Slutrapport kursutvärdering, MTTN40

Basfakta

KursnamnFörpackningsteknik och utveckling
KurskodMTTN40   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår202122
Kursen slutade i läsperiodHT_LP1
Programsamtliga
Antal registrerade på kursen48
Antal godkända/andel av registrerade     47 / 98 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens39 / 81 %
Antal män som svarat18
Antal kvinnor som svarat21
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    40 h
Övningar    28 h
Laborationer    20 h
Handledd tid    0 h
Självstudietid    112 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %0 0 %
30-70 %6 15 %
70-100 %31 79 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+3836
Tydliga mål+2044
Förståelseinriktad examination+3037
Lämplig arbetsbelastning+1141
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+3560
Överlag är jag nöjd med den här kursen+3649
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 4 10 %
Neutrala (0) 13 33 %
Nöjda (>0) 22 56 %
Har ej besvarat
frågan
0 0 %

Medelpoäng+36
Standardavvikelse (StdAvv)49
Män+33
Kvinnor+38
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+35
Standardavvikelse (StdAvv)60

Kommentarer

Kursrepresentantens kommentarer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

Kurslärarens kommenterer

Based on the CEQ results we conclude the following:
Best parts of the course:
• Projects with companies
• Guest lectures
•Getting feedback during course (in project)
Comment by course responsible: Based on the CEQ results we will keep the project part of the course, keep the high share of guest lectures and the peer feedback seminars.

Parts of the course that need improvement:
• Decrease number of assignments
• Decrease workload in course
• Improve/clarify Canvas structure
• Remove assignment deadlines directly after the weekend
To address the weaknesses of the course, we have planned to:
• Evaluate the use of a new Canvas structure
• Evaluate how number of individual assignments can be decreased
•Schedule peer review seminars on Tuesdays or Wednesdays instead of Mondays (to not require work at the weekend)

CEQ-enkäten fylldes i

På projektredovisningen