LTH:s hemsida
Information
Statistikstart
Statistik i realtid
(lösenordsskyddat)
Tagna examen
Tagna poäng (prov)
Tagna poäng (hela kurser)
Kursstatistik
Könsfördelning på förstaårsstudenterna
UHR-statistik
(uppdateras per dygn)
Sökande till LTH:s program
UHR-statistik
(uppdateras efter urval)
Antagning till LTH:s program
Länkar
CEQ-serverns startsida
Kuben - info
Kuben - login
LTH-statistik (blogg)
Drift
Driftinformation från LDC
Ladokavdelningen S&U kurser.lth.se (Läro- och timplaner, kursplaner) Kursplanering på LTH

Statistik från LADOK
Data hämtas från LADOK OPEN

 

 

Den här funktionen är ännu inte anpassad till nya Ladok, så data är från 2018-03-27. UHR-data är dock uppdaterad.

På dessa sidor finns följande information:

  • Realtidsstatistik över LTH:s program (lösenordsskyddat)
  • Sökandestatistik för LTH:s program
  • Urvalsstatistik för LTH:s program

På dessa sidor finns INTE:


Kuben

I Kuben finns många fler olika sorters rapporter än på dessa sidor, men de är ofta inte lika specifika.

Nyheter

Anmälnings-/sökandestatistik från UHR (f.d. VHS) är flyttat till sidan. [2015-03-31].

Sidorna har bytt från interna lösenord till att autentiseras av CAS/Lucat. [2010-03-07].

Sidorna håller på att uppdateras efter "Bologna"-konverteringen (poäng->högskolepoäng samt ny programkoder). [2007-09-11]. Uppdatering (=omräkning av listorna till högskolepoäng) klar [2009-08-03].

  • Tagna examen
  • Tagna poäng (prov)
  • Tagna poäng (hela kurser)
  • Kursstatistik
  • Könsfördelning på förstaårsstudenterna
  • Kontroll av förkunskaper på kursnivå

Ny funktion för kontroll om de som valt kurser uppfyller förkunskapskraven. [2005-11-02]

Programmen är nu sorterade efter bokstavsordning. Helsingborg under Lund. [2005-10-03]

Poängstatistiken är mer finfördelad vad gäller även åk2. [2005-10-03]

Ny funktion för uppföljning av könsfördelning av förstaårsstudenterna på LTHs program. [2005-09-08]

Kursstatistiken är förbättrad en del, bl.a. kan andra program än V-programmet se statistik över valfria kurer. Det finns numera bara ett val i menyn för kursstatistik, men valen finns i filen istället. [2005-08-07]

CEQ-systemet har flyttat till en ny server. Du som användare bör inte märka någon skillnad, förutom att ssl-certifikatet är ändrat. Läs mer om vårt certifikat.
Om du trots allt märkter något konstigt med systemet, ring eller skriv till Karim Andersson (tel: 046-2220938). [2005-08-04]

 

 


För mer information, skicka e-post till: karim.andersson@kansli.lth.se.