Hämta länk (endast valfria kurser)

Hämta länk till inmatning för extern kursrepresentant

Här kan du beställa ett brev med länken till sidan där s.k. externa kursrepresentanter skriver in sina kommentarer om kursen.

Länken skickas med e-post till kursläraren på kursen, som sedan skickar vidare brevet till kursrepresentanten. Samtidigt som länken skickas ser man till vilken adress det gjordes.

Om något är oklart, skriv till oss.

Denna funktionen är endast till för externa kursrepresentanter.

Ange kurskod (sex tecken):
Välj läsperiod när kursen slutar:

 

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2021-11-10
Tillgänglighetsredogörelse
Sidansvarig: Karim Andersson
Utgivare: Kursutvärderingsgruppen LTH
Kontaktadress för LTHs kursutvärderingar: ceq@lth.lu.se

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00