Slutrapport kursutvärdering, FMSF70

Basfakta

KursnamnMatematisk statistik
KurskodFMSF70   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår202021
Kursen slutade i läsperiodHT_LP1
Programsamtliga
Antal registrerade på kursen193
Antal godkända/andel av registrerade     139 / 72 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens87 / 45 %
Antal män som svarat29
Antal kvinnor som svarat56
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    26 h
Övningar    16 h
Laborationer    8 h
Handledd tid    1 h
Självstudietid    140 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %7 8 %
30-70 %19 22 %
70-100 %53 61 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning-2152
Tydliga mål+248
Förståelseinriktad examination+4341
Lämplig arbetsbelastning+2637
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+6645
Överlag är jag nöjd med den här kursen+1558
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 20 23 %
Neutrala (0) 23 26 %
Nöjda (>0) 42 48 %
Har ej besvarat
frågan
2 2 %

Medelpoäng+15
Standardavvikelse (StdAvv)58
Män+17
Kvinnor+16
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+66
Standardavvikelse (StdAvv)45

Kommentarer

Studierådets kommentarer

Studierådets kommentarer finns i rapporterna för specifika program

Kurslärarens kommenterer

Kurslärarens kommenterer finns i rapporterna för specifika program

Programledarens kommentarer

Programledarens kommentarer finns i rapporterna för specifika program

CEQ-enkäten fylldes i

Webbenkäter har använts på denna kurs.