprenadrättIBYAH662024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:18:21  
VBEF35Projektering och beräkningsarbeteIBYAH482024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:18:21  
VBEF40ByggstyrningIBYAH482024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:18:21  
VBEN15ByggledningValfri: VL19192024-01-132024-01-30
X
2024-02-14 11:23:12  
VBEN25Bygglogistik och inköpValfri: VL26262024-01-132024-01-30
X
2024-02-14 11:23:12  
VBFA10HusbyggnadsteknikIBYAH582024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:18:21  
VBFF10ByggnadsfysikIBYAH632024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:18:21  
VBFN05Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltningValfri: VL252024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:57  
VBKA05Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverkAL73702024-01-132024-01-30
X
2024-02-15 12:00:30  
VBKF10KonstruktionsteknikBIL50362024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 12:49:16  
VBKN05BetongbyggnadValfri: VL402024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:17  
VBKN15Konstruktion av broar och avancerade konstruktionerValfri: VL14132024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 11:21:34  
VBKN35Risk- och informationshantering inom bygg- och anläggningsteknikValfri: VL1502024-01-132024-01-30
X
2024-02-14 12:41:19  
VBMA10Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysikAL70662023-12-072023-12-23
X
2024-02-15 12:00:30  
VBMA25ByggnadsmaterialBRL5202024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 12:49:16  
VBRF20Brandkemi - värmetransportBIL4602024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 12:49:16  
VBRN35KapacitetsutvecklingValfri: RHL352024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:17  
VBRN65IndustribrandskyddBIL352024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:17  
VBRN80Kvalificerad brandutredningsmetodikValfri: BIL222024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:17  
VBRN85Avancerad CFDValfri: BIL132024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:17  
VFTA05Grundläggande juridik med fastighetsrättLL632024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 15:06:09  
VFTF25Fastighetsvärdering och analysLL442024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 15:06:09  
VFTF30Värdering och ersättning vid markåtkomstLL422024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 15:06:09  
VFTN20Fastighetsrättsliga ersättningsprinciperValfri: LL152024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 15:06:09  
VFTN35Evolutionära urbana processerValfri: LL92024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 15:06:09  
VFTN45Speciell fastighetsrättValfri: LL322024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 15:06:09  
VFTN60FastighetsföretagandeValfri: LL432024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 15:06:09  
VFTN65Metoder i fastighetsekonomiValfri: LL172024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 15:06:09  
VFTN75Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontextValfri: LL172024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 15:06:09  
VRSA05Introduktion till studier i risk, säkerhet och krishanteringRL41382024-01-132024-01-30
X
2024-02-12 09:18:20  
VRSA10Grunderna för beslutsfattande och beslutsanalysRL35292024-01-132024-01-30
X
2024-02-12 09:18:20  
VRSN25Riskanalys inom säkerhetsområdetallaL412024-01-132024-01-30
-
2024-02-01 11:57:17  
 BIL362024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:17  
 RHL52024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:17  
VRSN40Forskningsmetodik och metoderValfri: RHL362024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:17  
VRSN55Kritiska frågor i katastrofriskhantering och klimatanpassningMKATL262024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:17  
VSMA05ByggnadsmekanikVL812024-01-132024-01-30
X
2024-02-13 09:37:57  
VSMA11StrukturmekanikallaH332024-01-132024-01-30
-
2024-02-23 09:18:21  
 IBYIH182024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:18:21  
 IBYVH152024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:18:21  
VSMA20StrukturmekanikIBYAH692024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:18:55  
VSMN30Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningarValfri: VL182024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:17  
VTAN01AkustikValfri: VL152024-01-132024-01-30
X
2024-02-08 11:50:40  
VTTF01TrafikteknikVL10102024-01-132024-01-30
X
2024-02-01 11:57:17  
VTTF05Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet och miljöIBYVH192024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:18:21  
VTTN05TransportmanagementValfri: VL382024-01-132024-01-30
X
2024-02-08 11:50:40  
VTVA50Transport och samhälleallaH422024-01-132024-01-30
-
2024-02-23 09:18:21  
 IBYIH202024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:18:21  
 IBYVH222024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:18:21  
VTVF46Elteknik i järnvägssystemetIBYIH112024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:18:21  
VTVF81Projektering av järnvägens tekniska systemIBYIH102024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:18:21  
VTVF85Utformning av järnvägarIBYIL242024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:18:39  
VTVF95Vägkonstruktion och VA-systemIBYVH102024-01-132024-01-30
X
2024-02-23 09:18:22  
VTVN20TrafiksäkerhetValfri: VL17172024-01-132024-01-30
X
2024-02-02 10:01:05  
VVAN10Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del IValfri: WL112024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 12:49:16  
VVAN15Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del IIValfri: WL112024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 12:49:16  
VVAN25Dricksvattenproduktion och avloppsvattenreningValfri: KL592024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:31  
VVRA01Hydrologi och akvatisk ekologiWL67652024-01-132024-01-30
X
2024-02-12 09:18:20  
VVRN16Fördjupningskurs i teknisk vattenresursläraValfri: WL112024-01-132024-01-30
X
2024-01-31 12:49:16  
VVRN30KusthydraulikValfri: VL232024-01-132024-01-30
X
2024-02-08 11:50:40  
YTHA10Livsmedelskedjans förutsättningarKLMTL122024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:31  
YTHA30Livsmedelsteknik I - VärmeläraKLMTL122024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:31  
YTHF30Kvalitet och livsmedelssäkerhetKLMTL242024-01-132024-01-30
X
2024-02-06 10:29:31  

 

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2017-03-04
Tillgänglighetsredogörelse
Sidansvarig: Karim Andersson
Utgivare: Kursutvärderingsgruppen LTH
Kontaktadress för LTHs kursutvärderingar: ceq@lth.lu.se

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00