Lista över kurser som utvärderas

Lista på kurser som utvärderas med CEQ under/efter
2022 VT LP1, samt vilken programledare som har samordningsansvaret för kursen

  • Programnamn i fetstilt och med grå bakgrund betyder att programledaren (PL) för detta program har samordningsansvar för denna kursen. När PL inte har samordningsansvar är programnamnet ej fetstilt och bakgrunden är vit.
  • För de valfria kurserna står det "Valfri" och vilket programs programledare som är samordningsansvarig. Används normal på valfria kurser som har fler än 29 studenter registrerade eller anmälda ca tre veckor före slutläsperioden börjar.
  • För.för (=förenklat förfarande) innebär att endast slutrapport kommer att skapas (såvida inget annat önskas). Används normal på valfria kurser som har färre än 30 studenter registrerade eller anmälda ca tre veckor före slutläsperioden börjar.
  • Webb (W) / Papper (P) står för om det används pappers- eller webbenkäter på kursen.

 

2022_VT_LP1

KurskodWebb / PapperProgramKursnamn
AADA05WADigitala verktyg 2
AADA15WADigitala verktyg 4
AADA25WADigitala verktyg 6
AAHA65WValfri: Utställningsdesign
AAHF40WValfri: Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning
AAHN30WValfri: Fördjupningsprojekt i arkitektur inom särskilt intresseområde
AAHN35WValfri: Fördjupningskurs i arkitektur inom särskilt intresseområde
AAMA05WKIDLjus och färg
Hbg: ABAF01WValfri: Internationellt hållbart byggande
ABKA01WAArkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik
Hbg: ABKF05WIBYAInstallationsteknik
Hbg: ABKF10WMEMBVentilation och luftkvalitet i byggnader
Hbg: AEBF15WMEMBDagsljus och belysning i byggnader
AEBF30WValfri: Solel - grundkurs i solcellsteknik
AFOA10WKIDProduktsemiotik
ASBF20WValfri: Stadsplanering
ATHF05WAArkitekturens teori och historia VI
BLTF01WBEnhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrin
BMEF15WNSensorer
BMEF20WValfri: Neuroteknik
BMEN20WValfri: Projektkurs i signalbehandling – från idé till app
BMEN25WValfri: Projekt i Biomedicinsk teknik
EDAA01WallaProgrammeringsteknik - fördjupningskurs
EDAA01WCProgrammeringsteknik - fördjupningskurs
EDAA01WDProgrammeringsteknik - fördjupningskurs
EDAA01WIProgrammeringsteknik - fördjupningskurs
EDAA01WLProgrammeringsteknik - fördjupningskurs
EDAA01WMProgrammeringsteknik - fördjupningskurs
EDAA55WallaProgrammeringsteknik
EDAA55WEProgrammeringsteknik
EDAA55WIProgrammeringsteknik
EDAA55WPiProgrammeringsteknik
EDAF45WDProgramvaruutveckling i grupp - projekt
EDAF90WCWebbprogrammering
EDAN70WValfri: Projekt i datavetenskap
EDAN80WValfri: Coachning av programvaruteam
EDAN90WValfri: Avancerat projekt i datavetenskap
EDAP01WValfri: Artificiell intelligens
EDAP25WValfri: Distribuerade system
EEMA01WBMEMedicinteknisk design
EEMN15WValfri: Ultraljudsfysik och teknik
EIEN50WValfri: Automation
EITA25WallaDatasäkerhet
EITA25WCDatasäkerhet
EITA25WDDatasäkerhet
EITA35WEElektronik
Hbg: EITA60WallaDatorkommunikation
Hbg: EITA60WIDADatorkommunikation
Hbg: EITA60WIEADatorkommunikation
