LTHs kursutvärderingar

LTH har ett sammanhållet system för rapporterande kursutvärdering. Det används på alla kurser på LTHs programutbildningar.

Syftena med systemet är följande:

CEQ - Course Experience Questionnaire

CEQ står för Course Experience Questionnaire, och är en enkät för rapporterande kursutvärdering. CEQ innebär i praktiken att studenternas åsikter samlas in med en enkät (på webb eller papper) efter varje avslutad kurs. CEQ-enkäten har 26 kryssfrågor och plats för kommentarer i fritext.

CEQ-utvärderingarnas resultat utgör mått på faktorer relevanta för den pedagogiska processen. CEQ utgör en viktig komponent i kvalitetsarbetet på LTH, jämte exempelvis den pedagogiska utbildningen av LTHs lärare. CEQs fokus på pedagogiskt relevanta faktorer medför användbarhet för pedagogisk utveckling. CEQ-resultat tolkas i ljuset av examinationsstatistik och målen i kursplanerna.

Skrift som förklarar huvuddragen i relationen mellan Course Experience Questionnaire (CEQ) och högskolepedagogik.
Bild på framsidan av 'CEQ och högskolepedagogik'

-->