SSL (webbkryptering)

Servern använder SSL (Secure Sockets Layer) för att kryptera informationen som sänds mellan webbläsaren och CEQ-servern.

Aktuellt certifikat

Certifikatet som (sedan 2010-09-23) används är utfärdat av CyberTrust/Verizon som är en certifikatutgivare (CA, "Certificate Authority") och deras rotcertifikat "GTE CyberTrust Global Root".

Detta rotcertifikat är betrott från början av samtliga vanligt förekommande webbläsare, och därmed ska du som användare inte behöva göra något speciellt för att komma åt de krypterade sidorna (https) på www.ceq.lth.se.


Gammalt, ej längre aktuellt, certifikat

Certifikatet som tidigare användes är utfärdat av LTHs datordriftgrupp som har en egen certifikatutgivare (CA, "Certificate Authority"). Installera deras rotcerfitikat, så får du inga frågor när du går in på de krypterade sidorna.

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2010-09-24
Tillgänglighetsredogörelse
Sidansvarig: Karim Andersson
Utgivare: Kursutvärderingsgruppen LTH
Kontaktadress för LTHs kursutvärderingar: ceq@lth.lu.se

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00