Lista över kurser som utvärderas

Lista på kurser som utvärderas med CEQ under/efter
2022 VT LP2, samt vilken programledare som har samordningsansvaret för kursen

  • Programnamn i fetstilt och med grå bakgrund betyder att programledaren (PL) för detta program har samordningsansvar för denna kursen. När PL inte har samordningsansvar är programnamnet ej fetstilt och bakgrunden är vit.
  • För de valfria kurserna står det "Valfri" och vilket programs programledare som är samordningsansvarig. Används normal på valfria kurser som har fler än 29 studenter registrerade eller anmälda ca tre veckor före slutläsperioden börjar.
  • För.för (=förenklat förfarande) innebär att endast slutrapport kommer att skapas (såvida inget annat önskas). Används normal på valfria kurser som har färre än 30 studenter registrerade eller anmälda ca tre veckor före slutläsperioden börjar.
  • Webb (W) / Papper (P) står för om det används pappers- eller webbenkäter på kursen.

 

2022_VT_LP2

KurskodWebb / PapperProgramKursnamn
AAHA10WAArkitektur, baskurs B (åk 1)
AAHF15WAArkitektur, baskurs B (åk 2)
AAHF20WAArkitektur - I tid och rum
AAHF26WAArkitektur - I urban kontext
AAHF30WAArkitektur - I samtid
AAHF35WADokumentation och kommunikation
AAHF40WValfri: AArbetsplatsförlagd arkitektutbildning
AAHN06WValfri: AAvancerad arkitektonisk gestaltning II
AAHN10WValfri: AIntegrerad design: Arkitektur - konstruktion
ABAN15WValfri: AKlimatsmart arkitektur och urban design
Hbg: ABVA01PIBYAArkitektur- och byggteknikhistoria
ABVN02PValfri: AModernismens arkitektur - förnyelse
ABVN06PValfri: AModernismens arkitektur - förnyelse, teoridel
ABVN20WValfri: AArkitektur i material och detalj II
Hbg: AEBN15WMEMBEnergieffektiv kontorsbyggnad - integrering av dagsljus och ventilation
AFOA20WKIDTillämpad estetik, visuell kommunikation, del II
AFON20WValfri: AInteriör arkitektur och möbler
AFON30WValfri: AArkitektur som temporala landskap
ASBF10WallaHållbart stadsbyggande
ASBF10WLHållbart stadsbyggande
ASBF10WVHållbart stadsbyggande
ASBN11PValfri: ADet nya stadslandskapet - teori och metod
ASBN16PValfri: ADet nya stadslandskapet
ASBN26WValfri: ALandskapsarkitektur och trädgård
ASEN05WValfri: ASpatiala experiment II
ASEN15WValfri: ASpatiala experiment II, teori
ATHA05WAArkitekturens teori och historia II (Åk 1)
ATHA10WAArkitekturens teori och historia II (Åk 2)
BMEA05WBMESignaler och system
BMEF01WEElektronikprojekt
BMEF05WFMätteknik
BMEN01WValfri: BMEMedicinsk signalbehandling
EDAA35WDUtvärdering av programvarusystem
EDAA40WDDiskreta strukturer i datavetenskap
EDAA50WallaProgrammeringsteknik
EDAA50WBMEProgrammeringsteknik
EDAA50WNProgrammeringsteknik
EDAA55WallaProgrammeringsteknik
EDAA55WFProgrammeringsteknik
EDAA55WIProgrammeringsteknik
EDAA65WallaProgrammering
EDAA65WMProgrammering
EDAA65WWProgrammering
EDAA70WallaInledande programmering med Python
EDAA70WBInledande programmering med Python
EDAA70WKInledande programmering med Python
