Arbetsrapport CEQ, XXXNNN

Basfakta

KursXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
KurskodXXXNNN
Läsår2004
Kursen slutade i läsperiodVT_LP1
Programsamtliga (XX)
Antal enkätsvar 45
Antal män som svarat19
Antal kvinnor som svarat26
Närvaro vid undervisningen
Andel av undervisningenAntalAndel
0 %0 0 %
20 %0 0 %
40 %1 2 %
60 %2 4 %
80 %15 33 %
100 %23 51 %

Poängen kan variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Sammanfattande värdering

Fördelning av svar på frågan:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"
SvarAntalAndel
-1001 2 %
-502 4 %
+05 11 %
+5024 53 %
+10012 27 %

Missnöjda (<0) 3 7 %
Neutrala (0) 5 11 %
Nöjda (>0) 36 80 %

Medelpoäng+50
Standardavvikelse (StdAvv)44.5
Män+36
Kvinnor+60

Skalor

Sammanfattning

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+2034.1
Tydliga mål+3533.8
Förståelseinriktad examination+6027.3
Lämplig arbetsbelastning -348.0
Allmänna färdigheter+2426.4
Enskild fråga:
Kursen känns angelägen för min utbildning+7034.4

Skillnad mellan kategorier

Jämförelse mellan missnöjda och neutrala ej möjligt
Jämförelse mellan missnöjda och nöjda ej möjligt
God undervisning
Kursens poäng+20

Skillnad mellan neutrala och nöjda
Tydliga mål
Kursens poäng+35

Ingen skillnad funnen
Förståelseinriktad examination
Kursens poäng+60

Ingen skillnad funnen
Lämplig arbetsbelastning
Kursens poäng -3

Ingen skillnad funnen
Allmänna färdigheter
Kursens poäng+24

Skillnad mellan neutrala och nöjda

Frågor

De frågor som är fetstilta är omvänt positiva.
Jämförelse mellan missnöjda och nöjda är ej möjligt

God undervisning (+20)

FrågaPoängStdAvv

3Undervisningen har motiverat mig att göra mitt bästa+15 51.2
7Under kursen gång har jag fått många värdefulla kommentarer på mina prestationer+16 44.2
15Lärarna har verkligen försökt att förstå de problem och svårigheter som man kan ha med kursen+18 52.9
18Lärarna har oftast gett mig värdefulla upplysningar om hur mitt arbete har gått framåt +6 54.1
19Mina föreläsare har varit väldigt duktiga på att förklara saker och ting+24*43.8
21Lärarna på kursen har ansträngt sig för att göra ämnet intressant+44*46.0

Tydliga mål (+35)

FrågaPoängStdAvv

1Det har varit lätt att veta vilken kvalitet som förväntas på mitt arbete+35*41.2
6Jag har för det mesta haft en klar bild av hur jag har legat till och vad som krävs av mig på denna kurs+42*41.7
13Det har ofta varit svårt att få reda på vad som förväntas av mig på den här kursen-40 43.9
25Lärarna klargjorde redan från början vad de förväntade sig av studenterna+22*48.7

Förståelseinriktad examination (+60)

FrågaPoängStdAvv

8Ett gott minne är egentligen allt man har behövt för att klara den här kursen-70 34.6
12Lärarna har verkat mer intresserade av att testa vad jag minns än vad jag förstått-74*41.0
16Examinationen på kursen krävde att man verkligen förstod vad kursen gick ut på+33 48.7
20Allt för stor del av examinationen har handlat enbart om fakta-63 37.9

Lämplig arbetsbelastning ( -3)

FrågaPoängStdAvv

4Arbetsbördan har varit alltför tung +1 52.3
14Jag har vanligtvis fått tillräckligt med tid på mig för att förstå det jag måste lära mig -5 58.9
22Som student har jag känt mig hårt pressad på den här kursen -1 56.5
24Själva arbetsvolymen på kursen har gjort att man inte kunnat begripa allt +6 58.3

Allmänna färdigheter (+24)

FrågaPoängStdAvv

2Kursen har utvecklat mina färdigheter i problemlösning+57*36.7
5Kursen har skärpt mitt analytiska tänkande+33 40.3
9Kursen har utvecklat min förmåga att arbeta i grupp+27 45.1
10Kursen har gjort att jag känner mig säkrare på att angripa nya och obekanta problem+38 39.1
11Kursen har förbättrat min förmåga att kommunicera skriftligt +0 45.7
23Kursen har hjälp mig att utveckla förmågan att planera mitt arbete-10 47.7

Det bästa med kursen

Nöjda studenter

Kommentar

Kommentar

Neutrala studenter

Kommentar

Kommentar

Missnöjda studenter

Kommentar

Kommentar

Vad som främst behöver förbättras med kursen

Nöjda studenter

Kommentar

Kommentar

Neutrala studenter

Kommentar

Kommentar

Missnöjda studenter

Kommentar

Kommentar