Rapport för utvärdering av examensarbete - EIEL05

Basdata

Läsår (period)
2014/15
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete i industriell elektroteknik och automation
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens1148%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 4 36%
Egna kontakter 6 55%
Genom en institution 0 0%
Annat 1 9%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 10 91%
Nej 1 9%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 1 9%
Lite relevant 0 0%
Relevant 3 27%
Mycket relevant 7 64%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 1 9%
15-20 4 36%
20-25 3 27%
> 25 2 18%
Ej svar 1 9%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 1 9%
50 % 0 0%
75 % 5 45%
100 % 5 45%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 5 45%
5-15 4 36%
15-25 2 18%
> 25 0 0%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 2 18%
Lite 1 9%
Mycket 7 64%
Ej svar 1 9%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 9%
Lite 4 36%
Mycket 5 45%
Ej svar 1 9%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 3 27%
Lite 5 45%
Mycket 3 27%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 9%
Lite 2 18%
Mycket 8 73%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 8 73%
Mycket nöjd 2 18%
Ej svar 1 9%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 9%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 7 64%
Mycket nöjd 3 27%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 9%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 7 64%
Mycket nöjd 2 18%
Ej svar 1 9%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 27%
Nöjd 4 36%
Mycket nöjd 4 36%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 18%
Nöjd 6 55%
Mycket nöjd 3 27%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 9%
Ganska nöjd 1 9%
Nöjd 6 55%
Mycket nöjd 2 18%
Ej svar 1 9%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 2 18%
Nej 8 73%
Ej svar 1 9%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 8 73%
Nej 1 9%
Kanske 0 0%
Ej svar 2 18%