Specialrapporter

Här samlas olika rapporter sammanställda på fler kurser.

From 2021-10-16 även uppdelat per program och program/kön
From 2022-10-17 finns även frågan om närvaro med i statistikfilen

Arbetsrapporter för hela LTH (tom 2011/12)

Data för senare år finns i Excel-filen ovan, men utan diagram.

Till din hjälp när du läser rapporterna rekommenderas Lathunden, som finns på dokmumentsidan.

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2024-03-26
Tillgänglighetsredogörelse
Sidansvarig: Karim Andersson
Utgivare: Kursutvärderingsgruppen LTH
Kontaktadress för LTHs kursutvärderingar: ceq@lth.lu.se

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00