Rapport för utvärdering av examensarbete - EDA920

Basdata

Läsår (period)
2014/15
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete i datavetenskap
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens3855%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 4 11%
Egna kontakter 17 45%
Genom en institution 11 29%
Annat 6 16%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 29 76%
Nej 9 24%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 1 3%
Lite relevant 2 5%
Relevant 10 26%
Mycket relevant 25 66%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 1 3%
15-20 5 13%
20-25 18 47%
> 25 11 29%
Ej svar 3 8%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 1 3%
50 % 1 3%
75 % 13 34%
100 % 20 53%
Ej svar 3 8%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 4 11%
5-15 21 55%
15-25 10 26%
> 25 1 3%
Ej svar 2 5%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 2 5%
Lite 15 39%
Mycket 21 55%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 17 45%
Mycket 20 53%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 2 5%
Lite 15 39%
Mycket 21 55%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 17 45%
Mycket 20 53%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 6 16%
Nöjd 20 53%
Mycket nöjd 11 29%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 5%
Ganska nöjd 14 37%
Nöjd 16 42%
Mycket nöjd 6 16%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 10 26%
Nöjd 19 50%
Mycket nöjd 7 18%
Ej svar 1 3%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 5%
Ganska nöjd 6 16%
Nöjd 13 34%
Mycket nöjd 17 45%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 4 11%
Nöjd 20 53%
Mycket nöjd 13 34%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 3 8%
Ganska nöjd 2 5%
Nöjd 16 42%
Mycket nöjd 13 34%
Ej svar 4 11%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 15 39%
Nej 19 50%
Ej svar 4 11%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 34 89%
Nej 0 0%
Kanske 2 5%
Ej svar 2 5%