Rapport för utvärdering av examensarbete - M

Basdata

Läsår (period)
2014/15
Urval för rapporten
Program - Maskinteknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens6059%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 5 8%
Egna kontakter 26 43%
Genom en institution 22 37%
Annat 5 8%
Ej svar 2 3%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 51 85%
Nej 7 12%
Ej svar 2 3%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 2%
Relevant 11 18%
Mycket relevant 48 80%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 7 12%
20-25 25 42%
> 25 28 47%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 1 2%
50 % 3 5%
75 % 14 23%
100 % 40 67%
Ej svar 2 3%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 23 38%
5-15 19 32%
15-25 11 18%
> 25 6 10%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 20 33%
Mycket 39 65%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 16 27%
Mycket 44 73%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 4 7%
Lite 27 45%
Mycket 29 48%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 7 12%
Mycket 53 88%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 5 8%
Nöjd 19 32%
Mycket nöjd 34 57%
Ej svar 1 2%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 3 5%
Ganska nöjd 13 22%
Nöjd 26 43%
Mycket nöjd 18 30%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 13 22%
Nöjd 25 42%
Mycket nöjd 17 28%
Ej svar 4 7%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 6 10%
Nöjd 24 40%
Mycket nöjd 30 50%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 8 13%
Nöjd 24 40%
Mycket nöjd 28 47%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 4 7%
Ganska nöjd 7 12%
Nöjd 20 33%
Mycket nöjd 25 42%
Ej svar 4 7%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 34 57%
Nej 19 32%
Ej svar 7 12%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 54 90%
Nej 3 5%
Kanske 2 3%
Ej svar 1 2%