Rapporter - utvärdering av praktik

Rapporter där det finns färre än 2 möjliga svar visas inte.

Samma examensarbete är kopplat både till kurs/ämne, program och programtyp. Samma enskilda svar förekommer därmed i rapporten för hela LTH, i rapporten för något av programmen, i rapporten för programtyper och i rapporten för något av kurserna/ämnena.

Eftersom insamlingen av enkäter startade under läsåret 18/19 och att det därför inte är så många svar för det läsåret, finns för läsåret 18/19 enbart sammanställning på hela LTH (inkl IIIEE) samt på programtyper. From 19/20 kommer det finnas rapporter även på kurskod och program.

Läsåret 2020/21

Hela LTH - alla kurser och program

LTH  Hela LTH[en]

Grupperat på programtyp

A Arkitekt[en]
BI Brandingenjör[en]
CI Civilingenjör[en]
HI Högskoleingenjör[en]
IMI IIIEE[en]

Grupperat på program

A Arkitektur[en]
B Bioteknik[en]
BI Brandingenjör[en]
BME Medicin och teknik[en]
C Infocom[en]
D Datateknik[en]
E Elektroteknik[en]
EMP IIIEE Masterprogram i miljöstrategisk styrning[en]
F Teknisk fysik[en]
I Industriell ekonomi[en]
IBYA Hing - byggark[en]
K Kemiteknik[en]
L Lantmäteri[en]
M Maskinteknik[en]
RH Riskhantering[en]
V Väg och vatten[en]
W Ekosystemteknik[en]

Grupperat på kurs/examensarbetsämne

AAHF40 Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning[en]
BMEF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
EDAF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
FAFF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
FMIF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
IMEN70 Praktik - miljöstrategiskt arbete i praktiken[en]
KETF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
KMBF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
MAMF25 Företagsförlagd praktik[en]
MAMF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
MIOF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
MMTF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
MTTF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
MVKF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
VBEF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
VBKF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
VBMF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
VBRF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
VFTF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
VTTF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
VVAF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
VVRF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]

Läsåret 2019/20

Hela LTH - alla kurser och program

LTH  Hela LTH[en]

Grupperat på programtyp

A Arkitekt[en]
BI Brandingenjör[en]
CI Civilingenjör[en]
HI Högskoleingenjör[en]
IMI IIIEE[en]

Grupperat på program

A Arkitektur[en]
B Bioteknik[en]
BI Brandingenjör[en]
BME Medicin och teknik[en]
C Infocom[en]
D Datateknik[en]
E Elektroteknik[en]
EMP IIIEE Masterprogram i miljöstrategisk styrning[en]
F Teknisk fysik[en]
I Industriell ekonomi[en]
IBYA Hing - byggark[en]
IBYV Hing - trafik&väg[en]
K Kemiteknik[en]
L Lantmäteri[en]
M Maskinteknik[en]
MD Maskinteknik - teknisk design[en]
PI Teknisk matematik[en]
RH Riskhantering[en]
V Väg och vatten[en]
W Ekosystemteknik[en]

Grupperat på kurs/examensarbetsämne

AAHF40 Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning[en]
BMEF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
EDAF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
EIEF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
EITF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
FMAF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
FMIF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
IMEN70 Praktik - miljöstrategiskt arbete i praktiken[en]
KETF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
KMBF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
MAMF25 Företagsförlagd praktik[en]
MAMF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
MIOF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
MMKF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
MMTF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
MTTF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
MVKF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
VBEF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
VBKF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
VBRF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
VFTF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
VRSF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
VSMF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
VTGF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
VTTF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]
VVRF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning[en]

Läsåret 2018/19

Hela LTH - alla kurser och program

LTH  Hela LTH[en]

Grupperat på programtyp

A Arkitekt[en]
CI Civilingenjör[en]
HI Högskoleingenjör[en]
IMI IIIEE[en]

 

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2020-04-02
Tillgänglighetsredogörelse
Sidansvarig: Karim Andersson
Utgivare: Kursutvärderingsgruppen LTH
Kontaktadress för LTHs kursutvärderingar: ceq@lth.lu.se

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00