LTH:s hemsida
Information
Statistikstart
Statistik i realtid
(lösenordsskyddat)
Tagna examen
Tagna poäng (prov)
Tagna poäng (hela kurser)
Kursstatistik
Könsfördelning på förstaårsstudenterna
UHR-statistik
(uppdateras per dygn)
Sökande till LTH:s program
UHR-statistik
(uppdateras efter urval)
Antagning till LTH:s program
Länkar
CEQ-serverns startsida
Kuben - info
Kuben - login
Drift
Driftinformation från LDC
Ladokavdelningen S&U kurser.lth.se (Läro- och timplaner, kursplaner) Kursplanering på LTH

Anmälningsstatistik för LTH:s nybörjarprogram


Statistik över sökande LTH:s program (ej master)

Statistiken är hämtat från antagningssystemet som drivs av UHR (f.d. VHS). Statistiken uppdateras en gång per dygn (med reservation för vissa dagar då systemet är nere). Statistiken omfattar ansökningar t.o.m. midnatt för dagen före den har hämtats; det är alltså upp till en dags eftersläpning på statistiken. Normalt hämtas statistiken ca 08:30.

För varje sökalternativ visas hur många som sökt utbildningen i första hand (prio=1) och hur många som totalt har sökt utbildningen.

Jämförelsen sker alltid med samma datum åren före. Då det inte alltid är exakt samma datum som anmälan öppnar och stänger på, bör man vara lite försiktig att jämföra mellan åren, framför allt de närmsta dagarna efter öppningsdataum och före stängningsdatum.

Ljusgrå = Data hämtat någon dag i efterhand. Detta innebär att datat kan vara något för lågt, men troligtvis inte större fel än enstaka individer. Inträffar när källdatabasen (NyA Open) haft driftproblem.

Mörkgrå = Data hämtat lång tid i efterhand. Detta innebär att datat troligtvis är för lågt, men det går inte att säga hur mycket för lågt. Gäller för data för HT2013 och HT2014. Data för fr.o.m. HT2015 sparas i en lokal databas, så framöver kommer korrekt data att kunna visas.

Datum för statistik [<<]  2022-08-11   (jämfört med samma datum tidigare år). Visa statistik som jämför sista ordinarie anmälningsdag från olika år.

OBS! Sorteringsordningen på åren är ändrad from 2017-08-26. Sedan dess är senaste året längst till höger.

 HT2020HT2021HT2022 
Anmkod1:a handTot.1:a handTot.1:a handTot.ProgramkodBenämning
80008774919049586524 TGDATHögskoleingenjörsutbildning i datateknik
80009452563825040237 TGELTHögskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik
80025976588966686604 TGBYAHögskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur
80026221721217118152 TGBYJHögskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik
8002815203172229179 TGBYVHögskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik
80030123384133406109347 TGBRABrandingenjörsutbildning
80035538355884271 TARIHCivilingenjörsutbildning i riskhantering
80040656239273927867032584 TAARKArkitektutbildning
800559325092247106214 TGINDKandidatutbildning i industridesign
80084132701180797 TZTNB-TEBATekniskt/naturvetenskapligt basår, Teknisk inriktning
8008550218139635120487 TZTNB-NABATekniskt/naturvetenskapligt basår, Naturvetenskaplig inriktning
80100236925242881237949 TATFYCivilingenjörsutbildning i teknisk fysik
8010110558390552107650 TATPICivilingenjörsutbildning i teknisk matematik
80102103684112754110813 TAELTCivilingenjörsutbildning i elektroteknik
80104306128930713263411479 TADATCivilingenjörsutbildning i datateknik
80106594845147346515 TADICCivilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik
80108424415348061431 TATNACivilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap
80110221127423112702371351 TAMASCivilingenjörsutbildning i maskinteknik
80111116630121601131707 TAMADCivilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design
80120137773162800129710 TAVOVCivilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad
80122573617137950355 TALANCivilingenjörsutbildning i lantmäteri
80130786116854864571 TAKEMCivilingenjörsutbildning i kemiteknik
8013216910001719461581057 TABTECivilingenjörsutbildning i bioteknik
80134988339671980780 TAMTECivilingenjörsutbildning i medicin och teknik
8013554258 TARSKCivilingenjörsutbildning i risk, säkerhet och krishantering
80140596180859118666161933 TAINECivilingenjörsutbildning i industriell ekonomi
8015011751111649096411 TAEKOCivilingenjörsutbildning i ekosystemteknik
 
256178024618042391696Summa högskoleingenjörer
244012207248212085251712970Summa civilingenjörer (exkl TARIH Riskhantering, men inkl TARSK)
367117314401818752401619166Summa LTH

Tänk på att om rutorna ovan är mörkgrå, så har felet som kan uppstå ackumulerats i summaraderna, som dock visas utan grå färg.


Samtliga anmälningar i hela landet

Som jämförelsematerial redovisas samtliga ansökningar (både program och kurser) till samtliga högskolor till och med angiven dag respektive år.

HT2020HT2021HT2022
1:a handTot.1:a handTot.1:a handTot.
477736228141446848822189664296061971258

För mer information, skicka e-post till: karim.andersson@kansli.lth.se.