EDAA75WallaDiskreta strukturer
EDAA75WCDiskreta strukturer
EDAA75WDDiskreta strukturer
EDAF05WallaAlgoritmer, datastrukturer och komplexitet
EDAF05WDAlgoritmer, datastrukturer och komplexitet
EDAF05WPiAlgoritmer, datastrukturer och komplexitet
Hbg: EDAF20WallaDatabasteknik
Hbg: EDAF20WIDADatabasteknik
Hbg: EDAF20WIEADatabasteknik
Hbg: EDAF25WIDAObjektorienterad modellering och design
EDAF35WValfri: DOperativsystem
EDAF50WValfri: DC++ - programmering
EDAF75WCDatabasteknik
EDAF95WDGrundläggande funktionsprogrammering
EDAN15WValfri: DKonstruktion av inbyggda system
EDAN40WDFunktionsprogrammering
EDAN70WValfri: DProjekt i datavetenskap
EEMN01WValfri: EMikrosensorer
EEMN26WValfri: NLab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar
Hbg: EIEF06WIEAAutomationsteknik
Hbg: EIEF10WIEAElmaskiner och drivsystem
Hbg: EIEF30WallaStyr- och reglerteknik
Hbg: EIEF30WIDAStyr- och reglerteknik
Hbg: EIEF30WIEAStyr- och reglerteknik
EIEN01WValfri: MMekatronik, industriell produktframtagning
EIEN20WValfri: EElmaskinkonstruktion
EIEN25WValfri: EKraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar
EIEN30WValfri: MProjekt i industriell elektroteknik och automation
EIEN35WValfri: EAutomation för komplexa system
EITA05WValfri: ETeknikhistoria
EITA10WDElektronik
Hbg: EITA15WallaDigitala system
Hbg: EITA15WIDADigitala system
Hbg: EITA15WIEADigitala system
Hbg: EITA40WallaKrets- och mätteknik
Hbg: EITA40WIDAKrets- och mätteknik
Hbg: EITA40WIEAKrets- och mätteknik
EITA50WallaSignalbehandling i multimedia
EITA50WCSignalbehandling i multimedia
EITA50WDSignalbehandling i multimedia
EITA50WESignalbehandling i multimedia
EITA65WCDigitalisering - realisering och systemdesign med användarperspektiv
EITF12WIDigitala projekt
EITF90WallaEllära och elektronik
EITF90WBMEEllära och elektronik
EITF90WNEllära och elektronik
EITF90WWEllära och elektronik
EITF95WallaKösystem
EITF95WCKösystem
EITF95WDKösystem
EITG10WPiDigital signalbehandling och dess transformer
EITN35WValfri: EProjekt i elektro- och informationsteknik
EITN45WValfri: DInformationsteori
EITN75WValfri: EDesign av trådlösa system
EITN80WValfri: FElektrodynamik
EITN95WValfri: DSimulering
EITP25WValfri: FMinnesteknologi för maskininlärning
ESSF01WEAnalog elektronik
ESSF20WEKomponentfysik
ETIF10WValfri: BMESignalbehandling - design och implementering
ETIN35WValfri: EIC-projekt 1
ETIN85WValfri: PiAvancerad kryptografi
ETSA03WIProgramvaruutveckling - metodik
Hbg: ETSF20WIDAProgramvaruutveckling för stora projekt
EXTA01WWTerrester ekologi
EXTA25WValfri: BSvenska för utbytesstuderande, nivå 2
EXTA27WValfri: BSvenska för utbytesstuderande, nivå 4
EXTA56WBMEVerksamhetsförlagd utbildning i sjukvården
EXTA75WKLMTEngelska för tekniker
EXTA85WKLMTMat, tradition och innovation
EXTF30WValfri: IRäntebärande tillgångar
EXTF55WKIDKommunikation, tänkande och etik - kognitiva och kulturella perspektiv
EXTF80WLGeografisk informationsteknik
EXTG01WBMEMedicinska bildgivande system
EXTG11WPiBiologisk modellering
