Universitetsstyrelsen har 17/12-2010 beslutat att ECTS-skalan inte längre ska användas för översättning av betygen (dvs enligt de beslut som finns på dessa sidor).

Det finns övergångsbestämmelser, giltiga under 2011, som reglerar kurser som redan har reglerat i kursplanen om ECTS-kommplettering ska ges.

Funktionen och metoden att översätta mellan olika betygsskalor är generell och inte applicerbar enbart på LU:s gamla regelverk, och därmed kan funktionen vara intressant att ha kvar, även om den inte ska användas för betygsättning på LU längre.

 

Rekommenderad metod för fördelning av betyg till ECTS-skalan

På denna sida finns en funktion att fördela graderade svenska betyg till kompletterande betyg enligt ECTS-skalan. Metoden, som bygger på historiska betygsdata, finns beskriven under "Dokumentation". Där finns även beslutet om regelverket på LTH.

Steg I: Aktuell betygsfördelning

Ange ANTAL studenter i respektive betygsgrupp som skall tilldelas ECTS-betyg.

3 4 5

 

Steg II: Historisk betygsfördelning

Ange historisk betygsfördelning antingen genom att ange kurskod eller manuellt.

XXXXNN eller XXXNNN; X bokstav, N siffra
3 4 5
Anges i hela procent,
summan ska vara 100.

 

Steg III: Visa ECTS-fördelning

 

Tips: Genom att ange 100-100-100 i Steg I fås en uppfattning om vilket ECTS-betyg "starka" respektive "svaga" 3:or, 4:or och 5:or motsvarar på aktuell kurs.

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2010-02-05
Sidansvarig: Karim Andersson
Teori och metod: Per Warfvinge

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00