Hbg: EITF55WallaSäkerhet
Hbg: EITF55WIDASäkerhet
Hbg: EITF55WIEASäkerhet
EITF70WallaDatorteknik
EITF70WCDatorteknik
EITF70WDDatorteknik
EITF70WEDatorteknik
EITF90WFEllära och elektronik
EITN30WValfri: Internet inuti
EITN35WValfri: Projekt i elektro- och informationsteknik
EITN65WValfri: Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion
EITN85WValfri: Trådlösa kanaler
EITN90WValfri: Radar och fjärranalys
EITP05WValfri: Nanoelektronik
EITP20WValfri: Konstruktion av säkra system
ESSF10WEMätteknik
ESSF15WEElenergiteknik
ETIA10WFPatent och annan immaterialrätt
ETIF20WBMEE-hälsa
ETIN30WValfri: Integrerad radioelektronik
ETIN45WValfri: DSP-design
ETSF15WEKommunikationssystem och nätverk
ETSN10WValfri: Nätverksarkitektur och prestanda
ETSN15WValfri: Kravhantering
EXTA24WValfri: Svenska för utbytesstuderande, nivå 1
EXTA26WValfri: Svenska för utbytesstuderande, nivå 3
EXTA60WBIStatistik
EXTA80WKLMTKritiska djurstudier: Djur i samhälle, kultur och medier
EXTF76WMIDDet sociala medvetandet och design
EXTG40WValfri: Miljörätt
EXTG45WValfri: Teknikstödd kommunikation
EXTG60WValfri: Industriell organisation
EXTG70WLMiljörätt
EXTN50WValfri: Toxikologi
EXTN70WValfri: Geografiska databaser
EXTN75WValfri: Rumslig analys
EXTN85WValfri: Spridningsmetoder
EXTP45WValfri: Strålterapifysik
EXTQ01WValfri: Teoretisk biofysik
EXTQ15WValfri: Tillämpad ekotoxikologi
EXTQ20WValfri: Biologiska system
EXTQ35WValfri: Värdering och hantering av finansiell risk
EXTQ45WValfri: Modern röntgenfysik - diffraktion och avbildning
FAFA30WBIFysik - elektricitetslära, gaser och vätskor
FAFA60WDFotonik
FAFA70WWEnergi- och omvärldsfysik
FAFF11WFTillämpad kärnfysik och acceleratorer
FAFF45WBMEMedicinsk fysik
FAFN05WValfri: Ljus - materia växelverkan
FAFN15WValfri: Kristalltillväxt och halvledarepitaxi
FBRN05WValfri: Laserbaserad diagnostik
FFFF01WNElektroniska material
FFFF05WFFasta tillståndets fysik
FFFN25WValfri: Optoelektronik och optisk kommunikation
FHLA05WKTeknisk mekanik
FHLN01WValfri: Strukturoptimering
FHLN35WValfri: Projekt i hållfasthetslära
FKFN25WValfri: Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik
FKMA01WallaKonstruktionsmaterial, allmän kurs
FKMA01WIKonstruktionsmaterial, allmän kurs
FKMA01WMKonstruktionsmaterial, allmän kurs
FKMA01WMDKonstruktionsmaterial, allmän kurs
FKMN10WValfri: Högtemperaturmaterial
FKMN25WValfri: Projekt - materialteknik
FLYF05WTRFMänskliga faktorer
FMAA20WallaLinjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel
FMAA20WBLinjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel
FMAA20WKLinjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel
FMAA20WWLinjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel
Hbg: FMAA50WallaMatematisk analys
Hbg: FMAA50WIBYAMatematisk analys
Hbg: FMAA50WIBYIMatematisk analys
Hbg: FMAA50WIBYVMatematisk analys
Hbg: FMAA50WIDAMatematisk analys
Hbg: FMAA50WIEAMatematisk analys
FMAB20WallaLinjär algebra
FMAB20WBILinjär algebra
FMAB20WELinjär algebra
FMAB20WLLinjär algebra
