Slutrapport kursutvärdering, FMSF15

Basfakta

KursnamnMarkovprocesser
KurskodFMSF15   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår202021
Kursen slutade i läsperiodHT_LP1
Programsamtliga
Antal registrerade på kursen49
Antal godkända/andel av registrerade     34 / 69 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens15 / 31 %
Antal män som svarat9
Antal kvinnor som svarat4
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    26 h
Övningar    16 h
Laborationer    6 h
Handledd tid    0 h
Självstudietid    140 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %2 13 %
30-70 %4 27 %
70-100 %9 60 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+1339
Tydliga mål+922
Förståelseinriktad examination+5429
Lämplig arbetsbelastning+6435
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+7132
Överlag är jag nöjd med den här kursen+2961
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 4 27 %
Neutrala (0) 2 13 %
Nöjda (>0) 8 53 %
Har ej besvarat
frågan
1 7 %

Medelpoäng+29
Standardavvikelse (StdAvv)61
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+71
Standardavvikelse (StdAvv)32

Kommentarer

Studierådets kommentarer

Kursen anses av studenterna som lärorik och relevant. De inspelade föreläsningarna uppskattas, och föreläsaren beröms för sin pedagogik.

Kurslärarens kommenterer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

CEQ-enkäten fylldes i

Webbenkäter har använts på denna kurs.