Utvärdering av examensarbete

XXXNNN Examensarbete i X

This page in UK-flaggaEnglish

Om LTH:s examensarbeten

Gratulerar till att du är färdig med exjobbet! Du närmar dig nu slutet av din utbildning och jag hoppas att du har haft en bra tid på LTH!

Under hösten 2009 introducerar vi en möjlighet för studenter vid LTH att utvärdera examensarbetet. För att kvalitetssäkra processen är vi från LTH:s ledning mycket angelägna att få veta mer om vad du har upplevt under den tid som du har arbetat med ditt examensarbete.

Tack för din medverkan och lycka till i framtiden!
Ingrid Svensson
Vicerektor LTH

Att fylla i "Ej svar" har samma effekt som att inte fylla i något alls i den frågan.

XXXNNN Examensarbete i X

Kön          
1 Hur fick du tag i ditt exjobb?
2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?


3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?
           
4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?
           
5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?
           
6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?
           

XXXNNN Examensarbete i X

7 Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet:
kritisk granskning
reflektion
litteratursökning
analys- och problemlösningsförmåga
8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?
               
8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?
               
9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)
               
10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?
               
11 Är du nöjd med din insats som opponent?
               
12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?
               

XXXNNN Examensarbete i X

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?
  Hur mycket? (ange totalsumman):

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?


, kommentar:
15 Övriga synpunkter

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2009-11-05
Sidansvarig: Karim Andersson
Utgivare: Kursutvärderingsgruppen LTH
Kontaktadress för LTHs kursutvärderingar: ceq@kansli.lth.se

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00