EXTG15WPiBiologisk översiktskurs
EXTG55WValfri: NBiokemi
EXTG65WValfri: IEkonometri
EXTG75WValfri: WGIS för samhällsbyggnad och miljö
EXTN25WValfri: WVattenvård
EXTP60WValfri: WMikroskopi, Bio-imaging
EXTP90WValfri: FFasta tillståndets teori
EXTP95WValfri: NYtfysik
FAFA01WEFysik - Mekanik och vågor
FAFA76WIEnergi- och omvärldsfysik
FAFA80WMTillämpad vågrörelselära
FAFF05WNProjekt nanoingenjör
FAFF40WallaVåglära och optik
FAFF40WFVåglära och optik
FAFF40WPiVåglära och optik
FAFF50WNPerspektiv på hållbar utveckling
FAFN10WValfri: FAvancerade laser- och optiksystem
FBRF01WIGrundläggande förbränning
FBRN10WValfri: FBiofotonik
FFFA02WNNanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
FFFN01WValfri: NAvancerad framställning av nanostrukturer
FFFN20WValfri: NExperimentell biofysik
FHLF01WFFinita elementmetoden
FHLF10WallaFinita elementmetoden och introduktion till materialmekanik
FHLF10WIFinita elementmetoden och introduktion till materialmekanik
FHLF10WPiFinita elementmetoden och introduktion till materialmekanik
FHLF15WallaHållfasthetslära, allmän kurs
FHLF15WMHållfasthetslära, allmän kurs
FHLF15WMDHållfasthetslära, allmän kurs
FHLF20WMFinita elementmetoden
FHLN25WValfri: MBrottmekanik, fortsättningskurs
FKFF05WWAtmosfärskemi och -fysik
FKFN30WValfri: FModern subatomär fysik
FKFN35WValfri: WMiljömätteknik
FKMA05WKIDMaterial
FLYF01WTRFProjektarbete
FLYF10WTRFManagement inom flygbranschen
FLYL01WTRFExamensarbete för kandidatexamen i trafikflyg
Hbg: FMAA55WallaMatematik, linjär algebra
Hbg: FMAA55WIBYAMatematik, linjär algebra
Hbg: FMAA55WIBYIMatematik, linjär algebra
Hbg: FMAA55WIBYVMatematik, linjär algebra
Hbg: FMAA55WIDAMatematik, linjär algebra
Hbg: FMAA55WIEAMatematik, linjär algebra
FMAB20WallaLinjär algebra
FMAB20WBMELinjär algebra
FMAB20WDLinjär algebra
FMAB30WallaFlerdimensionell analys
FMAB30WEFlerdimensionell analys
FMAB30WMFlerdimensionell analys
FMAB30WMDFlerdimensionell analys
FMAB35WallaFlerdimensionell analys med vektoranalys
FMAB35WFFlerdimensionell analys med vektoranalys
FMAB35WPiFlerdimensionell analys med vektoranalys
FMAB40WPiMatematisk modellering
FMAB75WValfri: DDiskret matematik
FMAF05WallaMatematik - System och transformer
FMAF05WDMatematik - System och transformer
FMAF05WEMatematik - System och transformer
FMAF05WIMatematik - System och transformer
FMAF25WPiMatematisk modellering med statistiska tillämpningar, projekt
FMAN01WValfri: PiBiomatematik
FMAN25WValfri: PiVariationskalkyl
FMAN40WValfri: PiProjekt i tillämpad matematik
FMAN45WValfri: DMaskininlärning
FMAN55WallaKontinuerliga system
FMAN55WFKontinuerliga system
FMAN55WPiKontinuerliga system
FMAN90WValfri: FFördjupningskurs i valt område av matematiken
FMEA21WFMekanik II
FMEN25WValfri: NNanomekanik och flerskalig modellering
FMEN35WValfri: FProjekt - Teknisk mekanik
FMFN10WValfri: FKvantmekanik, fortsättningskurs 2
FMIF05WWMiljö och management
FMIF35WEHållbar utveckling med elektrotekniskt perspektiv
