E-postutskick om klara utvärderingar

När kursutvärderingen är helt klar, dvs det finns en slutrapport, skickas det ut e-post till alla studenter som varit registrerade på den aktuella kursen, samt till aktuellt studieråd och aktuell programledare, prefekt och kurslärare. Adesser till studenterna hämtas från Ladok (studenten kan själv se vilken genom att logga in i KA-systemet och läsa under "Persondata"), medan de andra adresserna finns i CEQ-systemet.

Breven som skickas ut innehåller en mycket kort beskrivning av utvärderingssystemet samt länkar till den aktuella kursens utvärdering (slutrapport). Utskicken görs för att ge en snabb återkoppling till studenterna om vad deras synpunkter på kursen har gett för resultat.

Breven innehåller även det lösenord som behövs för att komma åt arkivlistorna över färdiga utvärderingar.

Om man vill sortera dessa utskick i sitt e-postprogram så har det lagts in en markering i breven för att förenkla sorteringen. CEQ-systemet lägger till följande rad i brevhuvudet:

X-CEQ: kursutvardering

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2006-07-24
Tillgänglighetsredogörelse
Sidansvarig: Karim Andersson
Utgivare: Kursutvärderingsgruppen LTH
Kontaktadress för LTHs kursutvärderingar: ceq@lth.lu.se

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00