Sammanställning över de olika utvärderingssätten

Utklipp från bilagan till Anvisningar för rapporterande kursutvärderingar vid LTH

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2008-11-05
Tillgänglighetsredogörelse
Sidansvarig: Karim Andersson
Utgivare: Kursutvärderingsgruppen LTH
Kontaktadress för LTHs kursutvärderingar: ceq@lth.lu.se

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00