Slutrapport kursutvärdering, MTTN35

Basfakta

KursnamnFörpackningslogistik
KurskodMTTN35   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår202223
Kursen slutade i läsperiodHT_LP2
Programsamtliga
Antal registrerade på kursen31
Antal godkända/andel av registrerade     30 / 97 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens27 / 87 %
Antal män som svarat11
Antal kvinnor som svarat15
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    50 h
Övningar    100 h
Laborationer    0 h
Handledd tid    0 h
Självstudietid    50 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %0 0 %
30-70 %4 15 %
70-100 %21 78 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+3542
Tydliga mål+4039
Förståelseinriktad examination+4629
Lämplig arbetsbelastning+3040
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+5948
Överlag är jag nöjd med den här kursen+5249
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 2 7 %
Neutrala (0) 3 11 %
Nöjda (>0) 22 81 %
Har ej besvarat
frågan
0 0 %

Medelpoäng+52
Standardavvikelse (StdAvv)49
Män+41
Kvinnor+60
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+59
Standardavvikelse (StdAvv)48

Kommentarer

Kursrepresentantens kommentarer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

Kurslärarens kommenterer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

CEQ-enkäten fylldes i

Denna uppgift har ej fyllts i.