FMAB20WNLinjär algebra
FMAB20WVLinjär algebra
FMAB30WIFlerdimensionell analys
FMAB55WPiMatematisk kommunikation
FMAB60WallaEndimensionell analys A3
FMAB60WBMEEndimensionell analys A3
FMAB60WMEndimensionell analys A3
FMAB60WMDEndimensionell analys A3
FMAF01WallaMatematik - Funktionsteori
FMAF01WDMatematik - Funktionsteori
FMAF01WEMatematik - Funktionsteori
FMAF01WIMatematik - Funktionsteori
FMAF10WDTillämpad matematik - Linjära system
FMAF35WValfri: Linjär och kombinatorisk optimering
FMAN10WValfri: Algebraiska strukturer
FMAN65WPiMatematiska strukturer
FMAN95WValfri: Datorseende
FMEA35WallaMekanik I
FMEA35WFMekanik I
FMEA35WPiMekanik I
FMEN02WValfri: Flerkroppsdynamik
FMEN35WValfri: Projekt - Teknisk mekanik
FMFF20WNNanoteknikens matematiska metoder
FMFF30WValfri: Relativitetsteori
Hbg: FMIA01WallaMiljövetenskap
Hbg: FMIA01WIBYAMiljövetenskap
Hbg: FMIA01WIBYIMiljövetenskap
Hbg: FMIA01WIBYVMiljövetenskap
FMIF10WPiMiljösystemanalys och hållbar utveckling
FMNF05WDNumerisk analys
FMNF15WVBeräkningsprogrammering
FMNN05WValfri: Simuleringsverktyg
FMSF05WValfri: Sannolikhetsteori
FMSN35WValfri: Stationär och icke-stationär spektralanalys
FMSN50WValfri: Monte Carlo-baserade statistiska metoder
FRTF05WallaReglerteknik, allmän kurs
FRTF05WIReglerteknik, allmän kurs
FRTF05WPiReglerteknik, allmän kurs
FRTF15WValfri: Reglerteori
FRTN45WPiMatematisk modellering, fortsättningskurs
FRTN60WMMSRRealtidssystem
FRTN75WValfri: Inlärningsbaserad reglering
IDEA21WKIDIndustridesignprojekt A
IDEA50WKIDLjus och färg, projekt
IDEA56WKIDAvancerad skissteknik
IDEA75WMDDesignmetodik
IMEN43WEMPAnalysmetoder för systembaserad värdering av produkter och tjänster. Livscykelanalys (Lifecycle Assessment, LCA)
IMEN44WEMPMiljöstyrning i näringslivet
INNN15WValfri: Innovationsmanagement
KASA05WWOrganisk kemi
KASA10WallaOorganisk kemi
KASA10WBOorganisk kemi
KASA10WKOorganisk kemi
KASF01WallaMiljökemi
KASF01WBMiljökemi
KASF01WKMiljökemi
KBKF05WBCellbiologi
KBKF15WBBiokemi
KBTF06WValfri: Hållbar kemi och bioteknik
KBTN01WValfri: Bioanalys
KETF30WKEnergiteknik
KETF35WKProcessriskanalys
KETF40WWMasstransport i naturliga och tekniska system
KETN01WValfri: Processimulering
KFKN01WValfri: Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning
KLGN25WValfri: Livsmedelsteknologi för formulering
KMBF10WValfri: Kvalitet och produktsäkerhet
KOKA20WBMEAllmän och organisk kemi
KOOA15WallaAllmän kemi
KOOA15WBAllmän kemi
KOOA15WKAllmän kemi
MAMF16WallaArbetsorganisation och ledarskap
MAMF16WKLMTArbetsorganisation och ledarskap
MAMF16WMArbetsorganisation och ledarskap
Hbg: MAMF25WValfri: Företagsförlagd praktik
MAMN35WRHRiskanalysmetoder för hälsa- och miljöområdet
MIOA01WMIndustriell ekonomi, allmän kurs
MIOA05WValfri: Entreprenörskap
MIOA12WallaIndustriell ekonomi, allmän kurs
MIOA12WFIndustriell ekonomi, allmän kurs
MIOA12WMDIndustriell ekonomi, allmän kurs
MIOA12WPiIndustriell ekonomi, allmän kurs
MIOF02WIMarknadsföring
MION01WValfri: Styrning av produktionssystem och materialflöden
