LTH:s hemsida
Information
Statistikstart
Statistik i realtid
(lösenordsskyddat)
Tagna examen
Tagna poäng (prov)
Tagna poäng (hela kurser)
Kursstatistik
Könsfördelning på förstaårsstudenterna
UHR-statistik
(uppdateras per dygn)
Sökande till LTH:s program
UHR-statistik
(uppdateras efter urval)
Antagning till LTH:s program
Länkar
CEQ-serverns startsida
Kuben - info
Kuben - login
Drift
Driftinformation från LDC
Ladokavdelningen S&U kurser.lth.se (Läro- och timplaner, kursplaner) Kursplanering på LTH

Anmälningsstatistik för LTH:s nybörjarprogram


Statistik över sökande LTH:s program (ej master)

Statistiken är hämtat från antagningssystemet som drivs av UHR (f.d. VHS). Statistiken uppdateras en gång per dygn (med reservation för vissa dagar då systemet är nere). Statistiken omfattar ansökningar t.o.m. midnatt för dagen före den har hämtats; det är alltså upp till en dags eftersläpning på statistiken. Normalt hämtas statistiken ca 08:30.

För varje sökalternativ visas hur många som sökt utbildningen i första hand (prio=1) och hur många som totalt har sökt utbildningen.

Jämförelsen sker alltid med samma datum åren före. Då det inte alltid är exakt samma datum som anmälan öppnar och stänger på, bör man vara lite försiktig att jämföra mellan åren, framför allt de närmsta dagarna efter öppningsdataum och före stängningsdatum.

Ljusgrå = Data hämtat någon dag i efterhand. Detta innebär att datat kan vara något för lågt, men troligtvis inte större fel än enstaka individer. Inträffar när källdatabasen (NyA Open) haft driftproblem.

Mörkgrå = Data hämtat lång tid i efterhand. Detta innebär att datat troligtvis är för lågt, men det går inte att säga hur mycket för lågt. Gäller för data för HT2013 och HT2014. Data för fr.o.m. HT2015 sparas i en lokal databas, så framöver kommer korrekt data att kunna visas.

Datum för statistik [<<]  2022-01-18   (jämfört med samma datum tidigare år). Visa statistik som jämför sista ordinarie anmälningsdag från olika år.

OBS! Sorteringsordningen på åren är ändrad from 2017-08-26. Sedan dess är senaste året längst till höger.

 HT2019HT2020HT2021 
Anmkod1:a handTot.1:a handTot.1:a handTot.ProgramkodBenämning
80008634457349189495 TGDATHögskoleingenjörsutbildning i datateknik
80009482244727040261 TGELTHögskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik
800114390 TGLMTKandidatutbildning i livsmedelsteknik
80025895479565788666 TGBYAHögskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur
80026221412318215188 TGBYJHögskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik
8002881882021726240 TGBYVHögskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik
8003095315123384133405 TGBRABrandingenjörsutbildning
80035619153835598 TARIHCivilingenjörsutbildning i riskhantering
80040518195664723927312786 TAARKArkitektutbildning
80055802249225091247 TGIDEKandidatutbildning i industridesign
80084131701 TZTNB-TEBATekniskt/naturvetenskapligt basår, Teknisk inriktning
8008546218137635 TZTNB-NABATekniskt/naturvetenskapligt basår, Naturvetenskaplig inriktning
80100198751232925239881 TATFYCivilingenjörsutbildning i teknisk fysik
801017239610458389552 TATPICivilingenjörsutbildning i teknisk matematik
8010293653103684112754 TAELTCivilingenjörsutbildning i elektroteknik
80104285112830612893031326 TADATCivilingenjörsutbildning i datateknik
80106734545948451473 TADICCivilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik
80108564114244149480 TATNACivilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap
80110195111921912742291270 TAMASCivilingenjörsutbildning i maskinteknik
8011196532115630121601 TAMADCivilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design
80120149726136773159800 TAVOVCivilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad
80122623265736170379 TALANCivilingenjörsutbildning i lantmäteri
80130684847561168548 TAKEMCivilingenjörsutbildning i kemiteknik
80132142715169999166946 TABTECivilingenjörsutbildning i bioteknik
80134845699683193719 TAMTECivilingenjörsutbildning i medicin och teknik
80140536159858418085871866 TAINECivilingenjörsutbildning i industriell ekonomi
80150103413115511112490 TAEKOCivilingenjörsutbildning i ekosystemteknik
 
230154525818172581850Summa högskoleingenjörer
221210275241212204244812085Summa civilingenjörer (exkl riskhantering)
319614406363117348402718897Summa LTH

Tänk på att om rutorna ovan är mörkgrå, så har felet som kan uppstå ackumulerats i summaraderna, som dock visas utan grå färg.


Samtliga anmälningar i hela landet

Som jämförelsematerial redovisas samtliga ansökningar (både program och kurser) till samtliga högskolor till och med angiven dag respektive år.

HT2019HT2020HT2021
1:a handTot.1:a handTot.1:a handTot.
434052193145249514724239104836512338074

För mer information, skicka e-post till: karim.andersson@kansli.lth.se.