Slutrapport kursutvärdering, MTTN56

Basfakta

KursnamnFörpackningsmaterial, fördjupning
KurskodMTTN56   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår202223
Kursen slutade i läsperiodHT_LP2
Programsamtliga
Antal registrerade på kursen31
Antal godkända/andel av registrerade     31 / 100 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens10 / 32 %
Antal män som svarat1
Antal kvinnor som svarat9
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    44 h
Övningar    22 h
Laborationer    16 h
Handledd tid    24 h
Självstudietid    78 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %0 0 %
30-70 %0 0 %
70-100 %10 100 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+5742
Tydliga mål+4058
Förståelseinriktad examination+7518
Lämplig arbetsbelastning+1939
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+6541
Överlag är jag nöjd med den här kursen+6142
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 0 0 %
Neutrala (0) 2 20 %
Nöjda (>0) 7 70 %
Har ej besvarat
frågan
1 10 %

Medelpoäng+61
Standardavvikelse (StdAvv)42
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+65
Standardavvikelse (StdAvv)41

Kommentarer

Kursrepresentantens kommentarer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

Kurslärarens kommenterer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

CEQ-enkäten fylldes i

Webbenkäter har använts på denna kurs.