Hämta länk (endast valfria kurser)

Hämta länk till inmatning för extern kursrepresentant

Här kan du beställa ett brev med länken till sidan där s.k. externa kursrepresentanter skriver in sina kommentarer om kursen.

Länken skickas med e-post till kursläraren på kursen, som sedan skickar vidare brevet till kursrepresentanten. Samtidigt som länken skickas ser man till vilken adress det gjordes.

Om något är oklart, skriv till oss.

Denna funktionen är endast till för externa kursrepresentanter.

Ange kurskod (sex tecken):
Välj läsperiod när kursen slutar: