Rapport för utvärdering av examensarbete - V

Basdata

Läsår (period)
2014/15
Urval för rapporten
Program - Väg och vatten
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens7060%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 4 6%
Egna kontakter 35 50%
Genom en institution 23 33%
Annat 4 6%
Ej svar 4 6%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 52 74%
Nej 17 24%
Ej svar 1 1%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 3 4%
Relevant 17 24%
Mycket relevant 49 70%
Ej svar 1 1%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 16 23%
20-25 31 44%
> 25 21 30%
Ej svar 2 3%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 4 6%
50 % 6 9%
75 % 31 44%
100 % 27 39%
Ej svar 2 3%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 15 21%
5-15 23 33%
15-25 18 26%
> 25 9 13%
Ej svar 5 7%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 30 43%
Mycket 40 57%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 17 24%
Mycket 53 76%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 4 6%
Lite 28 40%
Mycket 38 54%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 1%
Lite 27 39%
Mycket 41 59%
Ej svar 1 1%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 2 3%
Ganska nöjd 6 9%
Nöjd 36 51%
Mycket nöjd 26 37%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 5 7%
Ganska nöjd 16 23%
Nöjd 35 50%
Mycket nöjd 14 20%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 3 4%
Ganska nöjd 17 24%
Nöjd 38 54%
Mycket nöjd 12 17%
Ej svar 0 0%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 3%
Ganska nöjd 13 19%
Nöjd 28 40%
Mycket nöjd 27 39%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 10 14%
Nöjd 32 46%
Mycket nöjd 28 40%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 4 6%
Ganska nöjd 12 17%
Nöjd 27 39%
Mycket nöjd 24 34%
Ej svar 3 4%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 16 23%
Nej 44 63%
Ej svar 10 14%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 51 73%
Nej 9 13%
Kanske 6 9%
Ej svar 4 6%