Lista över kurser som utvärderas

Lista på kurser som utvärderas med CEQ under/efter
2024 VT LP1, samt vilken programledare som har samordningsansvaret för kursen

  • Programnamn i fetstilt och med grå bakgrund betyder att programledaren (PL) för detta program har samordningsansvar för denna kursen. När PL inte har samordningsansvar är programnamnet ej fetstilt och bakgrunden är vit.
  • För de valfria kurserna står det "Valfri" och vilket programs programledare som är samordningsansvarig. Används normal på valfria kurser som har fler än 29 studenter registrerade eller anmälda ca tre veckor före slutläsperioden börjar.
  • För.för (=förenklat förfarande) innebär att endast slutrapport kommer att skapas (såvida inget annat önskas). Används normal på valfria kurser som har färre än 30 studenter registrerade eller anmälda ca tre veckor före slutläsperioden börjar.
  • Webb (W) / Papper (P) står för om det används pappers- eller webbenkäter på kursen.

 

2024_VT_LP1

KurskodWebb / PapperProgramKursnamn
AADA05WADigitala verktyg 2
AADA15WADigitala verktyg 4
AADA25WADigitala verktyg 6
AAHA65WValfri: AUtställningsdesign
AAHF40WValfri: AArbetsplatsförlagd arkitektutbildning
AAHN30WValfri: AFördjupningsprojekt i arkitektur inom särskilt intresseområde
AAHN35WValfri: AFördjupningskurs i arkitektur inom särskilt intresseområde
AAMA05WKIDLjus och färg
Hbg: ABAF01WValfri: IBYAInternationellt hållbart byggande
ABKA01WAArkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik
Hbg: ABKF05WIBYAInstallationsteknik
Hbg: ABKN01WMEMBVentilation och luftkvalitet i byggnader
AEBF30WValfri: WSolel - grundkurs i solcellsteknik
Hbg: AEBN25WMEMBDagsljus och belysning i byggnader
AFOA10WKIDProduktsemiotik
ASBF20WValfri: VStadsplanering
ATHF05WAArkitekturens teori och historia VI
BLTF01WBEnhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrin
BMEF15WNSensorer
BMEN20WValfri: CProjektkurs i signalbehandling – från idé till app
BMEN25WValfri: NProjekt i Biomedicinsk teknik
BMEN30WValfri: BMENeuroteknik
EDAA01WallaProgrammeringsteknik - fördjupningskurs
EDAA01WCProgrammeringsteknik - fördjupningskurs
EDAA01WDProgrammeringsteknik - fördjupningskurs
EDAA01WIProgrammeringsteknik - fördjupningskurs
EDAA01WLProgrammeringsteknik - fördjupningskurs
EDAA01WMProgrammeringsteknik - fördjupningskurs
EDAA80WWProgrammeringsteknik, grundkurs
EDAA85WallaProgrammeringsteknik, grundkurs
EDAA85WEProgrammeringsteknik, grundkurs
EDAA85WPiProgrammeringsteknik, grundkurs
EDAF45WallaProgramvaruutveckling i grupp - projekt
EDAF45WCProgramvaruutveckling i grupp - projekt
EDAF45WDProgramvaruutveckling i grupp - projekt
EDAN80WValfri: DCoachning av programvaruteam
EDAP01WValfri: DArtificiell intelligens
EDAP15WValfri: DProgramanalys
EEMA01WBMEMedicinteknisk design
EEMN15WValfri: BMEUltraljudsfysik och teknik
EIEN50PValfri: EAutomation
EIEN55WValfri: EKraftelektronik - komponenter och omvandlare
EITA25WallaDatasäkerhet
EITA25WCDatasäkerhet
EITA25WDDatasäkerhet
EITA35WEElektronik
Hbg: EITA60WallaDatorkommunikation
Hbg: EITA60WIDADatorkommunikation
Hbg: EITA60WIEADatorkommunikation
Hbg: EITF55WallaSäkerhet
Hbg: EITF55WIDASäkerhet
Hbg: EITF55WIEASäkerhet
EITF70WallaDatorteknik
EITF70WDDatorteknik
EITF70WEDatorteknik
