Slutrapport kursutvärdering, FMSN25

Basfakta

KursnamnPrissättning av derivattillgångar
KurskodFMSN25   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår202021
Kursen slutade i läsperiodHT_LP1
Programsamtliga
Antal registrerade på kursen34
Antal godkända/andel av registrerade     23 / 68 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens12 / 35 %
Antal män som svarat10
Antal kvinnor som svarat1
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    30 h
Övningar    26 h
Laborationer    6 h
Handledd tid    1 h
Självstudietid    130 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %0 0 %
30-70 %2 17 %
70-100 %9 75 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+4929
Tydliga mål+5738
Förståelseinriktad examination+6938
Lämplig arbetsbelastning+941
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+9120
Överlag är jag nöjd med den här kursen+8831
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 0 0 %
Neutrala (0) 1 8 %
Nöjda (>0) 11 92 %
Har ej besvarat
frågan
0 0 %

Medelpoäng+88
Standardavvikelse (StdAvv)31
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+91
Standardavvikelse (StdAvv)20

Kommentarer

Kursrepresentantens kommentarer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

Kurslärarens kommenterer

Överlag är studenterna nöjda. Dock var det för lite tid till laboration 1. Vi ska öka upp tiden till 4 timmar tills nästa gång den ges. Det kommer även att göras lite smärre ändringar av övningsuppgifterna.

CEQ-enkäten fylldes i

Webbenkäter har använts på denna kurs.