FMIF45WallaHållbarhet och resursanvändning med perspektiv på informations- och kommunikationsteknik
FMIF45WCHållbarhet och resursanvändning med perspektiv på informations- och kommunikationsteknik
FMIF45WDHållbarhet och resursanvändning med perspektiv på informations- och kommunikationsteknik
FMIF55WFHållbar utveckling
FMIN05WIMiljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik
FMIN20WIEnergisystemanalys: Förnybara energikällor
FMIN45WValfri: LMiljökonsekvensbeskrivning
FMIN50WValfri: WMiljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs
FMNF10WallaNumerisk analys
FMNF10WENumerisk analys
FMNF10WINumerisk analys
FMSF25WValfri: VMatematisk statistik - kompletterande projekt
FMSF55WallaMatematisk statistik, allmän kurs
FMSF55WCMatematisk statistik, allmän kurs
FMSF55WMMatematisk statistik, allmän kurs
FMSF65WWFörsöksplanering
FMSF80WFMatematisk statistik, allmän kurs
FMSN30WValfri: FLinjär och logistisk regression
FMSN40WILinjär och logistisk regression med datainsamling
FMSN55WValfri: IStatistisk modellering av extremvärden
FRTF10WWSystemteknik
FRTN01WValfri: MRealtidssystem
FRTN25WValfri: KProcessreglering
FRTN30WValfri: FNätverksdynamik
FRTN70WValfri: DProjekt i system, reglering och maskininlärning
GEMA01WValfri: BFranska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs
GEMA20WValfri: BEngelska för tekniker
GEMA65WValfri: DKinesiska för tekniker
GEMA70WValfri: DJapanska för tekniker
IDEA46WKIDIndustridesignprojekt B
IDEA80WKIDDesign management 1
IDEA85WKID3D-modellering och rendering, del 1
IDEA95WMDVerkstadsintroduktion
IDEB01WKIDInspirationskurs i industridesign, del 2:2
IDEF20WMDDesignprojekt
IDEN10WMIDIndustridesignprojekt II
IDEN55WMDProjekt i teknisk design
IDEN60WMDYtbaserad modellering, rendering och design
IMEM01WallaExamensarbete
IMEM01WEMPExamensarbete
IMEM01WMESPExamensarbete
IMEN45WEMPHållbarhet och skapande av företagsvärde
IMEN46WEMPNäringslivsrådgivning - miljöstrategiskt arbete i praktiken
IMEN47WEMPMiljörätt och miljöpolitik i praktiken
IMEN71WEMPPraktik - miljöstrategiskt arbete i praktiken
INNN10WValfri: IGlobalisering och innovation
KASF05WKMaterial- och polymerteknologi
KASF10WNFunktionella material
KASN15WValfri: NMikroskopisk karaktärisering av material
KASN40WValfri: BProjektkurs i läkemedel, material eller kemi
KBKF01WBGenteknik
KBKF10WValfri: BKurs i syntetisk biologi
KBKN10WValfri: BBioinformatik
KBTF15WBBioprocessteknik
KBTN10WValfri: BBioteknik, projektering
KETF05PKProjektlaboration i kemiteknik
KETF10WallaSeparationsprocesser
KETF10WBSeparationsprocesser
KETF10WKSeparationsprocesser
KETN25WValfri: KProjektering
KFKF01WallaMolekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik
KFKF01WBMolekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik
KFKF01WKMolekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik
KFKN05WValfri: KYt- och kolloidkemi
KIIF01WValfri: WIndustriellt miljöarbete
KIMN01WValfri: BImmunteknologi