EITF90WFEllära och elektronik
EITN35WValfri: EProjekt i elektro- och informationsteknik
EITN45WValfri: EInformationsteori
EITN65WValfri: BMEMätning och modellering av centrala nervsystemets funktion
EITN85WValfri: ETrådlösa kanaler
EITN90WValfri: ERadar och fjärranalys
EITP05WValfri: NNanoelektronik
EITP20WValfri: DKonstruktion av säkra system
ESSF10WEMätteknik
ESSF15WEElenergiteknik
ETIA10WValfri: IPatent och annan immaterialrätt
ETIF20WBMEE-hälsa
ETIN30WValfri: EIntegrerad radioelektronik
ETIN45WValfri: EDSP-design
ETSF15WEKommunikationssystem och nätverk
ETSN15WValfri: DKravhantering
EXTA24WValfri: BSvenska för utbytesstuderande, nivå 1
EXTA26WValfri: BSvenska för utbytesstuderande, nivå 3
EXTA60WBIStatistik
EXTA80WValfri: KLMTKritiska djurstudier: Djur i samhälle, kultur och medier
EXTF76WMIDDet sociala medvetandet och design
EXTG40WValfri: WMiljörätt
EXTG45WValfri: CTeknikstödd kommunikation
EXTG60WValfri: IIndustriell organisation
EXTG70WLMiljörätt
EXTN70WValfri: LGeografiska databaser
EXTN75WValfri: LRumslig analys
EXTN85WValfri: NSpridningsmetoder
EXTN95WValfri: FAcceleratorer och frielektronlasrar
EXTP45WValfri: BMEStrålterapifysik
EXTQ01WValfri: FTeoretisk biofysik
EXTQ15WValfri: WTillämpad ekotoxikologi
EXTQ20WValfri: BMEBiologiska system
EXTQ35WValfri: IVärdering och hantering av finansiell risk
EXTQ45WValfri: FModern röntgenfysik - diffraktion och avbildning
FAFA30WallaFysik - elektricitetslära, gaser och vätskor
FAFA30WBRFysik - elektricitetslära, gaser och vätskor
FAFA30WRFysik - elektricitetslära, gaser och vätskor
FAFA60WDFotonik
FAFA70WWEnergi- och omvärldsfysik
FAFF11WFTillämpad kärnfysik och acceleratorer
FAFF45WBMEMedicinsk fysik
FAFN05WValfri: FLjus - materia växelverkan
FAFN15WValfri: NKristalltillväxt och halvledarepitaxi
FBRN05WValfri: FLaserbaserad diagnostik
FFFF01WNElektroniska material
FFFF05WFFasta tillståndets fysik
FFFN25WValfri: NOptoelektronik och optisk kommunikation
FHLA05WKTeknisk mekanik
FHLN01WValfri: MStrukturoptimering
FHLN35WValfri: Projekt i hållfasthetslära
FKMA01WallaKonstruktionsmaterial, allmän kurs
FKMA01WIKonstruktionsmaterial, allmän kurs
FKMA01WMKonstruktionsmaterial, allmän kurs
FKMA01WMDKonstruktionsmaterial, allmän kurs
FKMN25WValfri: Projekt - materialteknik
FLYF25WTRFMetod och vetenskapsteori
FMAA20WallaLinjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel
FMAA20WBLinjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel
FMAA20WKLinjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel
FMAA20WWLinjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel
Hbg: FMAA50WallaMatematisk analys
Hbg: FMAA50WIBYAMatematisk analys
Hbg: FMAA50WIBYIMatematisk analys
Hbg: FMAA50WIBYVMatematisk analys
Hbg: FMAA50WIDAMatematisk analys
Hbg: FMAA50WIEAMatematisk analys
FMAB20WallaLinjär algebra
FMAB20WBRLinjär algebra
FMAB20WELinjär algebra
FMAB20WLLinjär algebra
FMAB20WNLinjär algebra
FMAB20WVLinjär algebra
FMAB30WIFlerdimensionell analys
FMAB56WPiMatematisk kommunikation
FMAB60WallaEndimensionell analys A3
FMAB60WBMEEndimensionell analys A3
FMAB60WMEndimensionell analys A3
FMAB60WMDEndimensionell analys A3
FMAB75WValfri: DDiskret matematik
FMAF01WallaMatematik - Funktionsteori
FMAF01WDMatematik - Funktionsteori
