Universitetsstyrelsen har 17/12-2010 beslutat att ECTS-skalan inte längre ska användas för översättning av betygen (dvs enligt de beslut som finns på dessa sidor).

Det finns övergångsbestämmelser, giltiga under 2011, som reglerar kurser som redan har reglerat i kursplanen om ECTS-kommplettering ska ges.

Funktionen och metoden att översätta mellan olika betygsskalor är generell och inte applicerbar enbart på LU:s gamla regelverk, och därmed kan funktionen vara intressant att ha kvar, även om den inte ska användas för betygsättning på LU längre.

 

Fördelning av betyg till ECTS-skalan - dokumentation

 

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2012-06-05
Sidansvarig: Karim Andersson
Teori och metod: Per Warfvinge

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00