Rapport för utvärdering av examensarbete - M

Basdata

Läsår (period)
2013/14
Urval för rapporten
Program - Maskinteknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens7861%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 7 9%
Egna kontakter 39 50%
Genom en institution 24 31%
Annat 7 9%
Ej svar 1 1%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 75 96%
Nej 3 4%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 3 4%
Relevant 9 12%
Mycket relevant 65 83%
Ej svar 1 1%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 14 18%
20-25 44 56%
> 25 19 24%
Ej svar 1 1%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 4 5%
75 % 14 18%
100 % 59 76%
Ej svar 1 1%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 15 19%
5-15 36 46%
15-25 16 21%
> 25 8 10%
Ej svar 3 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 1%
Lite 17 22%
Mycket 58 74%
Ej svar 2 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 1%
Lite 12 15%
Mycket 63 81%
Ej svar 2 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 2 3%
Lite 28 36%
Mycket 47 60%
Ej svar 1 1%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 1%
Lite 19 24%
Mycket 57 73%
Ej svar 1 1%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 6 8%
Nöjd 37 47%
Mycket nöjd 35 45%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 3%
Ganska nöjd 16 21%
Nöjd 33 42%
Mycket nöjd 26 33%
Ej svar 1 1%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 2 3%
Ganska nöjd 21 27%
Nöjd 39 50%
Mycket nöjd 15 19%
Ej svar 1 1%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 8 10%
Nöjd 31 40%
Mycket nöjd 39 50%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 1 1%
Ganska nöjd 9 12%
Nöjd 42 54%
Mycket nöjd 26 33%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 4 5%
Ganska nöjd 5 6%
Nöjd 33 42%
Mycket nöjd 27 35%
Ej svar 9 12%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 52 67%
Nej 16 21%
Ej svar 10 13%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 66 85%
Nej 4 5%
Kanske 6 8%
Ej svar 2 3%