FMAF01WEMatematik - Funktionsteori
FMAF10WallaTillämpad matematik - Linjära system
FMAF10WCTillämpad matematik - Linjära system
FMAF10WDTillämpad matematik - Linjära system
FMAN65WPiMatematiska strukturer
FMAN95WValfri: FDatorseende
FMAP05WValfri: PiLinjär och kombinatorisk optimering
FMEA10WIMekanik, grundkurs
FMEA35WallaMekanik I
FMEA35WFMekanik I
FMEA35WPiMekanik I
FMEN02WValfri: MFlerkroppsdynamik
FMFF20WNNanoteknikens matematiska metoder
FMFF30WValfri: FRelativitetsteori
Hbg: FMIA01WallaMiljövetenskap
Hbg: FMIA01WIBYAMiljövetenskap
Hbg: FMIA01WIBYIMiljövetenskap
Hbg: FMIA01WIBYVMiljövetenskap
FMIF10WPiMiljösystemanalys och hållbar utveckling
FMNF05WDNumerisk analys
FMNF15WVBeräkningsprogrammering
FMNN05WValfri: FSimuleringsverktyg
FMSF05WValfri: FSannolikhetsteori
FMSF86WIDataanalys: statistisk inlärning och visualisering
FMSF90WValfri: PiDataanalys: statistisk inlärning och visualisering med projekt
FMSN35WValfri: PiStationär och icke-stationär spektralanalys
FMSN50WValfri: PiMonte Carlo-baserade statistiska metoder
FRTF05WallaReglerteknik, allmän kurs
FRTF05WFReglerteknik, allmän kurs
FRTF05WIReglerteknik, allmän kurs
FRTF05WPiReglerteknik, allmän kurs
FRTF15WValfri: FReglerteori
FRTN45WPiMatematisk modellering, fortsättningskurs
FRTN60WMMSRRealtidssystem
FRTN75WValfri: FInlärningsbaserad reglering
IDEA21WKIDIndustridesignprojekt A
IDEA50WKIDLjus och färg, projekt
IDEA56PKIDAvancerad skissteknik
IDEA75WMDDesignmetodik
IMEN43WEMPAnalysmetoder för systembaserad värdering av produkter och tjänster. Livscykelanalys (Lifecycle Assessment, LCA)
IMEN44WEMPMiljöstyrning i näringslivet
IMEN45WEMPHållbarhet och skapande av företagsvärde
INNN15WValfri: IInnovationsmanagement
KASA05WWOrganisk kemi
KASA10WallaOorganisk kemi
KASA10WBOorganisk kemi
KASA10WKOorganisk kemi
KASF01WallaMiljökemi
KASF01WBMiljökemi
KASF01WKMiljökemi
KBKF05WBCellbiologi
KBKF15WBBiokemi
KBTF06WValfri: BHållbar kemi och bioteknik
KBTN01WValfri: BBioanalys
KETF30WKEnergiteknik
KETF35WKProcessriskanalys
KETF40WWMasstransport i naturliga och tekniska system
KETN01PValfri: KProcessimulering
KETN50WValfri: KProcessintegration
KFKN01WValfri: KMagnetisk resonans - spektroskopi och avbildning
KLGN25WValfri: BLivsmedelsteknologi för formulering
KLGN65WValfri: BHållbar livsmedelsproduktion och förpackning
KMBF10WValfri: BKvalitet och produktsäkerhet
KOKA20WBMEAllmän och organisk kemi
KOOA15WallaAllmän kemi
KOOA15WBAllmän kemi
KOOA15WKAllmän kemi
MAMF16WallaArbetsorganisation och ledarskap
MAMF16WKLMTArbetsorganisation och ledarskap
MAMF16WMArbetsorganisation och ledarskap
MAMF16WRArbetsorganisation och ledarskap
Hbg: MAMF25WValfri: IBYAFöretagsförlagd praktik
MAMN35WRHRiskanalysmetoder för hälsa- och miljöområdet
MIOA01WValfri: CIndustriell ekonomi, allmän kurs
MIOA12WallaIndustriell ekonomi, allmän kurs
MIOA12WMIndustriell ekonomi, allmän kurs
MIOA12WMDIndustriell ekonomi, allmän kurs
MIOA12WPiIndustriell ekonomi, allmän kurs
MIOA20WValfri: MProjekt i industriell ekonomi, allmän kurs
MIOF02WIMarknadsföring
MION02WValfri: MKvantitativa metoder för styrning av försörjningskedjor
MION20WValfri: ITillämpad affärsanalys
MMEF01WallaTribologi
MMEF01WMTribologi
MMEF01WMDTribologi
MMEN10WValfri: Projekt - Maskinelement
