Utvärdering av LTH:s praktikkurser

Sedan 2019-03-15 har enkäter skickats ut till studenter på LTH (inkl IIIEE) som är godkända på sin praktikkurs.

Rapporter/sammanställningar

Rapporter kommer att framställas per läsår, vilket innebär att nya läsår kommer att publiceras runt månadsskiftet september/oktober i framtiden.

Rapporterna sammanställs på hela LTH, per programtyp, per program och per kurs/ämne. Samma enskilda enkätsvar förekommer i samtliga av dessa tre rapportuppdelningstyper.

Metod

Praktikkursutvärderingarna skickas ut löpande med epost till studenterna varje dag efter att godkänt resultat lagts in i Ladok (och inte vid distinkta tillfällen som de "vanliga" kursutvärderingarna).

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2020-04-02
Tillgänglighetsredogörelse
Sidansvarig: Karim Andersson
Utgivare: Kursutvärderingsgruppen LTH
Kontaktadress för LTHs kursutvärderingar: ceq@lth.lu.se

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00