Beställ login och länkar

Här kan du beställa login och länkar för att kunna skriva kommentarer till din kurs.

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2006-07-11
Tillgänglighetsredogörelse
Sidansvarig: Karim Andersson
Utgivare: Kursutvärderingsgruppen LTH
Kontaktadress för LTHs kursutvärderingar: ceq@lth.lu.se

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00