Universitetsstyrelsen har 17/12-2010 beslutat att ECTS-skalan inte längre ska användas för översättning av betygen (dvs enligt de beslut som finns på dessa sidor).

Det finns övergångsbestämmelser, giltiga under 2011, som reglerar kurser som redan har reglerat i kursplanen om ECTS-kommplettering ska ges.

Funktionen och metoden att översätta mellan olika betygsskalor är generell och inte applicerbar enbart på LU:s gamla regelverk, och därmed kan funktionen vara intressant att ha kvar, även om den inte ska användas för betygsättning på LU längre.

 

Rekommenderad metod för fördelning av betyg till ECTS-skalan

På denna sida finns en funktion att fördela graderade svenska betyg till kompletterande betyg enligt ECTS-skalan. Metoden, som bygger på historiska betygsdata, finns beskriven under "Dokumentation".

Ange ANTAL studenter i respektive betygsgrupp
  -från lägsta godkända betyg till högsta
  -börja fyll i längst till vänster
  -använd det antal rutor som behövs (t.ex. tre för LTHs betyg)


Ange ANDEL (i hela procent) studenter med respektive betyg över alla år
  -summan ska bli 100
  -helst ska de betyg som fylls i ovan vara inkluderade i dessa andelar
  -använd gärna "Historisk betygsfördelning" för att ta fram siffror
   för kurser på Lunds universitet

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2009-10-22
Sidansvarig: Karim Andersson
Teori och metod: Per Warfvinge

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00