Kursutvärderingar - Kontaktinformation

Här finns kontaktinformation till oss som jobbar med LTHs kursutvärderingar.

Samordnare:

ceq@lth.lu.se (denna adress ska användas för allmänna ärenden)

Huvudkontakt (gäller även primärt för in- och utlämning av pappersenkäter)

Minna Kokko minna.kokko@lth.lu.se, 046-2227849

I andra hand gällande in- och utlämning av pappersenkäter

Övriga som arbetar på avdelningen för Kvalitetsstöd LTH

Övriga som jobbar med CEQ-utvärderingarna:

Karim Andersson, sakkunnig om arbetsprocessen och tekniken kring CEQ på LTH, karim.andersson@lth.lu.se, 046-2220938

Jonas Borell, sakkunnig om utvärderingssystem, arbetar med information kring CEQ på LTH, jonas.borell@design.lth.se, 046-2228061

Annika Mårtensson, prorektor, annika.martensson@kstr.lth.se, 046-2223827

Fakturakontakt:

Minna Kokko har hand om betalning till studierådens granskning av fritextsvaren.

Karim Andersson har hand om betalning till de som kodar pappersenkäter till maskinläsbart format.