Valfria kurser per läsperiod

2011/12

2011/12

2010/11

2010/11

2009/10

2009/10

2008/09

2008 HT LP1

2008 HT LP2

2009 VT LP1

2009 VT LP2

2008/09

2007/08

2007 HT LP1

2007 HT LP2

2008 VT LP1

2008 VT LP2

2007/08

2006/07

2006 HT LP1

2006 HT LP2

2007 VT LP1

2007 VT LP2

2006/07

2005/06

2005 HT LP1

2005 HT LP2

2006 VT LP1

2006 VT LP2

2005/06

2004/05

2004 HT LP1

2004 HT LP2

2005 VT LP1

2005 VT LP2

2004/05

2003/04

- 2004 VT LP1

LTHs kursutvärderingssysetm började
användas på valfria kurser 2004 VT LP2,
så därför saknas data från tidigare perioder.

2004 VT LP2

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2013-04-11
Tillgänglighetsredogörelse
Sidansvarig: Karim Andersson
Utgivare: Kursutvärderingsgruppen LTH
Kontaktadress för LTHs kursutvärderingar: ceq@lth.lu.se

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00