Universitetsstyrelsen har 17/12-2010 beslutat att ECTS-skalan inte längre ska användas för översättning av betygen (dvs enligt de beslut som finns på dessa sidor).

Det finns övergångsbestämmelser, giltiga under 2011, som reglerar kurser som redan har reglerat i kursplanen om ECTS-kommplettering ska ges.

Funktionen och metoden att översätta mellan olika betygsskalor är generell och inte applicerbar enbart på LU:s gamla regelverk, och därmed kan funktionen vara intressant att ha kvar, även om den inte ska användas för betygsättning på LU längre.

 

EGIS - ECTS Grade Interpretation Scheme

EU-kommissionen har nyligen utvecklat en metod för att ersätta ECTS-skalan. Metoden innebär en direktöversättning av betyg mellan olika betygskalor och bygger på historisk betygsfördelning. Metoden kallas ECTS Grading Interpretation Scheme (EGIS).

Utvecklingen beror på att ECTS-skalan i de flesta reella situationer endast tjänar som ett tillfälligt översättningssteg mellan "borta"- och "hemma"-betygskalan. I dessa fall är en direkt översättning mellan hemma- och bortaskalan mest korrekt, effektiv och rättvis (ur studentens synvinkel). Är betygsfördelningen av de lokala skalorna bestämda/beräknade på båda lärosätena kan man undvika många av nackdelarna som följer med ECTS-skalan. Om bortaskalan är mer finfördelad än hemmaskalan behövs mindre manuellt översättningsarbete för överförning av betygen.

Matlab- och PHP-kod som gör denna direktöversättning finns att ladda ner.

 

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2008-09-26
Sidansvarig: Karim Andersson
Teori och metod: Per Warfvinge

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00