Rapport för utvärdering av examensarbete - MVK920

Basdata

Läsår (period)
2014/15
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete i energivetenskaper
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens2473%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 3 13%
Egna kontakter 6 25%
Genom en institution 14 58%
Annat 1 4%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 22 92%
Nej 0 0%
Ej svar 2 8%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 4%
Relevant 8 33%
Mycket relevant 15 63%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 4 17%
20-25 13 54%
> 25 7 29%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 2 8%
75 % 5 21%
100 % 17 71%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 9 38%
5-15 8 33%
15-25 5 21%
> 25 2 8%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 12 50%
Mycket 12 50%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 6 25%
Mycket 18 75%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 2 8%
Lite 12 50%
Mycket 10 42%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 5 21%
Mycket 19 79%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 17%
Nöjd 10 42%
Mycket nöjd 9 38%
Ej svar 1 4%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 8%
Ganska nöjd 9 38%
Nöjd 7 29%
Mycket nöjd 6 25%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 8 33%
Nöjd 9 38%
Mycket nöjd 5 21%
Ej svar 2 8%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 17%
Nöjd 8 33%
Mycket nöjd 12 50%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 17%
Nöjd 10 42%
Mycket nöjd 10 42%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 3 13%
Ganska nöjd 1 4%
Nöjd 7 29%
Mycket nöjd 11 46%
Ej svar 2 8%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 13 54%
Nej 7 29%
Ej svar 4 17%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 18 75%
Nej 2 8%
Kanske 2 8%
Ej svar 2 8%