Om servern (www.ceq.lth.se)

Det har funnits två servrar som kör CEQ-systemet. Den första hette från början ceq.studiecentrum.lth.se, men bytte senare namn.

Den nuvarande servern heter djorgo.kansli.lth.se . Även andra servrar på LTHs kansli har fått namn efter figurerna i StarZinger.

Båda servrarnas normal-URL har varit/är www.ceq.lth.se under den tid de har tjänstgjort som "skarp" server för LTHs kursutvärderingssystem.

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2009-07-20
Tillgänglighetsredogörelse
Sidansvarig: Karim Andersson
Utgivare: Kursutvärderingsgruppen LTH
Kontaktadress för LTHs kursutvärderingar: ceq@lth.lu.se

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00