Slutrapport kursutvärdering, FMAN25

Basfakta

KursnamnVariationskalkyl
KurskodFMAN25   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår201920
Kursen slutade i läsperiodVT_LP2
Programsamtliga
Antal registrerade på kursen15
Antal godkända/andel av registrerade     8 / 53 %

Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    34 h
Övningar    0 h
Laborationer    0 h
Handledd tid    0 h
Självstudietid    166 h

Kommentarer

Kursrepresentantens kommentarer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

Kurslärarens kommenterer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

Studenterna fick fylla i enkäter

Denna uppgift har ej fyllts i.