MION20WValfri: Tillämpad affärsanalys
MMEF01WallaTribologi
MMEF01WMTribologi
MMEF01WMDTribologi
MMEN10WValfri: Projekt - Maskinelement
MMKF01WallaUtvecklingsmetodik
MMKF01WMUtvecklingsmetodik
MMKF01WMDUtvecklingsmetodik
MMKN21WValfri: Konstruktion i termoplastiska material
MMKN65WValfri: Projekt - Maskinkonstruktion
MMTN15WValfri: Projekt - Industriell produktion
MMTN40WValfri: Skärande bearbetning, fortsättningskurs
MMTN45WValfri: Produktionsteknik 2
MMVF05WMVärmeöverföring
MMVN01WValfri: Aerodynamik och kompressibel strömning
MTTN70WValfri: Internationell distributionsteknik
MVKF20WBMETransportfenomen i människokroppen
MVKN20WValfri: Energianvändning
MVKN61WValfri: Turbomaskiner
MVKN85WValfri: Turbulent förbränning
SASC01WValfri: En introduktion till informationssäkerhet
Hbg: TBAA20WTNBTekniskt basår: Fysik 1-2, del b
Hbg: TBAA31WTNBTekniskt basår: Kemi 1
TFRC66WValfri: Patent och annan immaterialrätt
TFRD75WValfri: En Introduktion till Informationssäkerhet
TFRF45WValfri: Patientsäkerhet
TFRG95WValfri: Reglerteknik, allmän kurs
VBEA05WAByggprocessen
VBEA10WVByggprocessen
Hbg: VBEA30WallaKommunikation och datorverktyg
Hbg: VBEA30WIBYAKommunikation och datorverktyg
Hbg: VBEA30WIBYIKommunikation och datorverktyg
Hbg: VBEA30WIBYVKommunikation och datorverktyg
VBEF01WVProjektledning
VBEF10WValfri: Fastighetsförvaltning
Hbg: VBEF45WValfri: Modellbaserad projektering
VBKF01WVKonstruktionsteknik - byggsystem
VBKN25WValfri: Stålbyggnadsteknik
VBMA05WAArkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial
VBMA30WVByggnadsmaterial
VBMN10WValfri: Betong i livscykelperspektiv
VBRN05WMFSTBranddynamik - avancerad
VBRN10WMFSTMänniskors beteende vid brand
VBRN75WBIMänniskors beteende vid brand
VFRN05WValfri: Kommersiella fastighetsköp
VFTN65WValfri: Metoder i fastighetsekonomi
VFTN80WValfri: Nyttjanderätter
VRSN15WValfri: Klimatsmart riskreducering
VRSN20WMKATSamhällsplanering
VRSN30WBISamhällsplanering
VSMA01WKIDMekanik
VSMF05WVTeknisk modellering: Bärverksanalys
VSMN10WValfri: Strukturdynamiska beräkningar
VTGN05WValfri: Grundvattenmodellering och föroreningstransport
VTGN16WValfri: Fördjupningskurs i teknisk geologi
Hbg: VTVF36WIBYITrafikstyrning, signal- och telekommunikation inom järnvägstrafik
Hbg: VTVG10WValfri: Företagsförlagd praktik
VTVN10WValfri: Trafiksimulering
VVAN10WValfri: Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I
VVAN15WValfri: Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II
VVBF10WallaSamhällsekonomi
VVBF10WIBYISamhällsekonomi
VVBF10WIBYVSamhällsekonomi
VVBF10WVSamhällsekonomi
VVBN10WIBYVVägbyggnadsteknik
VVRN16WValfri: Fördjupningskurs i teknisk vattenresurslära
YTHA66WKLMTLivsmedlens näringsmässiga grunder
YTHF35WKLMTLivsmedlens mikrobiologiska kvalitet

 

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2020-04-17
Tillgänglighetsredogörelse
Sidansvarig: Karim Andersson
Utgivare: Kursutvärderingsgruppen LTH
Kontaktadress för LTHs kursutvärderingar: ceq@lth.lu.se

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00