Slutrapport kursutvärdering, FMAN20

Basfakta

KursnamnBildanalys
KurskodFMAN20   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår202021
Kursen slutade i läsperiodHT_LP1
Programsamtliga
Antal registrerade på kursen142
Antal godkända/andel av registrerade     50 / 35 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens58 / 41 %
Antal män som svarat30
Antal kvinnor som svarat25
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    32 h
Övningar    0 h
Laborationer    0 h
Handledd tid    2 h
Självstudietid    166 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %1 2 %
30-70 %13 22 %
70-100 %42 72 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+1843
Tydliga mål+451
Förståelseinriktad examination+6827
Lämplig arbetsbelastning+1345
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+7536
Överlag är jag nöjd med den här kursen+4152
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 4 7 %
Neutrala (0) 16 28 %
Nöjda (>0) 38 66 %
Har ej besvarat
frågan
0 0 %

Medelpoäng+41
Standardavvikelse (StdAvv)52
Män+40
Kvinnor+40
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+75
Standardavvikelse (StdAvv)36

Kommentarer

Kursrepresentantens kommentarer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

Kurslärarens kommenterer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

CEQ-enkäten fylldes i

Webbenkäter har använts på denna kurs.