Rapport för utvärdering av examensarbete - IBYA

Basdata

Läsår (period)
2013/14
Urval för rapporten
Program - Hing - byggark
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens3241%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 1 3%
Egna kontakter 15 47%
Genom en institution 7 22%
Annat 6 19%
Ej svar 3 9%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 26 81%
Nej 5 16%
Ej svar 1 3%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 3%
Relevant 6 19%
Mycket relevant 24 75%
Ej svar 1 3%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 1 3%
15-20 12 38%
20-25 12 38%
> 25 5 16%
Ej svar 2 6%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 2 6%
75 % 10 31%
100 % 18 56%
Ej svar 2 6%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 6 19%
5-15 12 38%
15-25 6 19%
> 25 4 13%
Ej svar 4 13%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 4 13%
Mycket 27 84%
Ej svar 1 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 4 13%
Mycket 27 84%
Ej svar 1 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 2 6%
Lite 11 34%
Mycket 18 56%
Ej svar 1 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 6 19%
Mycket 25 78%
Ej svar 1 3%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 3%
Nöjd 15 47%
Mycket nöjd 15 47%
Ej svar 1 3%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 3%
Nöjd 20 63%
Mycket nöjd 10 31%
Ej svar 1 3%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 10 31%
Mycket nöjd 12 38%
Ej svar 10 31%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 1 3%
Nöjd 15 47%
Mycket nöjd 13 41%
Ej svar 2 6%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 6 19%
Nöjd 16 50%
Mycket nöjd 9 28%
Ej svar 1 3%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 6%
Ganska nöjd 7 22%
Nöjd 6 19%
Mycket nöjd 13 41%
Ej svar 4 13%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 6 19%
Nej 22 69%
Ej svar 4 13%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 23 72%
Nej 2 6%
Kanske 4 13%
Ej svar 3 9%