Slutrapport kursutvärdering, MTTN40

Basfakta

KursnamnFörpackningsteknik och utveckling
KurskodMTTN40   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår202021
Kursen slutade i läsperiodHT_LP1
Programsamtliga
Antal registrerade på kursen64
Antal godkända/andel av registrerade     59 / 92 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens48 / 75 %
Antal män som svarat26
Antal kvinnor som svarat20
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    40 h
Övningar    28 h
Laborationer    20 h
Handledd tid    0 h
Självstudietid    112 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %0 0 %
30-70 %4 8 %
70-100 %37 77 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+2537
Tydliga mål+2646
Förståelseinriktad examination+4236
Lämplig arbetsbelastning+2438
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+3552
Överlag är jag nöjd med den här kursen+4442
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 3 6 %
Neutrala (0) 11 23 %
Nöjda (>0) 34 71 %
Har ej besvarat
frågan
0 0 %

Medelpoäng+44
Standardavvikelse (StdAvv)42
Män+35
Kvinnor+58
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+35
Standardavvikelse (StdAvv)52

Kommentarer

Studierådets kommentarer

Several participants enjoyed the course. The company project is highlighted as one of the most developing and giving parts of the course. Working in groups and the guest lecturers are also mentioned as positives. However, the deadlines were too close for some and more feedback is requested. Several participants expressed dissatisfaction that there were too many minor assignments in the course, which made it hard to have time for everything.

Kurslärarens kommenterer

Based on the discussion of the CEQ results with student representatives (meeting 16/2 2021), we conclude the following:
Best parts of the course:
• Project with companies
• Course structure and organization
• Group diversity
• Lectures (in general)
• Guest lectures
Comment by course responsible: Based on the CEQ results and student feedback we will keep the project part of the course and the diversity requirements on the groups, keep a mixture of guest lectures and other lectures, and the overall structure of the course.

Parts of the course that need improvement:
• More feedback from teachers
• Less assignments
• Canvas structure
• Assignment instructions
To address the weaknesses of the course, we have planned to:
• Ask the group supervisors to provide feedback on the first prototype.
• Highlight at beginning of course that individual assignments are not mandatory.
• Add a picture or graphical overview to assignment instructions.
• Open the files folder (in Canvas menu) earlier in the course and show it to students so that they can more easily find specific course material once a module/course week is over. Explain Canvas structure during the introduction lecture.
• Try to schedule peer review seminars for Tuesdays instead of Mondays (report deadlines on Friday afternoon).

CEQ-enkäten fylldes i

På projektredovisningen