Slutrapport kursutvärdering, FMSF70

Basfakta

KursnamnMatematisk statistik
KurskodFMSF70   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår202324
Kursen slutade i läsperiodHT_LP1
Programsamtliga
Antal registrerade på kursen165
Antal godkända/andel av registrerade     142 / 86 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens62 / 38 %
Antal män som svarat18
Antal kvinnor som svarat41
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    26 h
Övningar    16 h
Laborationer    8 h
Handledd tid    1 h
Självstudietid    140 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %7 11 %
30-70 %24 39 %
70-100 %31 50 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+831
Tydliga mål+3533
Förståelseinriktad examination+6327
Lämplig arbetsbelastning+2830
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+7737
Överlag är jag nöjd med den här kursen+5435
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 0 0 %
Neutrala (0) 12 19 %
Nöjda (>0) 47 76 %
Har ej besvarat
frågan
3 5 %

Medelpoäng+54
Standardavvikelse (StdAvv)35
Män+35
Kvinnor+60
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+77
Standardavvikelse (StdAvv)37

Kommentarer

Studierådets kommentarer

Studierådets kommentarer finns i rapporterna för specifika program

Kurslärarens kommenterer

Kurslärarens kommenterer finns i rapporterna för specifika program

Programledarens kommentarer

Programledarens kommentarer finns i rapporterna för specifika program

CEQ-enkäten fylldes i

Webbenkäter har använts på denna kurs.