MMKF01PallaUtvecklingsmetodik
MMKF01PMUtvecklingsmetodik
MMKF01PMDUtvecklingsmetodik
MMKN21PValfri: MKonstruktion i termoplastiska material
MMKN65WValfri: MProjekt - Maskinkonstruktion
MMTN15WValfri: MProjekt - Industriell produktion
MMTN40WValfri: MSkärande bearbetning, fortsättningskurs
MMTN50WValfri: ISmart tillverkning
MMVF05WMVärmeöverföring
MMVN01WValfri: MAerodynamik och kompressibel strömning
MTTN70WValfri: IInternationell distributionsteknik
MVKF20WBMETransportfenomen i människokroppen
MVKN20WValfri: MEnergianvändning
MVKN85WValfri: MTurbulent förbränning
SASC01WValfri: DEn introduktion till informationssäkerhet
Hbg: TBAA20WTNBTekniskt basår: Fysik 1-2, del b
Hbg: TBAA21WTNBNaturvetenskapligt basår: Fysik 1-2, del b
Hbg: TBAA31WTNBTekniskt basår: Kemi 1
TFRC66WValfri: EPatent och annan immaterialrätt
TFRD49WValfri: DProgrammeringsteknik - fördjupningskurs
TFRE15WValfri: DProgrammeringsteknik, grundkurs
TFRF45WValfri: CPatientsäkerhet
TFRG95WValfri: FReglerteknik, allmän kurs
TFRH10WValfri: EElektroteknikens grunder
TFRH15WValfri: NTillämpad kärnfysik och acceleratorer
TFRP20WValfri: DArtificiell intelligens
VBEA05WAByggprocessen
VBEA10WVByggprocessen
Hbg: VBEA30WallaKommunikation och datorverktyg
Hbg: VBEA30WIBYAKommunikation och datorverktyg
Hbg: VBEA30WIBYIKommunikation och datorverktyg
Hbg: VBEA30WIBYVKommunikation och datorverktyg
VBEF01WVProjektledning
VBEF10WValfri: VFastighetsförvaltning
Hbg: VBEF45WValfri: IBYAModellbaserad projektering
VBKF01WVKonstruktionsteknik - byggsystem
VBKN25WValfri: VStålbyggnadsteknik
VBMA05WAArkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial
VBMA30WVByggnadsmaterial
VBMN10PValfri: VBetong i livscykelperspektiv
VBRA06WBRIntroduktion till brandteknik
VBRN05WMFSTBranddynamik - avancerad
VBRN10WMFSTMänniskors beteende vid brand
VBRN75WBIMänniskors beteende vid brand
VFRN05WValfri: LKommersiella fastighetsköp
VFTN80WValfri: LNyttjanderätter
VRSA01WRIntroduktion till riskanalys och riskhantering
VRSN15WValfri: RHKlimatsmart riskreducering
VRSN20PMKATSamhällsplanering
VRSN30PBISamhällsplanering
VSMA02WKIDMekanik i designprocessen
VSMF05WVTeknisk modellering: Bärverksanalys
VSMN10WValfri: VStrukturdynamiska beräkningar
VTGA10WLTeknisk geologi och markanvändning
VTGN05PValfri: VGrundvattenmodellering och föroreningstransport
VTGN16WValfri: Fördjupningskurs i teknisk geologi
Hbg: VTVF36WIBYITrafikstyrning, signal- och telekommunikation inom järnvägstrafik
Hbg: VTVG10WValfri: IBYVFöretagsförlagd praktik
VTVN10WValfri: VTrafiksimulering
VVAN10WValfri: Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I
VVAN15WValfri: Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II
VVBF10WallaSamhällsekonomi
VVBF10WIBYISamhällsekonomi
VVBF10WIBYVSamhällsekonomi
VVBF10WVSamhällsekonomi
VVBN10WIBYVVägbyggnadsteknik
VVRN16WValfri: Fördjupningskurs i teknisk vattenresurslära
YTHA66WKLMTLivsmedlens näringsmässiga grunder
YTHF35WKLMTLivsmedlens mikrobiologiska kvalitet

 

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2020-04-17
Tillgänglighetsredogörelse
Sidansvarig: Karim Andersson
Utgivare: Kursutvärderingsgruppen LTH
Kontaktadress för LTHs kursutvärderingar: ceq@lth.lu.se

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00