EGIS - ECTS Grade Interpretation Scheme

EU-kommissionen har nyligen utvecklat en metod för att ersätta ECTS-skalan. Metoden innebär en direktöversättning av betyg mellan olika betygskalor och bygger på historisk betygsfördelning. Metoden kallas ECTS Grading Interpretation Scheme (EGIS).

Utvecklingen beror på att ECTS-skalan i de flesta reella situationer endast tjänar som ett tillfälligt översättningssteg mellan "borta"- och "hemma"-betygskalan. I dessa fall är en direkt översättning mellan hemma- och bortaskalan mest korrekt, effektiv och rättvis (ur studentens synvinkel). Är betygsfördelningen av de lokala skalorna bestämda/beräknade på båda lärosätena kan man undvika många av nackdelarna som följer med ECTS-skalan. Om bortaskalan är mer finfördelad än hemmaskalan behövs mindre manuellt översättningsarbete för överförning av betygen.

Matlab- och PHP-kod som gör denna direktöversättning finns att ladda ner.