Utvärdering av LTH:s examensarbeten

Sedan 10/11-2009 har enkäter skickats ut till studenter på LTH som är godkända på sitt examensarbete.

Rapporter/sammanställningar

Rapporter kommer att framställas per läsår, vilket innebär att nya läsår kommer att publiceras runt månadsskiftet september/oktober i framtiden.

Rapporterna sammanställs på hela LTH, per program och per kurs/ämne. Samma enskilda enkätsvar förekommer i samtliga av dessa tre rapportuppdelningstyper.

Metod

Examensarbetsutvärderingarna skickas ut löpande med epost till studenterna varje dag efter att godkänt resultat lagts in i Ladok (och inte vid distinkta tillfällen som de "vanliga" kursutvärderingarna).