KLGN15WValfri: BLivsmedelsindustrins relation till samhälle och konsument
KLTF01WValfri: BMejeriteknologi
KMBF01WWMolekylär cellbiologi
KOKA25WallaOrganisk kemi
KOKA25WBOrganisk kemi
KOKA25WKOrganisk kemi
KOKA30WNAllmän, oorganisk och organisk kemi
KOOA05WBIAllmän kemi
KOOF01WWTillämpad vattenkemi
MAMA20WCKognition och interaktionsdesign
MAMF21WValfri: MArbetsmiljö, hälsa och säkerhet
MAMF30WMDErgonomi
MAMF35WValfri: BMEMänniskan i extrema miljöer
MAMF45WValfri: CVirtual Reality i teori och praktik
MAMN01WCAvancerad interaktionsdesign
MAMN30WValfri: ILedarskap, arbetsorganisation och projektledning
MAMN50WValfri: CTeoretiska perspektiv inom interaktionsdesign
MIOF05WIProjekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs
MIOF21WallaFöretagsorganisation
MIOF21WIFöretagsorganisation
MIOF21WMFöretagsorganisation
MIOF25WallaIndustriell ekonomi, fortsättningskurs
MIOF25WIIndustriell ekonomi, fortsättningskurs
MIOF25WMIndustriell ekonomi, fortsättningskurs
MION45WValfri: MProduktionsstrategi
MMKA20PKIDProduktutveckling
MMKF05WIUtvecklingsmetodik
MMKF25PValfri: MYtmodellering, rendering och 3D
MMKF30WValfri: MHydraulik och pneumatik
MMKF35PIDesign i företag
MMKN11WValfri: MKonstruktion för X
MMKN41WValfri: MKonstruktion i polymera kompositmaterial
MMKN65WValfri: MDProjekt - Maskinkonstruktion
MMKN70PValfri: MUtveckling av komplexa tekniska produktssystem
MMTF05WMIDProduktion och material
MMTF15WValfri: MVerkstadsteknik
MMTF20WallaTillverkningsmetoder
MMTF20WMTillverkningsmetoder
MMTF20WMDTillverkningsmetoder
MMTF25WallaCAD/CAM/CAE
MMTF25WMCAD/CAM/CAE
MMTF25WMDCAD/CAM/CAE
MMTN06WValfri: MHållbara tillverkningssystem, fortsättningskurs
MMTN15WValfri: MProjekt - Industriell produktion
MMVN05WValfri: MNumerisk strömningsmekanik och värmeöverföring
MTTN60WValfri: MVerksamhetsutveckling
MTTN80PValfri: MLogistik i försörjningskedjor
MVKN15WallaEnergiförsörjning
MVKN15WMEnergiförsörjning
MVKN15WWEnergiförsörjning
MVKN76WValfri: MÅng- och gasturbiner för hållbar kraftproduktion - med flygmotorer
MVKN80WValfri: MProjekt - energiteknik
MVKP05WValfri: MProjekt - formula student
MVKP15WValfri: MVindkraftsteknik
MVKP25WValfri: EVätgas, batterier och bränsleceller
SASI05WValfri: WGrön ekonomi - att uppnå de globala målen
Hbg: TBAA10WTNBTekniskt basår: Matematik 4
Hbg: TBAA25WTNBTekniskt basår: Fysik 1-2, del c
Hbg: TBAA36WTNBTekniskt basår: Tillämpad kemi
Hbg: TBAA41WTNBTekniskt basår: Teknisk orienteringskurs
Hbg: TBAB10WTNBNaturvetenskapligt basår: Kemi 2
TFRA41WValfri: AGrafisk design
TFRA42WValfri: ASvensk interiör- & möbelhistoria - en översikt
TFRB75WValfri: DFramtidens äldreboende - design för det moderna äldrelivet
TFRB85WValfri: DTeknikhistoria
TFRC70WValfri: CMänniskan i extrema miljöer
TFRC75PValfri: MCAD - datorstödd konstruktion
TFRC80WValfri: VProjektledning och projektmetodik
TFRC95WValfri: ABild och rum
TFRD30WValfri: KIDAppar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorg
TFRD40WValfri: IPatientperspektiv och egenförmåga
