LTHs kursutvärderingar

Vad betyder de olika tidsangivelserna?

I CEQ-systemet finns tidsangivelser som visar var processen för tillfället befinner sig. Detta gör det lätt för alla inblandade att följa vad som händer och förbereda sig själva på vad de själva ska göra.

Tiderna matas in antingen av CEQ-samordnaren eller automatiskt av CEQ-servern när samordnaren skapar rapporter/skickar e-post.

Tänk på att det bara är de sista tiderna som kommer att fyllas i på rader där program=alla, i och med att hanteringen av enkäter är uppdelad på program ända tills rapporterna skapas.

CEQsam->PL CEQ-samordnarna har skickat ut uppkopierade enkäter till kurspläraren.

PL/KL->CEQsam Kursläraren (eller programledaren) har lämnat in enkäterna till CEQ-samordnarna.

CEQsam->SR Studieråden har hämtat enkäterna från infodisken för genomgång av fritextsvar.

SR->CEQsam Studieråden har lämnat tillbaka enkäterna till CEQ-samordnarna.

CEQsam->kodare De som ska koda enkäterna har hämtat dem från CEQ-samordnarna.

kodare->CEQsam (enkät) De som har kodat har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna.

kodare->CEQsam (fil) CEQ-samordnarna har fått filen med de inkodade enkäterna från kodarna.

slutrapp_skapad Slutrapporten har skapats (men det är inte säkert att den är publicerad på http://www.lth.se ännu). (CEQ-server)

slutrapp_studentmail Rapporten finns på LTH:s rapportwebbsida, och studenterna som varit registrerade på kursen har fått e-post om att allt är klart, och dessutom en direktlänk till sin kurs. (CEQ-server)

 

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2017-03-04
Tillgänglighetsredogörelse
Sidansvarig: Karim Andersson
Utgivare: Kursutvärderingsgruppen LTH
Kontaktadress för LTHs kursutvärderingar: ceq@lth.lu.se

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00