Report Course Evaluation, FMSF80

Basic facts

Course nameMathematical Statistics, Basic Course
Course codeFMSF80   Course syllabus
ECTS credits9.0
Year202122
Study period the course was finishedVT_LP2
Programmeall (F)
Registrated students90
Number and share of passed students     70 / 78 %
Number answers and response rate20 / 22 %
Number answers from males15
Number answers from females5
Study hours according the curricula
Lectures    54 h
Group work    42 h
Laboratories    10 h
Time with supervisor    2 h
Self study time    255 h

Summary of questionnaires

The CEQ-score span between -100 och +100, there -100 means that "I fully disagree to the statement" and +100 "I fully agree to the statement".

Presence at teaching

Part of teachingNumberShare
0-30 %6 30 %
30-70 %6 30 %
70-100 %7 35 %

Scales and questions

ScaleScoreStdDev
Good Teaching-5156
Clear Goals and Standards-2350
Appropriate Assessment+3545
Appropriate Workload+2449
Special questions
The course seems important for my education+7834
Overall, I am satisfied with this course-2875
Graf of scales and questions


Distribution of the answers from question 26:
"Overall, I am satisfied with this course"

     Graf of question 26
 NumberShare

Dissatisfied (<0) 13 65 %
Neutral (0) 1 5 %
Satisfied (>0) 6 30 %
No answer 0 0 %

Mean of CEQ-score-28
Standard deviation (StdDev)75
Males-37
Females0
     

Distribution of the answers from question 17:
"The course seems important for my education"

     Graf of question 17

Mean of CEQ-score78
Standard deviation (StdDev)34

Comments

Comments by the students' representatives

Comments have not been submitted before the deadline

Comments by the course leader

Kursen anses relevant för studenterna. Tyvärr har genomförandet av årets kursomgång upplevts som något sämre av studenterna. Mycket av problemen kan kopplas till distansundervisning pga Covid och relaterade problem. Eftersom kursen går i sal nästa år bör de flesta av fritext kommentarerna lösas automatiskt.

Sånt som är återkommande till nästa kursomgång (projekt, kursbok, färdighetsprov år överlag bra kommentarer).

Detta var sista gången som kursen gick på våren för F3 eftersom den numera läses under hösten av F2 (tillsammans med I2 och Pi2).

Studierektor,
Matematisk Statistik

Comments by the programme director

Comments have not been submitted before the deadline

How the questionnaires were filled in

By web forms.