Slutrapport kursutvärdering, FMSN20

Basfakta

KursnamnSpatial statistik med bildanalys
KurskodFMSN20   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår202021
Kursen slutade i läsperiodHT_LP2
Programsamtliga
Antal registrerade på kursen33
Antal godkända/andel av registrerade     20 / 61 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens12 / 36 %
Antal män som svarat9
Antal kvinnor som svarat2
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    26 h
Övningar    0 h
Laborationer    18 h
Handledd tid    5 h
Självstudietid    150 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %0 0 %
30-70 %1 8 %
70-100 %10 83 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+8333
Tydliga mål+4544
Förståelseinriktad examination+8816
Lämplig arbetsbelastning+2556
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+8325
Överlag är jag nöjd med den här kursen+9219
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 0 0 %
Neutrala (0) 0 0 %
Nöjda (>0) 12 100 %
Har ej besvarat
frågan
0 0 %

Medelpoäng+92
Standardavvikelse (StdAvv)19
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+83
Standardavvikelse (StdAvv)25

Kommentarer

Kursrepresentantens kommentarer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

Kurslärarens kommenterer

Kursen har gått bra och studenterna är mycket nöjda med kursen. Vi ser inga anledningar att göra några större förändringar till nästa år.

CEQ-enkäten fylldes i

Webbenkäter har använts på denna kurs.