TFRD46WValfri: KIDGlasdesign
TFRD47WValfri: KIDAvancerad skissteknik II
TFRD49WValfri: DProgrammeringsteknik - fördjupningskurs
TFRD50WValfri: KIDMetoder för användarmedverkan i designprocesser
TFRG30WValfri: Ae-Miljöpsykologi
TFRG55WValfri: DKravhantering för digitala system
TFRG80WValfri: AOmvärdera utformning av bostadsområden efter COVID-19 utifrån förbättrad motståndskraft, del 1 introduktion
TFRP05WValfri: WMiljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs
TFRP20WValfri: DArtificiell intelligens
TNSF02WKIDUniversal design, projekt
TNSF10WValfri: BMEUniversal design, teori och projekt
VBEF05WLByggprocessen och projektledning
VBEF50WValfri: VCAD- och BIM-baserad byggprojektering
VBEN01WValfri: VBeställarrollen
VBFA01WVHusbyggnads- och installationsteknik
Hbg: VBFF15WIBYAEnergihushållning
VBFN10WValfri: VProjektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader
VBKF15WVKonstruktionsteknik
VBMF05WVByggmaterialvetenskap
VBRA15WValfri: BIBrandmannautbildning
VBRF10WBIBranddynamik
VBRN01WMFSTRiskbedömning
VBRN16WMFSTSimulering av rumsbränder
VBRN40WValfri: RHBeredskap och planering
VBRN45WBIRiskanalys inom brandteknik
VBRN50WRHRiskhanteringsprocessen
VBRN70PBIBrandteknisk riskvärdering
VFRN02WValfri: LMarknaden, politiken och staden
VFTA01WLFastighetsteknik och fysisk planering
VFTF10WLFastighetsbildning
Hbg: VGMA05WallaGeodetisk mätningsteknik
Hbg: VGMA05WIBYAGeodetisk mätningsteknik
Hbg: VGMA05WIBYIGeodetisk mätningsteknik
Hbg: VGMA05WIBYVGeodetisk mätningsteknik
VGMF10WLGeodesi
Hbg: VGTA01WIBYAGeologi och geoteknik
Hbg: VGTA05WallaGeologi och geoteknik
Hbg: VGTA05WIBYIGeologi och geoteknik
Hbg: VGTA05WIBYVGeologi och geoteknik
VGTN01PValfri: VGrundläggningsteknik
VRSN50WValfri: RHRiskuppfattningar, kommunikation och mänskligt beteende
VSMA15WBIMekanik
VSMA25WVMekanik
Hbg: VSMF10WIBYAByggnadskonstruktion
VSMN15WValfri: VIntegrerad design: Konstruktion - arkitektur
VSMN20WValfri: VProgramutveckling för tekniska tillämpningar
VTAF01WVLjud i byggnad och samhälle
VTGA05WWTeknisk geologi
VTGF01WVBergmekanik och bergbyggnad
VTGF05WBIGeoteknologi
VTTN10WValfri: VKollektivtrafik
VTVA01WLInfrastrukturteknik
VTVA05WLHållbart byggande
Hbg: VTVA46WallaVäg- och järnvägsteknik
Hbg: VTVA46WIBYIVäg- och järnvägsteknik
Hbg: VTVA46WIBYVVäg- och järnvägsteknik
Hbg: VTVF46WIBYIElteknik i järnvägssystemet
Hbg: VTVF91WIBYVDesign av väg- och gaturummet
VVAF01WVVA-teknik
VVAN20PValfri: WAvancerad avloppsvattenhantering
VVRA05WVVatten
VVRF05WValfri: VInternationell sommarforskarskola i vattenresurslära
VVRN20WValfri: WVatten, samhälle och klimatförändringar
VVRN35WValfri: WHydromekanik
YTHA60WKLMTMetodik
YTHF15WKLMTLivsmedelskemi II

 

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2020-04-17
Tillgänglighetsredogörelse
Sidansvarig: Karim Andersson
Utgivare: Kursutvärderingsgruppen LTH
Kontaktadress för LTHs kursutvärderingar: ceq@lth.lu.se

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00