Uppföljningstjänst

Om tjänsten

 

Hur man lägger upp nya roller i Lucat

Det som står beskrivet nedan gällde för gamla Lucat. I nya Lucat är detta ändrat och kommer att fungera på annorlunda sätt. Detta är inte klart ännu, men när det är det kommer instruktionerna nedan att ändras. Jag kommer då också att maila alla de som hade den särskilda behörigheten tidigare, så att de då vet vad de ska göra för att få det att fungera på nytt.

 

Det är bara den som är katalogansvarig på din institution som kan göra detta. Vem som är katalogansvarig kan du hitta på respektive institutions Lucat-sida (klicka på din inst.)

1. Gå till http://lucat.lu.se/

2. Klicka på "Uppdatera Lucat - Katalogansvariga"

3. Logga in och klicka på "Organisation"

4. Klicka på "Redigera funktion" under din institution/avdelning (rättigheterna till institutionssammanställningssidorna sätts alltid för hela institutionen oavsett om behörigheten ligger på institutionen eller någon av avdelningarna i Lucat

5. Välj "Ny funktion"

6a. Funktioner som ger behörighet till sidan är Prefekt, Ställföreträdande prefekt och Studierektor. Dessa roller ger behörighet till CEQ-sammanställningen och till exjobben, men inte tillgång till arbetsrapporterna.

6b. Man kan också skapa en särskild roll för att se CEQ-sammanställningarna. Då väljer man "Egenroll" (längst ner i listan). Sedan anger man något av följande (OBS man måste ange EXAKT som det står här):

7. Ange sedan personnummer på den person som ska läggas in. Tryck därefter på "tab"-tangenten för att hämta namn och epost. Tryck sedan på spara-knappen

8. I översiktsbilden ska nu den nya rollen finnas. Där kan man också ta bort den.