Specialrapporter

Här samlas olika rapporter sammanställda på fler kurser.

From 2021-10-16 även uppdelat per program och program/kön

Till din hjälp när du läser rapporterna rekommenderas Lathunden, som finns på dokmumentsidan.

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2021-10-16
Tillgänglighetsredogörelse
Sidansvarig: Karim Andersson
Utgivare: Kursutvärderingsgruppen LTH
Kontaktadress för LTHs kursutvärderingar: ceq@lth.lu.se

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00