Dokument

På denna sida samlas alla dokument och allt informationsmaterial som tas fram för LTHs kursutvärderingar.

Styrdokument

Informationsmaterial

LTH:s CEQ-enkät

OBS! Dessa exempel-enkäter får INTE användas för att genomföra kursutvärdering med CEQ-enkäter. Vänd dig till CEQ-gruppen för beställning av riktiga enkäter. Exempel-enkäten är inte märkt med kurskod och andra data, och då blir det problem (med risk för fel) vid inkodningen av enkäter.

Exempel på rapporter

Enkäter för utvärdering av examensarbeten

Specialrapporter

Remisser och utvärderingar